Oś czasu w Mapach Google

Jak zarządzać osią czasu

Oś czasu w Mapach Google zawiera prawdopodobnie odwiedzone miejsca i przebyte trasy określone na podstawie Twojej Historii lokalizacji. W dowolnej chwili możesz edytować oś czasu i usunąć z niej Historię lokalizacji. Oś czasu jest prywatna, więc tylko Ty masz do niej dostęp. Oś czasu jest dostępna na urządzeniach mobilnych i komputerach.

Jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, i wstrzymasz działanie Historii lokalizacji lub usuniesz z niej dane, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Na przykład dane lokalizacji mogą być zapisywane w informacjach o Twojej aktywności w wyszukiwarce i Mapach Google, gdy masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, lub w pliku ze zdjęciem w zależności od ustawień aparatu.

Tworzenie osi czasu

Aby utworzyć oś czasu, musisz włączyć usługi lokalizacyjne i Historię lokalizacji. Gdy włączysz Historię lokalizacji, oś czasu będzie pokazywać miejsca odwiedzone przez Ciebie z urządzeniami, na których jesteś użytkownikiem zalogowanym na konto i które raportują lokalizację. Więcej informacji o Historii lokalizacji

 1.  Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta  a potem Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Twoje treści i przewiń do sekcji „Ustawienia lokalizacji”.
 4. Sprawdź, czy w sekcji „Ustawienia lokalizacji” widzisz komunikat „Usługi lokalizacyjne są włączone”. Jeśli nie widzisz takiego komunikatu, kliknij opcję Usługi lokalizacyjne nie są ustawione na „Zawsze” a potem Lokalizacja a potem Zawsze.
Uwaga: gdy włączysz na urządzeniu usługi lokalizacyjne, Twój iPhone lub iPad będzie udostępniać swoją lokalizację używanym przez Ciebie aplikacjom. Dane o lokalizacji mogą być zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w innych usługach Google, na przykład w wyszukiwarce Google, jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach.

Znajdowanie swoich podróży

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Aby znaleźć inny dzień lub miesiąc, kliknij Pokaż kalendarz Wydarzenie a potem przesuń palcem w lewo lub w prawo i kliknij dzień.
Wskazówka: u góry ekranu możesz przełączać się między kartami, takimi jak Miejsca, Miasta czy Świat, i przeglądać statystyki dotyczące odwiedzonych miejsc.

Włączanie i wstrzymywanie Historii lokalizacji

Jeśli włączysz Historię lokalizacji, Google będzie rejestrować dane o Twojej lokalizacji i zapisywać je na Twoim koncie Google, nawet gdy nie używasz Map Google. Aby włączyć lub wstrzymać Historię lokalizacji:

 1. Na iPhonie lub iPadzie wyświetl oś czasu.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Włącz historię lokalizacji lub Wstrzymaj historię lokalizacji.

Więcej informacji o zarządzaniu Historią lokalizacji

Edytowanie osi czasu

Zmiana odwiedzonych miejsc

Jeśli informacje o miejscu na osi czasu są błędne, możesz edytować lokalizację i czas pobytu.

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Znajdź błędne miejsce na osi czasu i je kliknij.
 4. Kliknij Edytuj miejsce.
 5. Kliknij Wyszukaj miejsce lub adres lub przewiń listę i wybierz z niej właściwe miejsce.
 6. Aby zmienić datę i czas pobytu, kliknij czas.
Wskazówka: jeśli masz wyłączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, nie możesz edytować lokalizacji ani aktywności na osi czasu, ale możesz usunąć dzień lub całą Historię lokalizacji.
Jak przełączać się między milami a kilometrami
 Aby wybrać sposób pomiaru odległości na osi czasu, kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Ustawienia a potem Jednostki odległości. Następnie kliknij Automatycznie, Kilometry lub Mile.
Szukanie adresu domowego i służbowego na osi czasu

Jeśli zapiszesz adres domowy i służbowy, zobaczysz je na osi czasu. Poza osią czasu z tych informacji mogą także korzystać inne usługi Google.

Dowiedz się, jak ustawić adres domowy i służbowy

Usuwanie historii pojedynczego dnia
Ważne: usunięcie informacji z osi czasu jest nieodwracalne. Nie będzie można ponownie wyświetlić na niej danych z Historii lokalizacji. Jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, i usuniesz Historię lokalizacji, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Jeżeli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, dane o lokalizacji mogą być na przykład zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w wyszukiwarce i w Mapach i dołączane do zdjęć w zależności od ustawień aparatu.
 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Pokaż kalendarz Wydarzenie a potem wybierz dzień, którego historię chcesz usunąć.
 4. Kliknij Więcej 더보기 a potem Usuń dzień Usuń .
Usuwanie Historii lokalizacji
Ważne: usunięcie informacji z osi czasu jest nieodwracalne. Nie będzie można ponownie wyświetlić na niej danych z Historii lokalizacji. Jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, i usuniesz Historię lokalizacji, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Jeżeli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, dane o lokalizacji mogą być na przykład zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w wyszukiwarce i w Mapach i dołączane do zdjęć w zależności od ustawień aparatu.

Możesz usunąć całą Historię lokalizacji lub jej część.

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Więcej 더보기 a potem Ustawienia.
 4. Przewiń do sekcji „Ustawienia lokalizacji”.
  • Aby usunąć część historii: kliknij Usuń zakres Historii lokalizacji a potem ustaw zakres a potem Usuń.
  • Aby usunąć wszystko: kliknij Usuń całą Historię lokalizacji.

Więcej informacji o zarządzaniu Historią lokalizacji i jej usuwaniu

Automatyczne usuwanie Twojej Historii lokalizacji

Możesz wybrać opcję automatycznego usuwania historii lokalizacji starszej niż 3 miesiące, 18 miesięcy lub 36 miesięcy.

 1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Morea potem Ustawienia.
 4. W sekcji „Ustawienia lokalizacji” kliknij Automatycznie usuwaj historię lokalizacji.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
76697
false