ציר הזמן במפות Google

ניהול ציר הזמן

ציר הזמן במפות Google מבוסס על היסטוריית המיקומים שלכם. הוא מציג באופן משוער מקומות שבהם ייתכן שביקרתם ומסלולים שבהם ייתכן שנסעתם. תוכלו לערוך את ציר הזמן מתי שתרצו. תמיד אפשר למחוק את היסטוריית המיקומים בציר הזמן, כולל לפי טווחי זמן. ציר הזמן הוא פרטי, כך שרק אתם יכולים לראות אותו, והוא זמין בגרסה לנייד ולמחשב.

אם תשהו את היסטוריית המיקומים או תמחקו נתוני מיקום מהיסטוריית המיקומים – אבל תפעילו הגדרות אחרות כמו פעילות באינטרנט ובאפליקציות – ייתכן שנתוני המיקום עדיין יהיו זמינים בחשבון Google כחלק מהשימוש שלכם באתרים, באפליקציות ובשירותים אחרים של Google. לדוגמה, אם ההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' מופעלת, ייתכן שנתוני המיקום יישמרו בחשבון כחלק מהפעילות שלכם בחיפוש ובמפות Google. כמו כן, ייתכן שנתונים אלה ייכללו בתמונות שלכם, בהתאם להגדרות של אפליקציית המצלמה.

הערה: אפשר לראות את ציר הזמן באפליקציה מפות Google מגרסה 9.12 ואילך. אם הגרסה של אפליקציית מפות Google ישנה יותר, צריך להיכנס לכתובת maps.google.com/timeline בדפדפן של המחשב או הנייד כדי לראות את ציר הזמן.

יצירת ציר זמן

כשהיסטוריית המיקומים מופעלת, ציר הזמן מציג את המקומות שבהם ביקרתם עם המכשירים שבהם התחברתם לחשבון והפעלתם דיווח על מיקומים. למידע נוסף על היסטוריית המיקומים.

פתיחת ציר הזמן

 1. בטלפון או בטאבלט Android פותחים את האפליקציה מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספותואז הגדרות.
 4. מוודאים שהאפשרות "המיקום פועל" מוצגת. אם היא לא מוצגת, מקישים על המיקום כבוי ואז מפעילים את האפשרות מיקום.
 5. מוודאים שהאפשרות "היסטוריית המיקומים מופעלת" מוצגת. אם היא לא מוצגת, מקישים על היסטוריית המיקומים מושבתת ואז מפעילים את האפשרות היסטוריית מיקומים.

הצגת המקומות שבהם ביקרתם

ציר הזמן מציג את המקומות שבהם ביקרתם ואת האופן שבו הגעתם ממקום למקום כשהיסטוריית המיקומים הייתה מופעלת, כמו הליכה, רכיבה על אופניים, נהיגה או תחבורה ציבורית.

 1. בטלפון או בטאבלט Android פותחים את האפליקציה מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. להצגת יום או חודש אחרים, מקישים על סמל הצגת היומן הצג לוח שנה ואז מחליקים ימינה או שמאלה ומקישים על היום הרצוי.

הפעלה או השהיה של היסטוריית המיקומים

כשהיסטוריית המיקומים מופעלת, Google מתעדת בחשבון Google את נתוני המיקום ואת המקומות שבהם ביקרתם, גם כשאינכם משתמשים במפות Google. כדי להפעיל או להשהות את היסטוריית המיקומים:

 1. בטלפון או בטאבלט Android, עוברים לציר הזמן.
 2. לוחצים על הגדרות ואז היסטוריית מיקומים ואז ובוחרים באפשרות הפעלת היסטוריית המיקומים או השהיית היסטוריית המיקומים.

כך מנהלים או מוחקים את היסטוריית המיקומים.

עריכת ציר הזמן

שינוי המקומות שבהם ביקרתם והפעילויות שביצעתם

אם בציר הזמן מופיע מקום שגוי, ניתן לערוך את המיקום ואת מועד הביקור בו. לשם כך, צריך להפעיל את ההגדרה פעילות באינטרנט ובאפליקציות.

