Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Nastavení a připojení 360° fotoaparátů

V současnosti existují čtyři 360° fotoaparáty kompatibilní s aplikací Street View. Chcete-li nastavit a připojit 360° fotoaparát, vyberte jej z níže uvedeného seznamu.

Ricoh Theta S
 1. Fotoaparát zapněte stisknutím a přidržením vypínače na jeho boku.
 2. Ujistěte se, že je fotoaparát plně nabitý. Je-li baterie vybitá, bude vypínač modře blikat.
 3. Zapněte Wi-Fi. Na přední straně fotoaparátu by se měla zobrazit modrá ikona Wi-Fi. Pokud se nezobrazí, stiskněte tlačítko Wi-Fi na boku fotoaparátu.
 4. Vyberte režim fotografování. Na přední straně fotoaparátu by se měla zobrazit modrá ikona fotoaparátu. Pokud se místo ní zobrazí ikona videokamery, přepněte tlačítkem na boku fotoaparátu na režim fotografií.
 5. Ujistěte se, že váš telefon je plně nabitý.
 6. V telefonu spusťte aplikaci Nastavení.
 7. Připojte telefon k síti Wi-Fi 360° fotoaparátu (bude mít koncovku „.OSC“). Výchozí heslo je řada 8 číslic následujících po „XS‟. Najdete je na spodní straně fotoaparátu.
 8. Spusťte aplikaci Google Street View .
 9. Až se telefon spojí s fotoaparátem, zobrazí se modrá ikona připojeného fotoaparátu Street View camera.

Tip: Podívejte se na video o nastavení a připojení fotoaparátu Ricoh Theta S.

Další informace o fotoaparátu Ricoh Theta S

Samsung Gear 360
 1. Ujistěte se, že je do fotoaparátu vložena karta micro SD. Slot na karty se nachází za dvířky.
 2. Fotoaparát zapněte stisknutím a přidržením vypínače na jeho boku.
 3. Ujistěte se, že je fotoaparát plně nabitý. Na obrazovce fotoaparátu se zobrazí stav nabití baterie.
 4. Stiskněte a přidržte tlačítko Menu, dokud se nezobrazí položka „Gear 360 Manager“.
 5. Stiskněte tlačítko Menu dvakrát a zobrazí se položka „Google Street View“.
 6. Stisknutím tlačítka nahoře na fotoaparátu vyberte tento režim a zapněte Wi-Fi.
 7. Ujistěte se, že váš telefon je plně nabitý.
 8. V telefonu spusťte aplikaci Nastavení.
 9. Připojte telefon k síti Wi-Fi 360° fotoaparátu (bude mít koncovku „.OSC“). Výchozí heslo je řada 8 číslic, které naleznete na druhém řádku displeje fotoaparátu.
 10. Spusťte aplikaci Google Street View .
 11. Až se telefon spojí s fotoaparátem, zobrazí se modrá ikona připojeného fotoaparátu Street View camera.

Tip: Podívejte se na video o nastavení a připojení fotoaparátu Samsung Gear 360.

Další informace o fotoaparátu Samsung Gear 360

NCTech iris360
 1. Ujistěte se, že je do fotoaparátu vložena karta micro SD. Slot pro vložení karty se nachází na pravé straně za krytem z pěnového materiálu.
 2. Zapněte fotoaparát posunutím vypínače zleva doprava.
 3. Ujistěte se, že fotoaparát i váš telefon jsou plně nabité.
 4. V telefonu spusťte aplikaci Nastavení.
 5. Připojte telefon k síti Wi-Fi 360° fotoaparátu (bude mít koncovku „.OSC“). Výchozí heslo je „iris-360“.
 6. Spusťte aplikaci Google Street View .
 7. Až se telefon spojí s fotoaparátem, zobrazí se modrá ikona připojeného fotoaparátu Street View camera.

Tipy:

Další informace o fotoaparátu NCTech iris 360

LG 360 CAM
 1. Fotoaparát zapněte stisknutím vypínače na jeho boku.
 2. Ujistěte se, že je fotoaparát plně nabitý. Je-li baterie vybitá, bude pod vypínačem blikat červená kontrolka.
 3. Zapněte Wi-Fi. Stiskněte dvakrát vypínač a zároveň tlačítko vpředu. Po připojení Wi-Fi zabliká modrá kontrolka.
 4. Ujistěte se, že váš telefon je plně nabitý.
 5. V telefonu spusťte aplikaci Nastavení.
 6. Připojte telefon k síti Wi-Fi 360° fotoaparátu (bude mít koncovku „.OSC“). Výchozí heslo sestává z řetězce „00“ a posledních 6 znaků v názvu sítě Wi-Fi. Má-li síť Wi-Fi například název LGR105_02CNDF, bude heslo „0002CNDF“.
 7. Spusťte aplikaci Google Street View .
 8. Až se telefon spojí s fotoaparátem, zobrazí se modrá ikona připojeného fotoaparátu Street View camera.

Tip: Podívejte se na video o nastavení a připojení fotoaparátu LG 360 CAM.

Další informace o fotoaparátu LG 360 CAM

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?