Oś czasu w Mapach Google

Jak zarządzać osią czasu

Oś czasu w Mapach Google zawiera prawdopodobnie odwiedzone miejsca i przebyte trasy określone na podstawie Twojej Historii lokalizacji. W dowolnej chwili możesz edytować oś czasu i usunąć z niej Historię lokalizacji. Oś czasu jest prywatna, więc tylko Ty masz do niej dostęp. Oś czasu jest dostępna na urządzeniach mobilnych i komputerach.

Jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, i wstrzymasz działanie Historii lokalizacji lub usuniesz z niej dane, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Na przykład dane lokalizacji mogą być zapisywane w informacjach o Twojej aktywności w wyszukiwarce i Mapach Google, gdy masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, lub w pliku ze zdjęciem w zależności od ustawień aparatu.

Uwaga: oś czasu możesz znaleźć w aplikacji Mapy Google w wersji 9.12 lub nowszej. Jeśli używasz starszej wersji Map Google, możesz wyświetlić oś czasu na komputerze lub w przeglądarce mobilnej pod adresem maps.google.com/timeline.

Tworzenie osi czasu

Gdy włączysz Historię lokalizacji, oś czasu pokaże miejsca odwiedzone przez Ciebie z urządzeniami, na których jesteś użytkownikiem zalogowanym na konto z włączoną historią lokalizacji. Więcej informacji o Historii lokalizacji

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2.  Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia i prywatność.
 4. Sprawdź, czy w sekcji „Ustawienia lokalizacji” widzisz komunikat „Lokalizacja jest włączona”. Jeśli nie widzisz takiego komunikatu, kliknij Lokalizacja jest wyłączona i włącz opcję Lokalizacja.
 5. Sprawdź, czy w sekcji „Ustawienia lokalizacji” widzisz komunikat „Historia lokalizacji jest włączona”. Jeśli nie widzisz takiego komunikatu, kliknij Historia lokalizacji jest wyłączona i włącz Historię lokalizacji.

Znajdowanie swoich podróży

Gdy Historia lokalizacji jest włączona, na osi czasu widać, gdzie i jak podróżowałeś(-aś) (np. pieszo, rowerem, samochodem lub transportem publicznym).

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2.  Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Aby znaleźć inny dzień lub miesiąc, kliknij Dzisiaj u góry ekranu. Przesuń palcem w lewo lub w prawo na kalendarzu i kliknij dzień.
Wskazówka: u góry ekranu możesz przełączać się między kartami, takimi jak Miejsca, Miasta czy Świat, i przeglądać statystyki dotyczące odwiedzonych miejsc.

Włączanie i wstrzymywanie Historii lokalizacji

Jeśli włączysz Historię lokalizacji, Google będzie rejestrować dane o Twojej lokalizacji i zapisywać je na Twoim koncie Google, nawet gdy nie używasz Map Google. Aby włączyć lub wstrzymać Historię lokalizacji:

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia i prywatność.
 4. Kliknij Historia lokalizacji jest wyłączona lub Historia lokalizacji jest włączona.
 5. Włącz lub wyłącz „Historię lokalizacji".

Więcej informacji o zarządzaniu Historią lokalizacji i jej usuwaniu

Edytowanie osi czasu

Zmiana odwiedzonych miejsc i aktywności

Jeśli informacje o miejscu na osi czasu są błędne, możesz edytować lokalizację i czas pobytu.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Znajdź błędne miejsce na osi czasu i je kliknij.
 4. Kliknij Edytuj.
 5. Kliknij właściwe miejsce lub działanie w sugestiach na dole. Aby wyszukać miejsce, przewiń w dół i kliknij Szukaj.
 6. Aby zmienić datę pobytu, kliknij datę.
Wskazówka: jeśli masz wyłączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, nie możesz edytować lokalizacji ani aktywności na osi czasu, ale możesz usunąć dzień lub całą Historię lokalizacji.
Jak przełączać się między milami a kilometrami

Aby zmienić sposób pomiaru odległości na osi czasu:

