360-kraadiste kaamerate seadistamine ja ühendamine

Kaamerad, mis kasutavad avaldamiseks rakendust Tänavavaade: praegu töötavad rakendusega Tänavavaade need 360-kraadised kaamerad. 360-kraadise kaamera seadistamiseks ja ühendamiseks valige allpool vastav kaamera.

Ricoh Theta S
 1. Lülitage kaamera sisse, vajutades pikalt seadme küljel olevat toitenuppu.
 2. Kontrollige, kas kaamera on täielikult laetud. Kui aku laetuse tase on madal, vilgub toitenupp siniselt.
 3. Lülitage sisse WiFi. Peaksite nägema kaamera esiküljel sinist WiFi-ikooni. Kui te ei näe ikooni, vajutage küljel olevat WiFi-nuppu.
 4. Valige fotorežiim. Peaksite nägema kaamera esiküljel sinist fotokaamera ikooni. Kui näete selle asemel videokaamera ikooni, kasutage kaamera küljel olevat nuppu, et lülitada seade fotorežiimi.
 5. Kontrollige, kas telefon on täielikult laetud.
 6. Avage telefonis rakendus Seaded.
 7. Ühendage telefon 360-kraadise kaamera WiFi-võrguga (mille lõpp on „OSC”). Vaikeparool on kaamera põhjal olev 8-kohaline number pärast täheühendit „XS“.
 8. Avage Google’i rakendus Tänavavaade Tänavavaade.
 9. Kui telefon on kaameraga ühendatud, näete sinist lingitud kaamerat Tänavavaate kaamera.

Nõuanne. Vaadake videot kaamera Ricoh Theta S seadistamise ja ühendamise kohta.

Lisateave kaamera Ricoh Theta S kohta

YI 360 VR Camera
 1. Lülitage kaamera sisse, vajutades pikalt seadme küljel olevat toitenuppu.
 2. Veenduge, et kaamera oleks täiesti täis laetud, vaadates selle LED-ekraani paremat ülanurka.
 3. Navigeerige läbi kaamera menüü ja valige WiFi-seade. WiFi sisselülitamiseks vajutage kaamera küljel olevat nuppu. Peaksite LED-ekraani paremas ülanurgas nägema WiFi-ikooni.
 4. Valige fotorežiim, navigeerides kaamera menüüsse ja tehes valiku Photo.
 5. Kontrollige, kas telefon on täielikult laetud.
 6. Avage telefonis rakendus Seaded.
 7. Ühendage telefon 360-kraadise kaamera WiFi-võrguga (mille lõpp on „OSC”).
 8. Avage Google’i rakendus Tänavavaade Tänavavaade.
 9. Kui telefon on kaameraga ühendatud, näete sinist lingitud kaamerat Tänavavaate kaamera.
Ricoh Theta V

Märkus. Veenduge, et kasutaksite Theta V püsivara versiooni 1.10.1 või uuemat. Kui püsivara värskendamise kohta küsitakse, järgige värskendamisel tootja juhiseid.

 1. Kaamera sisselülitamiseks puudutage küljel olevat toitenuppu.
 2. Kontrollige, kas kaamera on täielikult laetud.
 3. Lülitage sisse WiFi. Peaksite nägema kaamera esiküljel sinist WiFi-ikooni. Kui te ikooni ei näe, vajutage kaamera küljel olevat WiFi-nuppu.
 4. Kontrollige, kas telefon on täielikult laetud.
 5. Avage telefonis rakendus Seaded.
 6. Ühendage telefon 360-kraadise kaamera WiFi-võrguga (mille lõpp on „OSC”). Vaikeparool on täiskomplekt numbreid pärast võrgu nimes olevaid suurtähti.
 7. Avage Google’i rakendus Tänavavaade Tänavavaade.
 8. Valige Tänavavaate rakenduses jäädvustamisrežiim (Intervall või Automaatne).
 9. Kui telefon on kaameraga ühendatud, näete sinist lingitud kaamerat Tänavavaate kaamera.
Samsung Gear 360
 1. Veenduge, et mikro-SD-kaart oleks sisestatud.
 2. Lülitage kaamera sisse, vajutades pikalt seadme küljel olevat toitenuppu.
 3. Kontrollige, kas kaamera on täielikult laetud. Aku laetuse taset näete kaamera ekraanil.
 4. Vajutage menüünuppu seni, kuni näete valikut „Gear 360 Manager”.
 5. Vajutage kaks korda menüünuppu, kuni ilmub valik „Google Street View”.
 6. Režiimi valimiseks ja WiFi sisselülitamiseks vajutage kaamera peal olevat nuppu.
 7. Kontrollige, kas telefon on täielikult laetud.
 8. Avage telefonis rakendus Seaded.
 9. Ühendage telefon 360-kraadise kaamera WiFi-võrguga (mille lõpp on „OSC”). Vaikeparool on 8-kohaline number, mis kuvatakse kaamera ekraani teisel real.
 10. Avage Google’i rakendus Tänavavaade Tänavavaade.
 11. Kui telefon on kaameraga ühendatud, näete sinist lingitud kaamerat Tänavavaate kaamera.

Nõuanne. Vaadake videot kaamera Samsung Gear 360 seadistamise ja ühendamise kohta.

Lisateave kaamera Samsung Gear 360 kohta

Muud kaamerad

Siit leiate nende kaameratootjate abistavad spikrilingid, kes kasutavad rakenduses Tänavavaade sisu avaldamiseks oma rakendust. Lisateavet siin nimetamata jäetud kaamerate kohta, mis toetavad rakendust Tänavavaade, leiate vastava kaameratootja veebisaidilt.

Insta360 Pro

NC Tech iStar Pulsar

360 Fly

Insta360 ONE

Insta360 Pro2

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?