Postavljanje i povezivanje fotoaparata za slike od 360°

Fotoaparati koji koriste aplikaciju Street View za objavljivanje: trenutačno postoje fotoaparati za slike od 360° koji funkcioniraju s aplikacijom Street View. Da biste postavili i povezali fotoaparat za slike od 360°, odaberite fotoaparat u nastavku.

Ricoh Theta S
 1. Da biste uključili fotoaparat, pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje sa strane.
 2. Provjerite je li fotoaparat potpuno napunjen. Tipka za uključivanje/isključivanje zatreperit će plavo kad je razina napunjenosti baterije niska.
 3. Uključite Wi-Fi. Na prednjem dijelu fotoaparata trebali biste vidjeti ikonu Wi-Fi mreže. Ako ne vidite ikonu, pritisnite gumb Wi-Fi sa strane.
 4. Odaberite način fotografiranja. Na prednjem dijelu fotoaparata trebali biste vidjeti plavu ikonu fotoaparata. Ako umjesto toga vidite ikonu videokamere, promijenite u način fotografiranja pomoću gumba na bočnoj strani fotoaparata.
 5. Provjerite je li telefon potpuno napunjen.
 6. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 7. Povežite telefon s Wi-Fi mrežom fotoaparata za slike od 360° (koja će završavati s ".OSC"). Zadana zaporka niz je od osam brojki nakon "XS" pri dnu fotoaparata.
 8. Otvorite aplikaciju Google Street View Street View.
 9. Kad je telefon povezan s fotoaparatom, prikazuje se plavi povezani fotoaparat Fotoaparat za Street View.

Savjet: pogledajte videozapis o postavljanju i povezivanju fotoaparata Ricoh Theta S.

Saznajte više o fotoaparatu Ricoh Theta S

VR fotoaparat YI 360
 1. Da biste uključili fotoaparat, pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje sa strane.
 2. Provjerite je li baterija fotoaparata do kraja napunjena u gornjem desnom kutu LED zaslona.
 3. Na izborniku fotoaparata odaberite postavku Wi-Fi mreže. Pritisnite gumb sa strane da biste uključili Wi-Fi. U gornjem desnom kutu LED zaslona trebala bi se prikazati ikona za Wi-Fi.
 4. Da biste odabrali način fotografiranja, na izborniku fotoaparata odaberite Fotografija.
 5. Provjerite je li telefon potpuno napunjen.
 6. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 7. Povežite telefon s Wi-Fi mrežom fotoaparata za slike od 360° (koja će završavati s ".OSC").
 8. Otvorite aplikaciju Google Street View Street View.
 9. Kad je telefon povezan s fotoaparatom, prikazuje se plavi povezani fotoaparat Fotoaparat za Street View.
Ricoh Theta V

Napomena: provjerite je li oprema na uređaju Theta V ažurirana na verziju 1.10.1 ili noviju. Ako se pojavi upit, slijedite upute proizvođača da biste ažurirali opremu fotoaparata.

 1. Da biste uključili fotoaparat, dodirnite tipku za uključivanje/isključivanje sa strane.
 2. Provjerite je li fotoaparat potpuno napunjen.
 3. Uključite Wi-Fi. Na prednjem dijelu fotoaparata trebali biste vidjeti ikonu Wi-Fi mreže. Ako ne vidite ikonu, pritisnite gumb Wi-Fi na bočnoj strani fotoaparata.
 4. Provjerite je li telefon potpuno napunjen.
 5. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 6. Povežite telefon s Wi-Fi mrežom fotoaparata za slike od 360° (koja će završavati s ".OSC"). Zadana zaporka cijeli je niz brojeva iza naziva mreže napisanog velikim slovima.
 7. Otvorite aplikaciju Google Street View Street View.
 8. U aplikaciji Street View odaberite način snimanja (Interval ili Automatski).
 9. Kad je telefon povezan s fotoaparatom, prikazuje se plavi povezani fotoaparat Fotoaparat za Street View.
Samsung Gear 360
 1. Provjerite je li mikro SD kartica umetnuta.
 2. Da biste uključili fotoaparat, pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje sa strane.
 3. Provjerite je li fotoaparat potpuno napunjen. Na zaslonu fotoaparata možete vidjeti razinu napunjenosti baterije.
 4. Pritisnite i držite gumb Izbornik dok se ne prikaže "Gear 360 Manager".
 5. Dvaput pritisnite gumb Izbornik dok se ne prikaže "Google Street View".
 6. Pritisnite gumb na vrhu fotoaparata da odaberete taj način i uključite Wi-Fi.
 7. Provjerite je li telefon potpuno napunjen.
 8. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 9. Povežite telefon s Wi-Fi mrežom fotoaparata za slike od 360° (koja će završavati s ".OSC"). Zadana zaporka niz je od osam brojki koji se prikazuje u drugom retku zaslona fotoaparata.
 10. Otvorite aplikaciju Google Street View Street View.
 11. Kad je telefon povezan s fotoaparatom, prikazuje se plavi povezani fotoaparat Fotoaparat za Street View.

Savjet: pogledajte videozapis o postavljanju i povezivanju fotoaparata Samsung Gear 360.

Saznajte više o fotoaparatu Samsung Gear 360

Ostali fotoaparati

Evo nekoliko izravnih veza na sadržaj pomoći proizvođača fotoaparata koji koriste vlastitu aplikaciju za objavljivanje na Street Viewu. Više informacija o fotoaparatima s podrškom za Street View koji ovdje nisu navedeni potražite na web-lokaciji proizvođača fotoaparata.

Insta360 Pro

NC Tech iStar Pulsar

360 Fly

Insta360 ONE

Insta360 Pro2

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?