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy
 2. Kliknij   zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Ustawienia a potem Jednostki odległości.
 3. Wybierz opcję Automatycznie, Kilometry lub Mile.
Usuwanie historii pojedynczego dnia
Ważne: usunięcie informacji z osi czasu jest nieodwracalne. Nie będzie można ponownie wyświetlić na niej danych z Historii lokalizacji. Jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, i usuniesz Historię lokalizacji, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Jeżeli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, dane o lokalizacji mogą być na przykład zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w wyszukiwarce i w Mapach i dołączane do zdjęć w zależności od ustawień aparatu.
 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. U góry ekranu kliknij Dzisiaj. Przesuń palcem w lewo lub w prawo na kalendarzu i kliknij dzień, którego historię chcesz usunąć.
 4. Kliknij Więcej Więcej a potem Usuń historię dnia.
Usuwanie Historii lokalizacji
Ważne: usunięcie informacji z osi czasu jest nieodwracalne. Nie będzie można ponownie wyświetlić na niej danych z Historii lokalizacji. Jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, i usuniesz Historię lokalizacji, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Jeżeli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, dane o lokalizacji mogą być na przykład zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w wyszukiwarce i w Mapach i dołączane do zdjęć w zależności od ustawień aparatu.
 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2.  Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia i prywatność.
 4. Przewiń do sekcji „Ustawienia lokalizacji”.
  • Aby usunąć część historii, kliknij Usuń zakres Historii lokalizacji.
  • Aby usunąć wszystko, kliknij Usuń całą Historię lokalizacji.

Więcej informacji o zarządzaniu Historią lokalizacji i jej usuwaniu

Automatyczne usuwanie Twojej Historii lokalizacji

Możesz wybrać opcję automatycznego usuwania historii lokalizacji starszej niż 3 miesiące, 18 miesięcy lub 36 miesięcy.

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia i prywatność.
 4. Przewiń do sekcji „Ustawienia lokalizacji”.
 5. Kliknij „Automatyczne usuwanie Historii lokalizacji”.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Jak poprawić dokładność osi czasu

Sporadycznie na osi czasu mogą pojawić się błędy. Na przykład, kiedy jesteś na gęsto zabudowanym obszarze miejskim, na osi czasu może znaleźć się informacja o odwiedzeniu określonej restauracji, podczas gdy w rzeczywistości byłeś(-aś) w innym lokalu w pobliżu. Możesz pomóc nam zwiększyć dokładność osi czasu i ograniczyć liczbę błędów, wykonując te czynności:

 • Włącz Aktywność w internecie i aplikacjach: jeśli masz już włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, oś czasu używa informacji uzyskanych, kiedy korzystasz z innych usług Google. Jeśli na przykład szukałeś(-aś) wcześniej lokalnej restauracji, oś czasu uwzględni tę informację przy określaniu, czy odwiedziłeś(-aś) właśnie tę, czy też sąsiednią restaurację.
 • Potwierdź odwiedzoną lokalizację: możesz ręcznie potwierdzić odwiedzone miejsca, rejestrując je bezpośrednio na osi czasu.
Zapisywanie aktywności związanej z przeglądaniem i wyszukiwaniem w Google

Gdy włączysz Aktywność w internecie i aplikacjach i zalogujesz się na swoje konto Google, Google będzie zapisywać wyszukiwania i aktywność związaną z przeglądaniem internetu, w tym powiązane informacje, takie jak lokalizacja. Te informacje pozwalają nam lepiej określić, jakie miejsca odwiedzasz, co poprawia dokładność osi czasu.

Włączanie Aktywności w internecie i aplikacjach

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google  Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij  Więcej Więcej a potem Ustawienia i prywatność.
 4. W sekcji „Historia aplikacji” wybierz Aktywność w internecie i aplikacjach jest wyłączona.
 5. Włącz Aktywność w internecie i aplikacjach.
Wskazówka: jeśli masz wyłączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, nie możesz edytować lokalizacji ani aktywności na osi czasu, ale możesz usunąć dzień lub całą Historię lokalizacji.
Potwierdzanie aktualnej lokalizacji na osi czasu i znajdowanie miejsc w pobliżu

Możesz potwierdzić swoją lokalizację w Mapach Google w czasie rzeczywistym, nawet jeśli nie masz włączonej Historii lokalizacji. Potwierdzanie lokalizacji pomoże Ci zapamiętać, ile razy odwiedziłeś(-aś) daną okolicę i z jakiego środka transportu korzystałeś(-aś).

