Nastavení a připojení 360° fotoaparátů

Fotoaparáty, které publikují pomocí aplikace Street View: V současnosti se jedná o tyto 360° fotoaparáty, které spolupracují s aplikací Street View. Chcete-li nastavit a připojit 360° fotoaparát, vyberte jej z níže uvedeného seznamu.

Ricoh Theta S
 1. Fotoaparát zapněte podržením vypínače na jeho boku.
 2. Ujistěte se, že je fotoaparát plně nabitý. Je-li baterie vybitá, bude vypínač modře blikat.
 3. Zapněte Wi-Fi. Na přední straně fotoaparátu by se měla zobrazit modrá ikona Wi-Fi. Pokud se nezobrazí, stiskněte tlačítko Wi-Fi na boku fotoaparátu.
 4. Vyberte režim fotografování. Na přední straně fotoaparátu by se měla zobrazit modrá ikona fotoaparátu. Pokud se místo ní zobrazí ikona videokamery, přepněte tlačítkem na boku fotoaparátu na režim fotografií.
 5. Ujistěte se, že je váš telefon plně nabitý.
 6. V telefonu spusťte aplikaci Nastavení.
 7. Připojte telefon k síti Wi-Fi 360° fotoaparátu (bude mít koncovku „.OSC“). Výchozí heslo je řada 8 číslic následujících po „XS‟. Najdete je na spodní straně fotoaparátu.
 8. Spusťte aplikaci Google Street View Street View.
 9. Až se telefon spojí s fotoaparátem, zobrazí se modrá ikona připojeného fotoaparátu Fotoaparát pro Street View.

Tip: Podívejte se na video o nastavení a připojení fotoaparátu Ricoh Theta S.

Další informace o fotoaparátu Ricoh Theta S

Fotoaparát YI 360 VR
 1. Fotoaparát zapněte podržením vypínače na jeho boku.
 2. V pravém horním rohu LED obrazovky zkontrolujte, že je fotoaparát plně nabitý.
 3. V nabídce fotoaparátu vyberte nastavení Wi-Fi. Wi-Fi zapněte stisknutím tlačítka na straně fotoaparátu. V pravém horním rohu LED obrazovky by se měla zobrazit ikona Wi-Fi.
 4. V nabídce fotoaparátu vyberte režim fotografování a poté zvolte možnost Fotka.
 5. Ujistěte se, že je váš telefon plně nabitý.
 6. V telefonu spusťte aplikaci Nastavení.
 7. Připojte telefon k síti Wi-Fi 360° fotoaparátu (bude mít koncovku „.OSC“).
 8. Spusťte aplikaci Google Street View Street View.
 9. Až se telefon spojí s fotoaparátem, zobrazí se modrá ikona připojeného fotoaparátu Fotoaparát pro Street View.
Ricoh Theta V

Poznámka: Zkontrolujte, zda byl firmware fotoaparátu Theta V aktualizován na verzi 1.10.1 nebo novější. Pokud se zobrazí výzva, aktualizujte firmware fotoaparátu podle pokynů výrobce.

 1. Fotoaparát zapněte klepnutím na vypínač na jeho boku.
 2. Ujistěte se, že je fotoaparát plně nabitý.
 3. Zapněte Wi-Fi. Na přední straně fotoaparátu by se měla zobrazit modrá ikona Wi-Fi. Nezobrazí-li se ikona, stiskněte tlačítko Wi-Fi na boku fotoaparátu.
 4. Ujistěte se, že je váš telefon plně nabitý.
 5. V telefonu spusťte aplikaci Nastavení.
 6. Připojte telefon k síti Wi-Fi 360° fotoaparátu (bude mít koncovku „.OSC“). Výchozí heslo je uvedeno na síti a tvoří jej kompletní sada číslic následujících po velkých písmenech.
 7. Spusťte aplikaci Google Street View Street View.
 8. V aplikaci Street View vyberte režim snímání (Interval nebo Automatický).
 9. Až se telefon spojí s fotoaparátem, zobrazí se modrá ikona připojeného fotoaparátu Fotoaparát pro Street View.
Samsung Gear 360
 1. Ujistěte se, že je do fotoaparátu vložena karta micro SD.
 2. Fotoaparát zapněte podržením vypínače na jeho boku.
 3. Ujistěte se, že je fotoaparát plně nabitý. Na obrazovce fotoaparátu se zobrazí stav nabití baterie.
 4. Stiskněte a přidržte tlačítko Menu, dokud se nezobrazí položka „Gear 360 Manager“.
 5. Stiskněte tlačítko Menu dvakrát a zobrazí se položka „Google Street View“.
 6. Stisknutím tlačítka nahoře na fotoaparátu vyberte tento režim a zapněte Wi-Fi.
 7. Ujistěte se, že je váš telefon plně nabitý.
 8. V telefonu spusťte aplikaci Nastavení.
 9. Připojte telefon k síti Wi-Fi 360° fotoaparátu (bude mít koncovku „.OSC“). Výchozí heslo je řada 8 číslic, které naleznete na druhém řádku displeje fotoaparátu.
 10. Spusťte aplikaci Google Street View Street View.
 11. Až se telefon spojí s fotoaparátem, zobrazí se modrá ikona připojeného fotoaparátu Fotoaparát pro Street View.

Tip: Podívejte se na video o nastavení a připojení fotoaparátu Samsung Gear 360.

Další informace o fotoaparátu Samsung Gear 360

 

Ostatní fotoaparáty

Níže naleznete několik dalších zdrojů s obsahem výrobců fotoaparátu, kteří ve službě Street View publikují obsah pomocí své vlastní aplikace. Pokud používáte fotoaparát kompatibilní se službou Street View, který zde neuvádíme, podívejte se na web výrobce fotoaparátu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?