הערה: אם ההגדרה פעילות באינטרנט ובאפליקציות מושבתת, לא ניתן לערוך מיקומים או פעילויות בציר הזמן, אבל אפשר למחוק יום או את היסטוריית המיקומים.

 1. בטלפון או בטאבלט Android, פותחים את האפליקציה מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מחפשים את המקום השגוי בציר הזמן ומקישים עליו.
 4. מקישים על עריכה.
 5. בתחתית המסך, מקישים על המקום הנכון או על הפעילות הנכונה בהצעות. אפשר גם לחפש את המקום. גוללים לתחתית המסך ומקישים על עריכה.
 6. כדי לערוך את מועד הביקור, מקישים על המועד שמופיע.

הערה: אם ההגדרה פעילות באינטרנט ובאפליקציות מושבתת, לא ניתן לערוך מיקומים או פעילויות בציר הזמן, אבל אפשר למחוק יום או את היסטוריית המיקומים כולה. 

מעבר בין מיילים לקילומטרים

כדי לשנות את יחידת המרחק בציר הזמן, מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז הגדרות ואז יחידות מרחק. לאחר מכן, בוחרים באפשרויות אוטומטי, קילומטרים או מיילים.

מחיקת יום

חשוב: לאחר שמוחקים פרטים של היסטוריית המיקומים מציר הזמן, לא ניתן לראות אותם שוב. אם הפעלתם הגדרות אחרות, כמו פעילות באינטרנט ובאפליקציות, ותמחקו נתוני מיקום מהיסטוריית המיקומים, ייתכן שנתוני המיקום עדיין יהיו זמינים בחשבון Google כחלק מהשימוש שלכם באתרים, באפליקציות ובשירותים אחרים של Google. לדוגמה, ייתכן שנתוני המיקום יישמרו בחשבון כחלק מהפעילות בחיפוש ובמפות Google המתבצעת כשההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' מופעלת. כמו כן, ייתכן שנתונים אלה ייכללו בתמונות שלכם, בהתאם להגדרות של אפליקציית המצלמה.

 1. בטלפון או בטאבלט Android, פותחים את האפליקציה מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל הצגת היומן הצג לוח שנה ואז בוחרים את היום שרוצים למחוק.
 4. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות ואז מחיקת יום.

מחיקת היסטוריית המיקומים

חשוב: לאחר שמוחקים פרטים של היסטוריית המיקומים מציר הזמן, לא ניתן לראות אותם שוב. אם הפעלתם הגדרות אחרות, כמו פעילות באינטרנט ובאפליקציות, ותמחקו נתוני מיקום מהיסטוריית המיקומים, ייתכן שנתוני המיקום עדיין יהיו זמינים בחשבון Google כחלק מהשימוש שלכם באתרים, באפליקציות ובשירותים אחרים של Google. לדוגמה, ייתכן שנתוני המיקום יישמרו בחשבון כחלק מהפעילות בחיפוש ובמפות Google המתבצעת כשההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' מופעלת. כמו כן, ייתכן שנתונים אלה ייכללו בתמונות שלכם, בהתאם להגדרות של אפליקציית המצלמה.

 1. בטלפון או בטאבלט Android, פותחים את האפליקציה מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות ואז הגדרות.
 4. גוללים לקטע "הגדרות מיקום".
  •  כדי למחוק חלק מההיסטוריה: מקישים על מחיקת טווח בהיסטוריית המיקומים.
  • כדי למחוק את כל ההיסטוריה: מקישים על מחיקת כל היסטוריית המיקומים.

כך מנהלים או מוחקים את היסטוריית המיקומים.

מחיקת היסטוריית המיקומים באופן אוטומטי

תוכלו לקבוע שהיסטוריית מיקומים תימחק באופן אוטומטי אם היא ישנה מ-3 חודשים או 18 חודשים.

 1. במכשיר Android, פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז הגדרות ופרטיות.
 4. גוללים אל "הגדרות מיקום".
 5. מקישים על מחיקה אוטומטית של היסטוריית המיקומים.
 6. מבצעים את ההוראות שבמסך.