Potwierdzone lokalizacje są widoczne na osi czasu. Możesz usunąć poszczególne lokalizacje lub całą Historię lokalizacji. Więcej informacji o zarządzaniu Historią lokalizacji

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google  Mapy.
 2. Kliknij niebieski punkt a potem Zobacz miejsca w pobliżu.
 3. Przewiń listę miejsc w lewo lub w prawo i wybierz swoją aktualną lokalizację.
 4. W sekcji „Jesteś tutaj?” kliknij Tak.
 5. Kliknij Wyświetl na osi czasu, aby zobaczyć odwiedzone miejsca wraz z datą i godziną.

Możesz również potwierdzić swoją lokalizację w czasie rzeczywistym w Google Chrome lub w aplikacji Google:

 1. Otwórz Mapy Google w przeglądarce Chrome lub aplikacji Google.
 2. Wyszukaj swoją aktualną lokalizację.
 3. Kliknij Więcej informacji o [tym miejscu].
 4. W sekcji „Jesteś tutaj?” kliknij Tak

Porady i wskazówki

Szukanie daty ostatniego pobytu w danym miejscu

Jeśli pobyt w danym miejscu jest odnotowany na osi czasu, możesz sprawdzić datę ostatniego pobytu w Mapach Google.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2.  Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Wybierz miejsce na osi czasu.
 4. Kliknij Szczegóły.
 5. Przewiń do opcji Oś czasu Oś czasu. Obok tej ikony znajdziesz informacje o swojej ostatniej wizycie.
Wskazówka: te informacje znajdziesz tylko wtedy, gdy miejsce jest już na Twojej osi czasu.
Szukanie adresu domowego i służbowego na osi czasu

Jeśli zapiszesz adres domowy i służbowy, zobaczysz je na osi czasu. Poza osią czasu z tych informacji mogą także korzystać inne usługi Google.

Dowiedz się, jak ustawić adres domowy i służbowy

Szukanie Zdjęć Google na osi czasu

Możesz wyświetlać Zdjęcia Google na osi czasu. Aby określić, czy Zdjęcia Google mają się wyświetlać na osi czasu:

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy .
 2.  Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia i prywatność.
 4. W sekcji „Twoja oś czasu” odszukaj „Zdjęcia Google”.
  • Aby zdjęcia nie wyświetlały się na osi czasu, wyłącz Zdjęcia Google.
  • Aby zdjęcia wyświetlały się na osi czasu, włącz Zdjęcia Google.
Wskazówka: możesz usunąć zdjęcia z osi czasu, ale nie spowoduje to usunięcia tych zdjęć ani ich metadanych ze Zdjęć Google.
Zapamiętywanie filmów obejrzanych w kinie

Na osi czasu możesz wyświetlić filmy, które obejrzałeś(-aś) w kinie. Google może wykorzystać publicznie dostępny repertuar, aby na podstawie godziny wizyty w kinie wskazać, które filmy mogłeś(-aś) obejrzeć. Te informacje są widoczne tylko dla Ciebie i w dowolnej chwili możesz je edytować lub usunąć.

Filmy są częścią osi czasu, która odzwierciedla odwiedzone przez Ciebie miejsca. Więcej informacji o tym, jak zarządzać historią lokalizacji

Znajdowanie informacji o obejrzanych filmach

Kiedy obejrzysz film w kinie, może się on pojawić na Twojej osi czasu. Możesz tam również obejrzeć zwiastun i przeczytać streszczenie.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Znajdź dzień swojej wizyty w kinie.
 4. W sekcji „Twój film” kliknij obejrzany film.

Usuwanie filmu z osi czasu

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Znajdź dzień swojej wizyty w kinie.
 4. W sekcji „Twój film” kliknij film, który chcesz usunąć.
 5. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Usuń film a potem Usuń.

Zmienianie filmu na osi czasu

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Znajdź dzień swojej wizyty w kinie.
 4. W sekcji „Twój film” kliknij film, który chcesz zmienić.
 5. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Zmień film a potem kliknij film z listy.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
76697
false
false