ציר הזמן במפות Google

אפשר להציג ולנהל את המידע בהיסטוריית המיקומים באמצעות ציר הזמן במפות Google. תכונה זו זמינה למשתמשים בנייד ובמחשב. בציר הזמן, אפשר לערוך רשומות ספציפיות מהיסטוריית המיקומים, למחוק מידע מטווחי זמן מסוימים או למחוק את כל הנתונים בהיסטוריית המיקומים. ציר הזמן שלכם הוא פרטי, כך שרק אתם יכולים לראות אותו.

אם הפעלתם הגדרות אחרות, כמו פעילות באינטרנט ובאפליקציות, ותשהו את היסטוריית המיקומים או תמחקו נתוני מיקום מהיסטוריית המיקומים, ייתכן שנתוני המיקום עדיין יהיו זמינים בחשבון Google כחלק מהשימוש שלכם באתרים, באפליקציות ובשירותים אחרים של Google. לדוגמה, ייתכן שנתוני המיקום יישמרו בחשבון כחלק מהפעילות בחיפוש ובמפות Google המתבצעת כשההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' מופעלת. כמו כן, ייתכן שנתונים אלה ייכללו בתמונות שלכם, בהתאם להגדרות של אפליקציית המצלמה.

הערה: ציר הזמן אינו זמין כרגע בדרום קוריאה. אפשר להפעיל או להשהות את היסטוריית המיקומים מתוך הקטע בחירת פעילויות, ואפשר למחוק את נתוני היסטוריית המיקומים כאן.

הצגת המקומות שבהם ביקרתם

אפשר לראות את המרחק שעברתם ואת האופן שבו הגעתם ממקום למקום, כמו הליכה, רכיבה על אופניים, נהיגה או תחבורה ציבורית. המרחקים בציר הזמן מוצגים במייל או בקילומטרים, לפי יחידת המידה המקובלת במדינה שלכם.

 1. פותחים את מפות Google‏ במחשב.
 2. נכנסים לאותו חשבון Google שבו משתמשים גם בנייד.
 3. בפינה הימנית העליונה, לוחצים על סמל התפריט תפריט.
 4. לוחצים על ציר הזמן קו זמן.
 5. כדי לראות תאריך אחר, בוחרים יום, חודש ותאריך בחלק העליון של המסך.

טיפ: כדי לראות מקומות שביקרתם בהם לאחרונה, לוחצים על סמל התפריט תפריט ואז המקומות שלך ואז מקומות שביקרת בהם.

הצגה של כתובות הבית והעבודה בציר הזמן

אם שמרתם את הכתובות שלכם בבית ובעבודה, הן יופיעו בציר הזמן. בנוסף לציר הזמן, ייתכן שפרטים האלה ישמשו גם מוצרים ושירותים אחרים של Google.

איך מגדירים את כתובות הבית והעבודה

עריכת ציר הזמן

אם בציר הזמן מופיע מקום שגוי, ניתן לערוך את המיקום ואת מועד הביקור בו. לשם כך, צריך להפעיל את ההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות':

 1. במחשב, נכנסים לציר הזמן.
 2. מחפשים את המקום שרוצים לשנות בציר הזמן ולוחצים על החץ למטה חץ למטה.
 3. בוחרים את המקום הנכון או מחפשים מקום בתיבת החיפוש.
 4. כדי לערוך את מועד הביקור, לוחצים על המועד המצוין.

הערה: אם ההגדרה פעילות באינטרנט ובאפליקציות מושבתת, לא ניתן לערוך מיקומים או פעילויות בציר הזמן, אבל אפשר למחוק יום או את היסטוריית המיקומים כולה. 

הצגת תמונות Google בציר הזמן

אפשר לקשר את החשבון של תמונות Google לציר הזמן. אם תעשו זאת, התמונות שלכם יוצגו בציר הזמן לאחר שתעלו אותן לתמונות Google. כדי לקבוע אם תמונות Google יופיעו בציר הזמן, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

 1. פותחים את מפות Google‏ במחשב.
 2. לוחצים על סמל התפריט תפריט ואז ציר הזמן קו זמן.
 3. לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז הגדרות ציר הזמן.
  • כדי להציג תמונות בציר הזמן, צריך להפעיל את "תמונות Google".
  • אם רוצים שהתמונות לא יוצגו יותר בציר הזמן, צריך להשבית את "תמונות Google".
 4. לוחצים על שמירה.

