ตั้งค่าและเชื่อมต่อกล้อง 360

กล้องที่ใช้แอป Street View เพื่อเผยแพร่เนื้อหา: ในปัจจุบัน กล้องดังกล่าวเป็นกล้อง 360 ที่ทำงานร่วมกับแอป Street View หากต้องการตั้งค่าและเชื่อมต่อกล้อง 360 ให้เลือกกล้องด้านล่าง

Ricoh Theta S
 1. เปิดกล้อง โดยกดปุ่มเปิดปิดด้านข้างค้างไว้
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จกล้องจนเต็มแล้ว ปุ่มเปิดปิดจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินเมื่อแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ
 3. เปิด Wi-Fi จะเห็นไอคอน Wi-Fi สีน้ำเงินที่ด้านหน้ากล้อง ถ้าไม่เห็นไอคอนดังกล่าว ให้กดปุ่ม Wi-Fi ที่ด้านข้าง
 4. เลือกโหมดรูปภาพ จะเห็นไอคอนกล้องถ่ายรูปสีน้ำเงินที่ด้านหน้ากล้อง ถ้าเห็นไอคอนกล้องวิดีโอแทน ให้สลับไปยังโหมดรูปภาพโดยใช้ปุ่มที่อยู่ด้านข้างกล้อง
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จโทรศัพท์จนเต็มแล้ว
 6. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 7. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครือข่าย Wi-Fi ของกล้อง 360 (ซึ่งจะลงท้ายด้วย ".OSC") รหัสผ่านเริ่มต้นคือชุดตัวเลข 8 หลักที่อยู่หลัง XS ด้านล่างกล้อง
 8. เปิดแอป Google Street View Street View
 9. เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับกล้อง คุณจะเห็นกล้องที่ลิงก์สีน้ำเงิน กล้อง Street View

เคล็ดลับ: ดูวิดีโอเกี่ยวกับการตั้งค่าและการเชื่อมต่อ Ricoh Theta S

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ricoh Theta S

YI 360 VR Camera
 1. เปิดกล้อง โดยกดปุ่มเปิดปิดด้านข้างค้างไว้
 2. ตรวจสอบว่ากล้องชาร์จเต็มแล้วโดยดูที่มุมบนขวาของหน้าจอ LED
 3. ไปที่เมนูกล้องและเลือกการตั้งค่า Wi-Fi กดปุ่มที่ด้านข้างของกล้องเพื่อเปิด Wi-Fi คุณจะเห็นไอคอน Wi-Fi ที่มุมขวาบนของหน้าจอ LED
 4. เลือกโหมดรูปภาพโดยไปที่เมนูกล้องและเลือกรูปภาพ
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จโทรศัพท์จนเต็มแล้ว
 6. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 7. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครือข่าย Wi-Fi ของกล้อง 360 (ซึ่งจะลงท้ายด้วย ".OSC")
 8. เปิดแอป Google Street View Street View
 9. เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับกล้อง คุณจะเห็นกล้องที่ลิงก์สีน้ำเงิน กล้อง Street View
Ricoh Theta V

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์ใน Theta V ได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 1.10.1 หรือใหม่กว่าแล้ว ถ้าได้รับข้อความแจ้ง ให้ทำตามวิธีการจากผู้ผลิตเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้อง

 1. หากต้องการเปิดกล้อง ให้แตะปุ่มเปิดปิดที่ด้านข้าง
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จกล้องจนเต็มแล้ว
 3. เปิด Wi-Fi จะเห็นไอคอน Wi-Fi สีน้ำเงินที่ด้านหน้ากล้อง ถ้าไม่เห็นไอคอน ให้กดปุ่ม Wi-Fi ที่ด้านข้างของกล้อง
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จโทรศัพท์จนเต็มแล้ว
 5. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 6. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครือข่าย Wi-Fi ของกล้อง 360 (ซึ่งจะลงท้ายด้วย ".OSC") รหัสผ่านเริ่มต้นคือชุดตัวเลขทั้งหมดที่อยู่หลังจากตัวพิมพ์ใหญ่บนเครือข่าย
 7. เปิดแอป Google Street View Street View
 8. ในแอป Street View ให้เลือกโหมดจับภาพ (ตามช่วงเวลาหรืออัตโนมัติ)
 9. เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับกล้อง คุณจะเห็นกล้องที่ลิงก์สีน้ำเงิน กล้อง Street View
Samsung Gear 360
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่การ์ด micro SD แล้ว
 2. เปิดกล้อง โดยกดปุ่มเปิดปิดด้านข้างค้างไว้
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จกล้องจนเต็มแล้ว คุณสามารถดูระดับแบตเตอรี่ได้บนหน้าจอกล้อง
 4. กดปุ่มเมนูค้างไว้จนกว่าจะเห็น "Gear 360 Manager"
 5. กดปุ่มเมนู 2 ครั้งจนกว่าจะเห็น "Google Street View"
 6. กดปุ่มที่ด้านบนของกล้องเพื่อเลือกโหมดนี้ และเปิด Wi-Fi
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จโทรศัพท์จนเต็มแล้ว
 8. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 9. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครือข่าย Wi-Fi ของกล้อง 360 (ซึ่งจะลงท้ายด้วย ".OSC") รหัสผ่านเริ่มต้นคือชุดตัวเลข 8 หลักที่แสดงอยู่ที่บรรทัดที่ 2 ของจอแสดงผลของกล้อง
 10. เปิดแอป Google Street View Street View
 11. เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับกล้อง คุณจะเห็นกล้องที่ลิงก์สีน้ำเงิน กล้อง Street View

เคล็ดลับ: ดูวิดีโอเกี่ยวกับการตั้งค่าและการเชื่อมต่อ Samsung Gear 360

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Samsung Gear 360

 

กล้องอื่นๆ

นี่คือลิงก์โดยตรงบางส่วนสำหรับใช้ไปยังเนื้อหาความช่วยเหลือจากผู้ผลิตกล้องที่ใช้แอปพลิเคชันของตนเองในการเผยแพร่ไปยัง Street View ในส่วนของกล้องที่รองรับ Street View ที่ไม่ได้แสดงไว้ที่นี่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตกล้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร