Google Maps laika skala

Laika skalas pārvaldīšana

Google Maps laika skalā, pamatojoties uz jūsu atrašanās vietu vēsturi, tiek rādītas aprēķinātās jūsu, iespējams, apmeklētās vietas un jūsu, iespējams, izvēlētie maršruti. Laika skalu jebkurā brīdī varat rediģēt. Tāpat laika skalā jebkurā brīdī varat izdzēst savu atrašanās vietu vēsturi, tostarp laika diapazonus. Laika skala ir privāta, tāpēc to redzat tikai jūs, un tā ir pieejama gan mobilajās ierīcēs, gan datoros.

Arī tad, ja izvēlaties ieslēgt citus iestatījumus, piemēram, Darbības tīmeklī un lietotnēs, un pārtraukt atrašanās vietu vēstures saglabāšanu vai izdzēšat atrašanās vietu datus no atrašanās vietu vēstures, atrašanās vietu dati var tikt saglabāti jūsu Google kontā atbilstoši tam, kā izmantojat citas Google vietnes, lietotnes un pakalpojumus. Atrašanās vietu dati, piemēram, var tikt saglabāti atbilstoši jūsu veiktajām darbībām pakalpojumos Meklēšana un Google Maps, kad ir ieslēgts iestatījums Darbības tīmeklī un lietotnēs, kā arī tie var tikt ietverti jūsu fotoattēlos atkarībā no kameras lietotnes iestatījumiem.

Piezīme. Laika skala ir redzama lietotnes Google Maps versijā 9.12 un jaunākās versijās. Ja izmantojat vecāku pakalpojuma Google Maps versiju, lai skatītu laika skalu, atveriet maps.google.com/timeline savā darbvirsmā vai mobilajā pārlūkprogrammā.

Laika skalas izveidošana

Ieslēdzot atrašanās vietu vēsturi, jūsu laika skalā tiks rādītas vietas, kuras esat apmeklējis ar ieslēgtām ierīcēm, kurās esat pieteicies savā kontā un kuras ziņo par atrašanās vietu. Uzziniet vairāk par Atrašanās vietu vēsturi.

Atveriet laika skalu un veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Savā Android tālrunī vai planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Pieskarieties vienumam Vēl Vēlun pēc tam Iestatījumi.
 4. Ir jābūt aktivizētam iestatījumam “Atrašanās vietu pakalpojumi ir ieslēgti”. Ja tā nav, pieskarieties vienumam Atrašanās vieta ir izslēgta un pēc tam ieslēdziet iestatījumu Atrašanās vieta.
 5. Ir jābūt aktivizētam iestatījumam “Atrašanās vietu vēsture ir ieslēgta”. Ja tā nav, pieskarieties vienumam Atrašanās vietu vēsture ir izslēgta un pēc tam ieslēdziet iestatījumu Atrašanās vietu vēsture.

Savas pārvietošanās vēstures skatīšana

Laika skalā tiks rādīts, kur esat bijis un kā sasniedzāt katru no vietām, — ejot kājām vai braucot ar velosipēdu, automašīnu vai sabiedrisko transportu —, laika periodā, kad esat ieslēdzis atrašanās vietu vēsturi.

 1. Savā Android tālrunī vai planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Lai skatītu citu dienu vai mēnesi, pieskarieties vienumam Rādīt kalendāru Rādīt kalendāru un pēc tam velciet pa kreisi vai pa labi un pieskarieties dienai.

Atrašanās vietu vēstures ieslēgšana vai pauzēšana

Kad ieslēdzat atrašanās vietu vēsturi, Google jūsu atrašanās vietu datus un vietas reģistrē jūsu Google kontā, pat ja neizmantojat pakalpojumu Google Maps. Lai ieslēgtu vai pauzētu atrašanās vietu vēsturi, veiciet tālāk minētās darbības.

 1. Savā Android tālrunī vai planšetdatorā atveriet laika skalu.
 2. Noklikšķiniet uz vienuma Iestatījumi un pēc tam Atrašanās vietu vēsture un pēc tam Izvēlieties Iespējot atrašanās vietu vēsturi vai Pauzēt atrašanās vietu vēsturi.

Uzziniet vairāk par to, kā pārvaldīt vai dzēst atrašanās vietu vēsturi.

Laika skalas rediģēšana

Izmaiņu veikšana informācijā par apmeklētajām vietām un veiktajām darbībām

Ja laika skalā kāda vieta ir atzīmēta nepareizi, varat rediģēt gan atrašanās vietu, gan apmeklējuma laiku. Lai to paveiktu, ieslēdziet iestatījumu Darbības tīmeklī un lietotnēs.

