Google Maps laika skala

Atrašanās vietu vēstures informāciju varat skatīt un pārvaldīt, izmantojot Google Maps laika skalu, kas ir pieejama gan mobilajās ierīcēs, gan datoros. Izmantojot laika skalu, varat rediģēt konkrētus savas atrašanās vietu vēstures ierakstus, dzēst informāciju noteiktos laika posmos vai dzēst visus savus atrašanās vietu vēstures datus. Jūsu laika skala ir privāta, tāpēc to redzat tikai jūs.

Ja esat ieslēdzis citus iestatījumus, piemēram, Darbības tīmeklī un lietotnēs, un pārtraucat atrašanās vietu vēstures saglabāšanu vai dzēšat atrašanās vietu datus no atrašanās vietu vēstures, iespējams, atrašanās vietu dati tiks saglabāti jūsu Google kontā atbilstoši tam, kā izmantojat citas Google vietnes, lietotnes un pakalpojumus. Atrašanās vietu dati, piemēram, var tikt saglabāti atbilstoši jūsu veiktajām darbībām pakalpojumos Meklēšana un Google Maps, kad esat ieslēdzis iestatījumu Darbības tīmeklī un lietotnēs, un tikt ietverti jūsu fotoattēlos atkarībā no kameras lietotnes iestatījumiem.

Savu ceļojumu skatīšana

Varat apskatīt veikto attālumu un veidu, kā sasniedzāt katru no vietām, — ejot kājām vai braucot ar velosipēdu, automašīnu vai sabiedrisko transportu. Laika skalā izmantotās attāluma mērvienības (jūdzes vai kilometri) tiek pielāgotas jūsu valstī lietotajai sistēmai.

 1. Datorā atveriet pakalpojumu Google Maps.
 2. Pierakstieties tajā pašā Google kontā, ko izmantojat savā mobilajā ierīcē.
 3. Augšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz vienuma Izvēlne Izvēlne.
 4. Noklikšķiniet uz vienuma Laika skala Laika skala.
 5. Lai skatītu citu datumu, augšdaļā izvēlieties dienu, mēnesi un gadu.

Padoms. Lai skatītu nesen apmeklētās vietas, noklikšķiniet uz vienuma Izvēlne Izvēlne un pēc tam Jūsu vietas  un pēc tam Apmeklētās.

Mājas un darbavietas skatīšana laika skalā

Ja esat saglabājis savu mājas un darbavietas adresi, šī informācija tiks rādīta laika skalā. Šī informācija papildus laika skalai var tikt izmantota citos Google produktos un pakalpojumos.

Uzziniet, kā iestatīt mājas un darbavietas adresi.

Laika skalas rediģēšana

Ja laika skalā kāda vieta ir atzīmēta nepareizi, varat rediģēt gan atrašanās vietu, gan apmeklējuma laiku. Lai to veiktu, ieslēdziet iestatījumu “Darbības tīmeklī un lietotnēs”.

 1. Datorā atveriet laika skalu.
 2. Atrodiet vietu, ko laika skalā vēlaties mainīt, un noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas Lejupvērstā bultiņa.
 3. Izvēlieties pareizo vietu vai meklējiet to meklēšanas lodziņā.
 4. Lai rediģētu apmeklējuma laiku, noklikšķiniet uz attiecīgā laika.

Piezīme. Ja iestatījums Darbības tīmeklī un lietotnēs ir izslēgts, jūs nevarat rediģēt atrašanās vietas vai darbības laika skalā, bet varat dzēst veselu dienu vai visu atrašanās vietu vēsturi. 

Google fotoattēlu skatīšana laika skalā

Varat izvēlēties saistīt pakalpojuma Google fotoattēlu kontu ar laika skalu. Ja darāt to, fotoattēli laika skalā tiek rādīti tad, ja tie ir augšupielādēti pakalpojumā Google fotoattēli. Lai kontrolētu, vai laika skalā tiek rādīti Google fotoattēli, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Datorā atveriet pakalpojumu Google Maps.
 2. Noklikšķiniet uz vienuma Izvēlne Izvēlne un pēc tam Laika skalaLaika skala.
 3. Noklikšķiniet uz Iestatījumi Iestatījumi un pēc tam Laika skalas iestatījumi.
  • Lai laika skalā rādītu fotoattēlus, atzīmējiet opciju “Google fotoattēli”.
  • Lai pārtrauktu fotoattēlu rādīšanu laika skalā, pārvietojiet slēdzi “Google fotoattēli” izslēgtā pozīcijā.
 4. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Piezīme. Varat noņemt fotoattēlus no savas laika skalas, taču tādējādi tie vai to metadati netiks dzēsti no pakalpojuma Google fotoattēli. 

