Bật JavaScript để xem Google Maps

Để sử dụng Google Maps, bạn cần phải bật JavaScript trong trình duyệt, như Chrome hoặc Firefox. Nếu không bật JavaScript, bạn sẽ thấy trang trống khi chuyển đến Google Maps.

Để bật JavaScript từ máy tính, hãy làm như sau:

Google Chrome

  1. Mở cửa sổ trình duyệt Chrome, sau đó nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
  2. Chọn mục Cài đặt.
  3. Ở dưới cùng, nhấp vào mục Nâng cao.
  4. Trong mục "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào mục Cài đặt nội dung.
  5. Nhấp vào JavaScript.
  6. Bật tùy chọn Cho phép .

Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox hoặc Apple Safari

Chuyển đến trang web của trình duyệt để được hướng dẫn:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?