הערה: אפשר להסיר תמונות מציר הזמן, אבל פעולה זו לא תמחק אותן או את המטא-נתונים שלהן מתמונות Google. 

הסרת תמונות

תמונות יופיעו בציר הזמן לאחר שיועלו לתמונות Google. ניתן למחוק תמונות מציר הזמן, אך הן לא יימחקו מתמונות Google.

 1. במחשב, נכנסים לציר הזמן.
 2. בפינה השמאלית העליונה של התמונה, מסמנים וי בתיבת הסימון לצד כל תמונה שרוצים למחוק.
 3. בוחרים באפשרותהסרת תמונה.

מחיקת יום

חשוב: מחיקה של פרטים מציר הזמן היא פעולה שלא ניתן לבטל. לא ניתן יהיה לראות את פרטי היסטוריית המיקומים בציר הזמן שוב. אם הפעלתם הגדרות אחרות, כמו פעילות באינטרנט ובאפליקציות, ותמחקו נתוני מיקום מהיסטוריית המיקומים, ייתכן שנתוני המיקום עדיין יהיו זמינים בחשבון Google כחלק מהשימוש שלכם באתרים, באפליקציות ובשירותים אחרים של Google. לדוגמה, ייתכן שנתוני המיקום יישמרו בחשבון כחלק מהפעילות בחיפוש ובמפות Google המתבצעת כשההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' מופעלת. כמו כן, ייתכן שנתונים אלה ייכללו בתמונות שלכם, בהתאם להגדרות של אפליקציית המצלמה.

 1. במחשב, נכנסים לציר הזמן.
 2. לוחצים על היום שרוצים למחוק.
 3. בחלונית שמימין, לוחצים בצד שמאל למעלה על סמל המחיקה מחיקה.
 4. בוחרים באפשרות מחיקת יום.

מחיקה של היסטוריית המיקומים

אפשר למחוק את כל היסטוריית המיקומים, או חלק ממנה.

חשוב: מחיקה של פרטים מציר הזמן היא פעולה שלא ניתן לבטל. לא ניתן יהיה לראות את פרטי היסטוריית המיקומים בציר הזמן שוב. אם הפעלתם הגדרות אחרות, כמו פעילות באינטרנט ובאפליקציות, ותמחקו נתוני מיקום מהיסטוריית המיקומים, ייתכן שנתוני המיקום עדיין יהיו זמינים בחשבון Google כחלק מהשימוש שלכם באתרים, באפליקציות ובשירותים אחרים של Google. לדוגמה, ייתכן שנתוני המיקום יישמרו בחשבון כחלק מהפעילות בחיפוש ובמפות Google המתבצעת כשההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' מופעלת. כמו כן, ייתכן שנתונים אלה ייכללו בתמונות שלכם, בהתאם להגדרות של אפליקציית המצלמה.

כך מוחקים את היסטוריית המיקומים:

 1. במחשב, נכנסים לציר הזמן.
 2. בצד שמאל למטה, לוחצים על סמל המחיקה מחיקה. אפר גם ללחוץ על סמל ההגדרות הגדרות​ ואז מחיקת כל היסטוריית המיקומים.
 3. לוחצים על מחיקת היסטוריית מיקומים.

הפעלה או השהיה של היסטוריית המיקומים

כשהיסטוריית המיקומים מופעלת, Google מתעדת בחשבון Google את נתוני המיקום ואת המקומות שבהם ביקרתם, גם כשאינכם משתמשים במפות Google. כדי להפעיל או להשהות את היסטוריית המיקומים, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

 1. במחשב, נכנסים לציר הזמן.
 2. לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז הפעלת היסטוריית המיקומים או השהיית היסטוריית המיקומים.

למידע נוסף על ניהול היסטוריית המיקומים.

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?