שיפור הדיוק של ציר הזמן

מדי פעם, ייתכן שתיתקלו בטעויות בציר הזמן. לדוגמה, כשאתם נמצאים באזורים עירוניים צפופים, ייתכן שציר הזמן יראה שביקרתם במסעדה אחת, אבל בעצם ישבתם במסעדה אחרת בקרבת מקום. תוכלו לעזור לנו לשפר את הדיוק של ציר הזמן כדי לצמצם את הסיכוי שמצב זה יקרה. לשם כך, צריך לפעול לפי השלבים הבאים: 

 1. מפעילים את ההגדרה פעילות באינטרנט ובאפליקציות: אם הפעלתם בעבר את ההגדרה פעילות באינטרנט ובאפליקציות, בציר הזמן ייעשה שימוש במידע שהצטבר מהשימוש שלכם במוצרים אחרים של Google (כמו חיפוש Google) בזמן שההגדרה הזו הייתה מופעלת. לדוגמה, אם חיפשתם מסעדה מקומית, מערכת ציר הזמן תביא בחשבון את המידע הזה בניסיון לקבוע אם ביקרתם במסעדה הזו או במסעדה שלידה.
 2. מאשרים את המקומות שבהם ביקרתם: אפשר לאשר ידנית את המקומות שבהם ביקרתם. לשם כך, צריך לתעד אותם ישירות בציר הזמן.
שמירה של פעילות החיפוש והגלישה עם Google

כשההגדרה פעילות באינטרנט ובאפליקציות פועלת ואתם מחוברים לחשבון, Google שומרת בקטע הזה את פעילות הגלישה והחיפושים שלכם, כולל פרטים קשורים כמו מיקום. הפרטים האלה עוזרים ל-Google להבין איפה ביקרתם, וכך משפרים את הדיוק של ציר הזמן.

הערה: אם ההגדרה פעילות באינטרנט ובאפליקציות מושבתת, לא ניתן לערוך מיקומים או פעילויות בציר הזמן, אבל אפשר למחוק יום או את היסטוריית המיקומים. 

הפעלת ההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות'

 1. בטלפון או בטאבלט Android, פותחים את האפליקציה מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות ואז הגדרות.
 4. בקטע "היסטוריית פעילות באפליקציה", בוחרים באפשרות הפעילות באינטרנט ובאפליקציות מושבתת.

שיפור הגדרות המיקום

תוכלו לשפר את איכות ציר הזמן כשאתם במצב 'חיסכון בסוללה' או 'מכשיר בלבד'.

 1. בטלפון או בטאבלט Android פותחים את האפליקציה מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות ואז הגדרות.
 4. מקישים על "מיקום", ואז מצב. לאחר מכן, בוחרים במצב חיסכון בסוללה או מכשיר בלבד.
  הערה: בחירה באפשרות זו תעדכן את הגדרות המיקום של המכשיר וגם את הגדרות ציר הזמן.
 5. מקישים על כן.

אישור מיקומים נוכחיים בציר הזמן והצגת מקומות בקרבת מקום

אתם יכולים לאשר את המיקום שלכם במפות Google בזמן אמת, גם אם היסטוריית המיקומים לא מופעלת. אישור מקומות שבהם ביקרתם יכול לעזור לכם לזכור כמה פעמים ביקרתם באזור, ואיך הגעתם לשם.

המיקומים שאישרתם יוצגו בציר הזמן, ואפשר למחוק אותם בנפרד או על-ידי מחיקת היסטוריית המיקומים. בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על ניהול היסטוריית המיקומים.
 1. בטלפון או בטאבלט Android, פותחים את האפליקציה מפות Google מפות.
 2. מקישים על הנקודה הכחולה ואז מקומות בקרבת מקום.
 3. גוללים ברשימת המקומות ובוחרים את המיקום הנוכחי. 
 4. במסך הבא, בקטע "האם זה המיקום שלך עכשיו?", מקישים על כן.
 5. מקישים על הצגה בציר הזמן כדי לראות את כל המקומות שבהם ביקרתם ואת מועדי הביקור.

