Преглед на местата в Карти, които може да ви харесат

Google Карти използва информация от устройството ви и други продукти на Google, за да ви показва места, които може да ви харесат.

Как Карти избира места, които може да ви харесат

За да избере кои места да ви показва, Google Карти използва данни от настройките на профила в Google. За да сте сигурни, че ще получавате предложения, включете настройките по-долу.

  • Активност в мрежата и приложенията: Това може да включва търсенията ви, историята в Chrome и активност, споделена от други приложения. Когато тази настройка е включена, ще виждате предложения за места, които наскоро сте търсили.
  • История на местоположенията: Тя създава карта на местата, които посещавате, когато сте влезли в устройството си. Когато История на местоположенията е включена, ще виждате предложения за местата, които сте посетили.
  • Информация за устройството: Позволява достъп на Google до информация за телефона ви, като контактите, записите в календара и приложенията ви.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?