Fotoattēlu noņemšana

Fotoattēli laika skalā tiek rādīti tad, ja tie ir augšupielādēti pakalpojumā Google fotoattēli. Fotoattēlus no laika skalas var izdzēst, bet tie netiks izdzēsti no pakalpojuma Google fotoattēli.

 1. Datorā atveriet laika skalu.
 2. Ja vēlaties izdzēst kādu fotoattēlu, noklikšķiniet uz atzīmes simbola attiecīgā fotoattēla augšējā labajā stūrī.
 3. Izvēlieties Noņemt fotoattēlu.

Dienas dzēšana

Svarīgi! Laika skalas informācijas dzēšana ir neatgriezeniska darbība. Turpmāk laika skalā vairs nevarēsiet skatīt savu atrašanās vietu vēstures informāciju. Ja esat ieslēdzis citus iestatījumus, piemēram, Darbības tīmeklī un lietotnēs, un dzēšat atrašanās vietu vēsturi, iespējams, atrašanās vietu dati tiks saglabāti jūsu Google kontā atbilstoši tam, kā izmantojat citas Google vietnes, lietotnes un pakalpojumus. Piemēram, atrašanās vietu dati var tikt saglabāti atbilstoši jūsu veiktajām darbībām pakalpojumos Meklēšana un Google Maps, kad esat ieslēdzis iestatījumu Darbības tīmeklī un lietotnēs, un tikt ietverti jūsu fotoattēlos atkarībā no kameras lietotnes iestatījumiem.

 1. Datorā atveriet laika skalu.
 2. Noklikšķiniet uz dienas, ko vēlaties izdzēst.
 3. Kreisās puses paneļa augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz vienuma Dzēst Dzēst.
 4. Izvēlieties Dzēst dienu.

Atrašanās vietu vēstures dzēšana

Varat izdzēst visu atrašanās vietu vēsturi vai daļu vēstures.

Svarīgi! Laika skalas informācijas dzēšana ir neatgriezeniska darbība. Turpmāk laika skalā vairs nevarēsiet skatīt savu atrašanās vietu vēstures informāciju. Ja esat ieslēdzis citus iestatījumus, piemēram, Darbības tīmeklī un lietotnēs, un dzēšat atrašanās vietu vēsturi, iespējams, atrašanās vietu dati tiks saglabāti jūsu Google kontā atbilstoši tam, kā izmantojat citas Google vietnes, lietotnes un pakalpojumus. Piemēram, atrašanās vietu dati var tikt saglabāti atbilstoši jūsu veiktajām darbībām pakalpojumos Meklēšana un Google Maps, kad esat ieslēdzis iestatījumu Darbības tīmeklī un lietotnēs, un tikt ietverti jūsu fotoattēlos atkarībā no kameras lietotnes iestatījumiem.

Lai izdzēstu atrašanās vietu vēsturi, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Datorā atveriet laika skalu.
 2. Apakšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz vienuma Dzēst Dzēst. Varat arī noklikšķināt uz vienuma Iestatījumi Iestatījumi​ un pēc tam Dzēst visu atrašanās vietu vēsturi.
 3. Noklikšķiniet uz Dzēst atrašanās vietu vēsturi.

Atrašanās vietu vēstures automātiska dzēšana

Varat automātiski dzēst atrašanās vietu vēsturi, kas vecāka par 3 vai 18 mēnešiem.

 1. Datorā atveriet laika skalu.
 2. Apakšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Iestatījumi Settingsun pēc tam Automātiski dzēst atrašanās vietu vēsturi.
 3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Atrašanās vietu vēstures ieslēgšana vai pauzēšana

Kad ieslēdzat atrašanās vietu vēsturi, Google jūsu atrašanās vietu datus un vietas reģistrē jūsu Google kontā, pat ja neizmantojat pakalpojumu Google Maps. Lai ieslēgtu vai pauzētu atrašanās vietu vēsturi, veiciet tālāk minētās darbības.

 1. Datorā atveriet laika skalu.
 2. Noklikšķiniet uz Iestatījumi Iestatījumi un pēc tam Iespējot atrašanās vietu vēsturi vai Pauzēt atrašanās vietu vēsturi.

Uzziniet vairāk par to, kā pārvaldīt atrašanās vietu vēsturi.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?