Piezīme. Ja iestatījums Darbības tīmeklī un lietotnēs ir izslēgts, jūs nevarat rediģēt atrašanās vietas vai darbības laika skalā, bet varat izdzēst veselu dienu vai atrašanās vietu vēsturi.

 1. Savā Android tālrunī vai planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Laika skalā atrodiet nepareizo vietu un pieskarieties tai.
 4. Pieskarieties vienumam Rediģēt.
 5. Lapas apakšdaļā pie ierosinājumiem pieskarieties pareizajai vietai vai darbībai. Var arī meklēt vietu. Ritiniet līdz apakšdaļai un pieskarieties vienumam Meklēt.
 6. Lai rediģētu apmeklējuma laiku, pieskarieties laikam.

Piezīme. Ja iestatījums Darbības tīmeklī un lietotnēs ir izslēgts, jūs nevarat rediģēt atrašanās vietas vai darbības laika skalā, bet varat izdzēst veselu dienu vai visu atrašanās vietu vēsturi. 

Pārslēgšanās starp jūdzēm un kilometriem

Lai mainītu veidu, kādā laika skalā tiek noteikts attālums, pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Iestatījumi un pēc tam Attāluma mērvienības. Pēc tam izvēlieties Automātiski, Kilometri vai Jūdzes.

Dienas dzēšana

Svarīgi! Izdzēšot atrašanās vietu vēstures informāciju laika skalā, jūs to vairs nevarēsiet skatīt. Ja esat ieslēdzis citus iestatījumus, piemēram, Darbības tīmeklī un lietotnēs, un dzēšat atrašanās vietu vēsturi, iespējams, atrašanās vietu dati tiks saglabāti jūsu Google kontā atbilstoši tam, kā izmantojat citas Google vietnes, lietotnes un pakalpojumus. Piemēram, atrašanās vietu dati var tikt saglabāti atbilstoši jūsu veiktajām darbībām pakalpojumos Google meklēšana un Google Maps, kad esat ieslēdzis iestatījumu Darbības tīmeklī un lietotnēs, un šie dati var tikt ietverti jūsu fotoattēlos atkarībā no kameras lietotnes iestatījumiem.

 1. Savā Android tālrunī vai planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Augšējā labajā stūrī pieskarieties vienumam Rādīt kalendāru Rādīt kalendāru un pēc tam izvēlieties dienu, ko vēlaties dzēst.
 4. Pieskarieties vienumam Vēl Vēl un pēc tam Dzēst dienu.

Atrašanās vietu vēstures dzēšana

Svarīgi! Izdzēšot atrašanās vietu vēstures informāciju laika skalā, jūs to vairs nevarēsiet skatīt. Ja esat ieslēdzis citus iestatījumus, piemēram, Darbības tīmeklī un lietotnēs, un dzēšat atrašanās vietu vēsturi, iespējams, atrašanās vietu dati tiks saglabāti jūsu Google kontā atbilstoši tam, kā izmantojat citas Google vietnes, lietotnes un pakalpojumus. Piemēram, atrašanās vietu dati var tikt saglabāti atbilstoši jūsu veiktajām darbībām pakalpojumos Google meklēšana un Google Maps, kad esat ieslēdzis iestatījumu Darbības tīmeklī un lietotnēs, un šie dati var tikt ietverti jūsu fotoattēlos atkarībā no kameras lietotnes iestatījumiem.

 1. Savā Android tālrunī vai planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Pieskarieties vienumam Vēl Vēl un pēc tam Iestatījumi.
 4. Ritiniet līdz vienumam “Atrašanās vietas iestatījumi”.
  •  Lai izdzēstu daļu vēstures: pieskarieties vienumam Dzēst atrašanās vietu vēstures diapazonu.
  • Lai izdzēstu visu vēsturi: pieskarieties vienumam Dzēst visu atrašanās vietu vēsturi.

Uzziniet vairāk par to, kā pārvaldīt vai dzēst atrašanās vietu vēsturi.

Atrašanās vietu vēstures automātiska dzēšana

Varat automātiski dzēst atrašanās vietu vēsturi, kas vecāka par 3 un 18 mēnešiem.

