Настройване и свързване на камери за 360-градусови панорами

Камери, които използват приложението Street View за публикуване: Тук са изброени камерите за 360-градусови панорами, които понастоящем работят с приложението Street View. За да настроите и свържете такава камера, изберете някой от следните видове.

Ricoh Theta S
 1. Включете камерата, като натиснете и задържите бутона за включване отстрани.
 2. Уверете се, че камерата е напълно заредена. Бутонът за включване ще започне да мига в синьо, когато зарядът на батерията е нисък.
 3. Включете Wi-Fi. Трябва да виждате синя икона за Wi-Fi от предната страна на камерата. Ако не я виждате, натиснете бутона за Wi-Fi отстрани.
 4. Изберете режим на снимане. Трябва да виждате синя икона за фотоапарат от предната страна на камерата. Ако вместо това виждате икона за видеокамера, превключете режима на снимане чрез бутона отстрани на камерата.
 5. Уверете се, че телефонът ви е напълно зареден.
 6. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 7. Свържете телефона си към Wi-Fi мрежата на камерата за 360-градусови панорами (която ще завършва на .OSC). Паролата по подразбиране е поредицата от 8 цифри след XS в долната част на камерата.
 8. Отворете приложението Google Street View Street View.
 9. Когато телефонът се свърже с камерата, ще видите синя свързана камера Камера на Street View.

Съвет: Гледайте видеоклип за настройването и свързването на Ricoh Theta S.

Научете повече за Ricoh Theta S

Камера YI 360 VR
 1. Включете камерата, като натиснете и задържите бутона за включване отстрани.
 2. Уверете се, че камерата е напълно заредена, като проверите горния десен ъгъл на екрана й.
 3. Навигирайте през менюто на камерата и изберете настройката за Wi-Fi. Натиснете бутона отстрани, за да включите Wi-Fi. Следва да видите икона за Wi-Fi в горния десен ъгъл на екрана.
 4. Изберете режим на фотографиране, като в менюто на камерата посочите „Photo“.
 5. Уверете се, че телефонът ви е напълно зареден.
 6. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 7. Свържете телефона си към Wi-Fi мрежата на камерата за 360-градусови панорами (която ще завършва на .OSC).
 8. Отворете приложението Google Street View Street View.
 9. Когато телефонът се свърже с камерата, ще видите синя свързана камера Камера на Street View.
Ricoh Theta V

Забележка: Уверете се, че фърмуерът на Theta V е актуализиран до версия 1.10.1 или по-нова. Ако бъдете подканени, изпълнете указанията на производителя, за да актуализирате фърмуера на камерата.

 1. За да включите камерата, докоснете бутона за включване отстрани.
 2. Уверете се, че камерата е напълно заредена.
 3. Включете Wi-Fi. Трябва да виждате синя икона за Wi-Fi от предната страна на камерата. Ако не я виждате, натиснете бутона за Wi-Fi отстрани на камерата.
 4. Уверете се, че телефонът ви е напълно зареден.
 5. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 6. Свържете телефона си към Wi-Fi мрежата на камерата за 360-градусови панорами (която ще завършва на .OSC). Паролата по подразбиране се състои от всички цифри след главните букви в името на мрежата.
 7. Отворете приложението Google Street View Street View.
 8. В приложението Street View изберете режим на заснемане („Периодичен“ или „Автоматичен“).
 9. Когато телефонът се свърже с камерата, ще видите синя свързана камера Камера на Street View.
Samsung Gear 360
 1. Уверете се, че е поставена микро-SD карта.
 2. Включете камерата, като натиснете и задържите бутона за включване отстрани.
 3. Уверете се, че камерата е напълно заредена. Можете да видите заряда на батерията на екрана на камерата.
 4. Натиснете и задръжте бутона „Меню“, докато видите „Gear 360 Manager“.
 5. Натиснете бутона „Меню“ два пъти, докато видите „Google Street View“.
 6. Натиснете бутона от горната страна на камерата, за да изберете този режим и да включите Wi-Fi.
 7. Уверете се, че телефонът ви е напълно зареден.
 8. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 9. Свържете телефона си към Wi-Fi мрежата на камерата за 360-градусови панорами (която ще завършва на .OSC). Паролата по подразбиране е поредицата от 8 цифри на втория ред на дисплея на камерата.
 10. Отворете приложението Google Street View Street View.
 11. Когато телефонът се свърже с камерата, ще видите синя свързана камера Камера на Street View.

Съвет: Гледайте видеоклип за настройването и свързването на Samsung Gear 360.

Научете повече за Samsung Gear 360

 

Други камери

Следват няколко директни връзки към помощно съдържание на производители на камери, които използват собствено приложение за публикуване в Street View. За всички камери, готови за използване в Street View, които не са посочени тук, вижте уебсайта на производителя на камерата за по-подробна информация.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?