Časová os v Mapách Google

Správa časovej osi

Časová os v Mapách Google zobrazuje odhad miest, kde ste mohli byť, alebo trás, po ktorých ste mohli ísť, na základe vašej histórie polohy. Časovú os môžete kedykoľvek upraviť. Históriu polohy (vrátane časových rozsahov) môžete tiež na časovej osi kedykoľvek odstrániť. Časová os je súkromná, takže ju vidíte iba vy, a je k dispozícii v mobilných zariadeniach aj počítačoch.

Ak máte zapnuté ďalšie nastavenia, napríklad aktivitu na internete a v aplikáciách, a pozastavíte históriu polohy alebo odstránite údaje o polohe z histórie polohy, údaje o polohe sa môžu naďalej ukladať do vášho účtu Google v rámci vášho používania ďalších webov, aplikácií a služieb Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať v rámci aktivity vo Vyhľadávaní a Mapách Google, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, a v závislosti od nastavení aplikácie fotoaparátu sa môžu uvádzať aj na vašich fotkách.

Vytvorenie časovej osi

Ak chcete vytvoriť časovú os, musíte zapnúť lokalizačné služby a históriu polohy. Po zapnutí histórie polohy sa na vašej časovej osi budú zobrazovať miesta, ktoré ste navštívili so zariadeniami, v ktorých ste sa prihlásili pomocou svojho účtu a ktoré zaznamenávajú polohu. Ďalšie informácie o histórii polohy

Poznámka: Keď vo svojom iPhone alebo iPade zapnete lokalizačné služby, vaše zariadenie bude zdieľať svoju polohu s aplikáciami, ktoré používate. Údaje o polohe sa môžu ukladať v rámci vašej aktivity v ďalších službách Googlu, ako je Vyhľadávanie Google, keď máte zapnuté ďalšie nastavenia, ako je aktivita na internete a v aplikáciách.

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu  a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Klepnite na Osobný obsah a potom posuňte sa nadol na Nastavenia polohy.
 4. Uistite sa, že sa zobrazuje „Lokalizačné služby sú zapnuté“. Ak nie, klepnite na Lokalizačné služby nie sú nastavené na možnosť Vždy a potom Poloha a potom Vždy.

Zobrazenie ciest

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Ak chcete zobraziť iný deň alebo mesiac, klepnite na Zobraziť kalendár Udalosť a potom potiahnite prstom doľava alebo doprava a klepnite na príslušný deň.

Zapnutie alebo pozastavenie histórie polohy

Keď zapnete históriu polohy, Google bude zaznamenávať vaše údaje o polohe a miesta vo vašom účte Google, aj keď nebudete používať Mapy Google. Históriu polohy zapnete a pozastavíte podľa týchto pokynov:

 1. V iPhone alebo iPade prejdite na časovú os.
 2. Kliknite na ikonu Nastavenia Nastaveniaa potom Povoliť históriu polohy alebo Pozastaviť históriu polohy.

Ďalšie informácie o správe histórie polohy.

Úprava časovej osi

Zmena navštívených miest

Ak je nejaké miesto na časovej osi nesprávne, môžete jeho polohu a čas návštevy upraviť. Ak to chcete spraviť, zapnite aktivitu na internete a v aplikáciách:

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Na časovej osi nájdite nesprávne miesto a klepnite naň.
 4. Klepnite na možnosť Upraviť miesto.
 5. Klepnite na položku Vyhľadať miesto alebo adresu, prípadne posuňte zobrazenie a vyberte príslušné miesto v zozname.
 6. Ak chcete upraviť čas a trvanie návštevy miesta, klepnite na čas.

Poznámka: Ak je aktivita na internete a v aplikáciách vypnutá, nebudete môcť upraviť miesta ani aktivity na časovej osi. Môžete však odstrániť príslušný deň alebo celú históriu polohy. 

Prepínanie medzi míľami a kilometrami

Ak chcete zmeniť spôsob merania vzdialenosti na časovej osi, klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Nastavenia a potom Jednotky vzdialenosti. Potom vyberte Automaticky, Kilometre alebo Míle.

Zobrazenie domova a práce na časovej osi

Ak ste si uložili adresy domova a práce na Googli, zobrazia sa na vašej časovej osi. Okrem časovej osi sa tieto informácie môžu používať aj v ďalších produktoch a službách Googlu.
Odstránenie dňa

Dôležité: Odstránenie informácií z časovej osi je trvalé. Tieto informácie z vašej histórie polohy sa už nebudú dať znova zobraziť na časovej osi. Ak máte zapnuté ďalšie nastavenia, napríklad aktivitu na internete a v aplikáciách, a odstránite históriu polohy, údaje o polohe sa môžu naďalej ukladať do vášho účtu Google v rámci vášho používanie ďalších webov, aplikácií a služieb Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať v rámci aktivity vo Vyhľadávaní a Mapách, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, a v závislosti od nastavení aplikácie fotoaparátu sa budú uvádzať aj na vašich fotkách.

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Vpravo hore klepnite na ikonu Zobraziť kalendár Udalosť a potom vyberte deň, ktorý chcete odstrániť.
 4. Klepnite na ikonu Viac 더보기 a potom Odstrániť deň Delete .
Odstránenie histórie polohy

Môžete odstrániť celú svoju históriu polohy alebo iba jej časť.

Dôležité: Odstránenie informácií z časovej osi je trvalé. Tieto informácie z vašej histórie polohy sa už nebudú dať znova zobraziť na časovej osi. Ak máte zapnuté ďalšie nastavenia, napríklad aktivitu na internete a v aplikáciách, a odstránite históriu polohy, údaje o polohe sa môžu naďalej ukladať do vášho účtu Google v rámci vášho používanie ďalších webov, aplikácií a služieb Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať v rámci aktivity vo Vyhľadávaní a Mapách, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, a v závislosti od nastavení aplikácie fotoaparátu sa budú uvádzať aj na vašich fotkách.

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Klepnite na ikonu Viac 더보기a potom Nastavenia.
 4. Posuňte sa na Nastavenia polohy.
  • Odstránenie časti histórie: klepnite na Odstrániť časť histórie polohy a potom nastavte obdobie a potom Odstrániť.
  • Odstránenie celej histórie: vyberte Odstrániť celú históriu polohy.

Ďalšie informácie o správe a odstránení histórie polohy

Automatické odstránenie histórie polohy

Môžete si vybrať, či chcete automaticky odstraňovať históriu polohy staršiu ako 3 mesiace alebo 18 mesiacov.

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Vpravo hore kliknite na ikonu Viac Morea potom Nastavenia.
 4. V sekcii Nastavenia polohy klepnite na Automaticky odstraňovať históriu polohy.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
76697
false