 1. Android ierīcē atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Augšējā labajā stūrī pieskarieties vienumam Vēl Vēlun pēc tam Iestatījumi un konfidencialitāte.
 4. Ritiniet līdz sadaļai “Atrašanās vietas iestatījumi”.
 5. Pieskarieties vienumam Automātiski dzēst atrašanās vietu vēsturi.
 6. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Laika skalas precizitātes uzlabošana

Reizēm, iespējams, pamanīsiet kļūdas laika skalā. Piemēram, kad atrodaties blīvās pilsētas teritorijās, laika skalā var tikt rādīts, ka esat apmeklējis vienu restorānu, lai gan būsiet pusdienojis citā tuvumā esošā restorānā. Varat palīdzēt mums uzlabot laika skalas precizitāti, lai ierobežotu šādu gadījumu iespēju, veicot tālāk norādītās darbības. 

 1. Ieslēdziet iestatījumu Darbības tīmeklī un lietotnēs. Ja esat jau iepriekš ieslēdzis iestatījumu Darbības tīmeklī un lietotnēs, laika skalā tiks izmantota informācija par citu Google produktu (piemēram, Google meklēšanas) izmantošanu laikā, kad iestatījums ir bijis ieslēgts. Piemēram, ja esat iesniedzis meklēšanas vaicājumu par vietējiem restorāniem, šī informācija tiks izmantota laika skalā, veicot galīgo izvēli starp diviem blakus esošiem restorāniem.
 2. Apstipriniet, kādas vietas esat apmeklējis. Varat manuāli apstiprināt vietas, kuras esat apmeklējis, ierakstot tās tieši laika skalā.
Meklēšanas un pārlūkošanas darbību saglabāšana Google tīklā

Meklēšanas un pārlūkošanas darbības Google saglabā sadaļā Darbības tīmeklī un lietotnēs, tostarp saistīto informāciju, piemēram, atrašanās vietu, ja esat ieslēdzis šo iestatījumu un pierakstījies savā Google kontā. Šī informācija uzlabo Google izpratni par to, kur esat bijis, tādējādi padarot laika skalu precīzāku.

Piezīme. Ja iestatījums Darbības tīmeklī un lietotnēs ir izslēgts, jūs nevarat rediģēt atrašanās vietas vai darbības laika skalā, bet varat izdzēst veselu dienu vai atrašanās vietu vēsturi. 

Ieslēdziet darbības tīmeklī un lietotnēs

 1. Savā Android tālrunī vai planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Pieskarieties vienumam Vēl Vēl un pēc tam Iestatījumi.
 4. Sadaļā “Lietotņu vēsture” izvēlieties Darbības tīmeklī un lietotnēs ir izslēgtas.

Atrašanās vietas iestatījumu precizēšana

Varat uzlabot laika skalas kvalitāti, atrodoties režīmā “Akumulatora jaudas taupīšana” vai “Tikai ierīcē”.

 1. Savā Android tālrunī vai planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Pieskarieties vienumam Vēl Vēl un pēc tam Iestatījumi.
 4. Pieskarieties vienumam Atrašanās vieta un pēc tam Režīms. Pēc tam izvēlieties režīmu Akumulatora jaudas taupīšana vai Tikai ierīcē.
  Piezīme. Izvēloties šo opciju, tiks atjaunināti ierīces atrašanās vietas iestatījumi, kā arī laika skalas iestatījumi.
 5. Pieskarieties vienumam .

Pašreizējo atrašanās vietu apstiprināšana un tuvumā esošu vietu skatīšana laika skalā

Varat apstiprināt savu atrašanās vietu pakalpojumā Google Maps reāllaikā, pat ja neesat ieslēdzis atrašanās vietu vēstures iestatījumu. Apstiprinot apmeklētās vietas, varēsiet vieglāk atcerēties iepriekšējo apmeklējumu skaitu un nokļūšanas maršrutu.

Atrašanās vietas, kuras apstiprināt, tiek rādītas laika skalā, un jūs varat tās dzēst atsevišķi, vai varat dzēst visu atrašanās vietu vēsturi. Uzziniet vairāk par to, kā pārvaldīt atrašanās vietu vēsturi.
 1. Savā Android tālrunī vai planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties zilajam punktam un pēc tam Skatīt tuvumā esošas vietas.
 3. Ritiniet vietu sarakstu un izvēlieties pašreizējo atrašanās vietu. 
 4. Nākamajā ekrānā sadaļā “Vai tagad atrodaties šeit?” pieskarieties vienumam .
 5. Pieskarieties vienumam Skatīt laika skalā, lai skatītu visas apmeklētās vietas un apmeklējumu laikus.