אפשר גם לאשר את המיקום בזמן אמת מ-Google Chrome או מאפליקציית Google: 

 1. פותחים את מפות Google ב-Chrome או באפליקציית Google. 
 2. מחפשים את המיקום הנוכחי שלכם. 
 3. מקישים על "מידע נוסף על [המקום הזה]".
 4. מקישים על "כן" כשמופיעה האפשרות "האם זה המיקום שלך כרגע?" 

טיפים וטריקים

הצגת הפעם האחרונה שבה ביקרתם במקום מסוים

אם ביקור במקום מסוים מופיע בציר הזמן, אפשר לראות את הפעם האחרונה שבה ביקרת במקום הזה מכרטיסיית המידע של המקום במפות Google. כך עושים זאת:

 1. בטלפון או בטאבלט Android, פותחים את האפליקציה מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. בוחרים מקום בציר הזמן.
 4. מקישים על פרטים.
 5. גוללים למטה עד שרואים את האפשרות 'ביקרת פה לפני [x]'.

הערה: הפרטים האלה יוצגו רק אם המיקום הזה כבר נמצא בציר הזמן שלכם.

איתור כתובות הבית והעבודה בציר הזמן

אם שמרתם ב-Google את הכתובות שלכם בבית ובעבודה, הן יופיעו בציר הזמן. בנוסף לציר הזמן, ייתכן שייעשה שימוש בפרטים האלה גם במוצרים ושירותים אחרים של Google.

איך מגדירים את כתובות הבית והעבודה

איתור צילומים מתמונות Google בציר הזמן

אפשר להציג צילומים מתמונות Google בציר הזמן. כך בוחרים אם צילומים מתמונות Google יוצגו בציר הזמן או לא:

 1. בטלפון או בטאבלט Android פותחים את האפליקציה מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספותואז הגדרות ופרטיות.
 4. בקטע "ציר הזמן שלך", מחפשים את "תמונות Google".
  • כדי להפסיק את הצגת התמונות בציר הזמן, צריך להקפיד להעביר את המתג למצב כבוי.
  • כדי להציג תמונות בציר הזמן, צריך להקפיד להעביר את המתג למצב מופעל.

טיפ: אפשר להסיר תמונות מציר הזמן, אבל הסרה שלהן לא תמחק אותן או את המטא-נתונים שלהן מתמונות Google.

תזכורות לסרטים שבהם צפיתם בקולנוע

דרך ציר הזמן אתם יכולים לגשת אל הסרטים שבהם צפיתם בקולנוע. המערכת של Google יכולה להשתמש בשעות הקרנה שפורסמו באופן ציבורי כדי להציע מהם הסרטים שבהם ייתכן שצפיתם על סמך מועד הביקור שלכם בקולנוע. המידע הזה מוצג רק לכם, ואפשר לערוך או למחוק אותו בכל שלב.

סרטים הם חלק מחוויית ציר הזמן שמשקפת את המקומות שבהם ביקרתם. איך לנהל את היסטוריית המיקומים.

איתור מידע לגבי סרטים שבהם צפיתם

אחרי שצופים בסרט בקולנוע הוא עשוי להופיע בציר הזמן. דרך ציר הזמן אפשר גם לצפות בטריילר ולקרוא את תקציר העלילה.

 1. בטלפון או בטאבלט Android פותחים את האפליקציה מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מאתרים את היום שבו הייתם בקולנוע.
 4. מתחת לכיתוב "הסרט שלך" מקישים על הסרט שבו צפיתם.

הסרה של סרט מציר הזמן

 1. בטלפון או בטאבלט Android פותחים את האפליקציה מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מאתרים את היום שבו הייתם בקולנוע.
 4. מתחת לכיתוב "הסרט שלך" מקישים על הסרט שרוצים להסיר.
 5. בפינה השמאלית העליונה מקישים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספותואז הסרת סרט ואז הסרה.

שינוי סרט בציר הזמן

 1. בטלפון או בטאבלט Android פותחים את האפליקציה מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מאתרים את היום שבו הייתם בקולנוע.
 4. מתחת לכיתוב "הסרט שלך" מקישים על הסרט שרוצים לשנות.
 5. בפינה השמאלית העליונה מקישים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות ואז שינוי סרט ואז מקישים על סרט ברשימה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
76697
false