Varat arī apstiprināt savu atrašanās vietu reāllaikā, izmantojot pārlūkprogrammu Google Chrome vai lietotni Google. 

 1. Atveriet pakalpojumu Google Maps pārlūkprogrammā Chrome vai lietotnē Google. 
 2. Meklējiet savu pašreizējo atrašanās vietu. 
 3. Pieskarieties vienumam “Vairāk par [šo vietu]”.
 4. Pieskarieties vienumam “Jā”, ja tiek vaicāts: “Vai pašreiz atrodaties šeit?” 

Padomi un ieteikumi

Vietas pēdējā apmeklējuma laika skatīšana

Ja vietas apmeklējums ir reģistrēts laika skalā, pakalpojumā Google Maps informācijas kartītē varat redzēt, kad pēdējo reizi to apmeklējāt. Tālāk norādīts, kā to izdarīt.

 1. Savā Android tālrunī vai planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Atlasiet laika skalā vietu.
 4. Pieskarieties pie Detalizēta informācija.
 5. Ritiniet uz leju, līdz redzat tekstu “Jūs apmeklējāt pirms [x]”.

Piezīme. Šī informācija tiek rādīta tikai tad, ja vieta jau ir jūsu laika skalā.

Mājas un darbavietas skatīšana laika skalā

Ja esat saglabājis savu mājas un darbavietas adresi pakalpojumā Google, šī informācija tiks rādīta laika skalā. Šī informācija papildus laika skalai var tikt izmantota citos Google produktos un pakalpojumos.

Uzziniet, kā iestatīt mājas un darbavietas adresi

Google fotoattēlu atrašana laika skalā

Laika skalā varat skatīt savus Google fotoattēlus. Lai kontrolētu, vai laika skalā tiek vai netiek rādīti Google fotoattēli, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Savā Android tālrunī vai planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Pieskarieties vienumam More (Vēl) Vēl un pēc tam Settings and Privacy (Iestatījumi un konfidencialitāte).
 4. Sadaļā Your Timeline (Jūsu laika skala) atrodiet vienumu Google Photos (Google fotoattēli).
  • Lai pārtrauktu fotoattēlu rādīšanu laika skalā, noteikti izslēdziet slēdzi.
  • Lai laika skalā rādītu fotoattēlus, pārvietojiet slēdzi ieslēgtā pozīcijā.

Padoms. Varat noņemt fotoattēlus no laika skalas, taču ne tie, ne to metadati no pakalpojuma Google fotoattēli netiks izdzēsti.

Kinoteātros skatīto filmu informācijas saglabāšana

Laika skalā varat skatīt informāciju par filmām, ko skatījāties kinoteātros. Google varēs izmantot publiskotos seansu laikus, lai ieteiktu filmas, kuras, iespējams, esat skatījies, kad atradāties kinoteātrī. Šī informācija ir redzama tikai jums, un jebkurā brīdī varat to rediģēt vai dzēst.

Filmas ir daļa no laika skalas iespējām parādīt jūsu apmeklētās vietas. Uzziniet, kā pārvaldīt atrašanās vietu vēsturi.

Informācijas atrašana par skatītajām filmām

Pēc filmas noskatīšanās kinoteātrī tās informācija var būt pieejama jūsu laika skalā. Laika skalā varat arī skatīties filmas reklāmklipu un lasīt tās anotāciju

 1. Savā Android tālrunī vai planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Atrodiet dienu, kurā apmeklējāt kinoteātri.
 4. Sadaļā “Jūsu filma” pieskarieties skatītās filmas nosaukumam.

Filmas noņemšana no laika skalas

 1. Savā Android tālrunī vai planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Atrodiet dienu, kurā apmeklējāt kinoteātri.
 4. Sadaļā “Jūsu filma” pieskarieties noņemamās filmas nosaukumam.
 5. Augšējā labajā daļā pieskarieties vienumam Vēl Vēl un pēc tam Noņemt filmu un pēc tam Noņemt.

Filmas mainīšana laika skalā

 1. Savā Android tālrunī vai planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Maps.
 2. Pieskarieties vienumam jūsu profila attēls vai iniciālis Konta aplis un pēc tam Jūsu laika skala Laika skala.
 3. Atrodiet dienu, kurā apmeklējāt kinoteātri.
 4. Sadaļā “Jūsu filma” pieskarieties maināmās filmas nosaukumam.
 5. Augšējā labajā stūrī pieskarieties vienumam VēlVēl un pēc tam Mainīt filmu un pēc tam sarakstā pieskarieties filmas nosaukumam.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?