Vremenska traka Google karata

Povijest lokacija možete pregledati i upravljati njome putem vremenske trake Google karata, koja je dostupna korisnicima mobilnih uređaja i stolnih računala. Na vremenskoj traci možete uređivati određene unose iz Povijesti lokacija, izbrisati podatke iz vremenskih raspona ili izbrisati sve svoje podatke iz Povijesti lokacija. Vaša je vremenska traka privatna, pa je samo vi možete vidjeti.

Ako su uključene druge postavke kao što je Aktivnost na webu i u aplikacijama, a pauzirali ste Povijest lokacija ili izbrisali podatke o lokaciji iz Povijesti lokacija, podaci o lokaciji mogu se i dalje spremati na Google račun u okviru vaše upotrebe drugih Googleovih web-lokacija, aplikacija i usluga. Na primjer, podaci o lokaciji mogu se spremiti kao dio aktivnosti na Pretraživanju i Google kartama kad je vaša postavka za Aktivnost na webu i u aplikacijama uključena, a uključuju se i u vaše fotografije, ovisno o postavkama aplikacije za kameru.

Izrada vremenske trake

Da biste izradili vremensku traku, trebate uključiti Usluge lokacije i Povijest lokacija. Kada uključite Povijest lokacija, na vašoj će se vremenskoj traci prikazivati mjesta na kojima ste bili s uređajima na kojima ste bili prijavljeni na račun i koji izvješćuju o lokaciji. Saznajte više o Povijesti lokacija.

Napomena: kada uključite Usluge lokacije, vaš iPhone ili iPad dijeli svoju lokaciju s aplikacijama koje upotrebljavate. Podaci o lokaciji mogu se spremiti kao dio vaše aktivnosti na drugim Google uslugama kao što je Google pretraživanje, kada su druge postavke uključene, primjerice Aktivnost na webu i u aplikacijama.

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Google karte.
 2. Dodirnite Izbornik Izbornik a zatim Postavke Postavke.
 3. Dodirnite Osobni sadržaj a zatim pomaknite se prema dolje do odjeljka "Postavke lokacije".
 4. Provjerite prikazuje li se "Usluge lokacije uključene su". Ako se ne prikazuje, dodirnite Usluge lokacije nisu postavljene na uvijek a zatim Lokacija a zatim Uvijek.

Prikaz putovanja

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Google karte.
 2. Dodirnite Izbornik Izbornika zatim Vremenska traka Vremenska traka.
 3. Da biste vidjeli drugi dan ili mjesec, dodirnite Prikaz kalendara Događaj a zatim prijeđite prstom ulijevo ili udesno i dodirnite dan.

Uključivanje ili pauziranje povijesti lokacija

Kada uključite Povijest lokacija, Google bilježi podatke o lokaciji i mjesta na vašem Google računu, čak i kada ne upotrebljavate Google karte. Da biste uključili ili pauzirali Povijest lokacija, slijedite korake u nastavku:

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite odjeljak Vremenska traka.
 2. Kliknite Postavke Postavke a zatim Omogući povijest lokacija ili Pauziraj povijest lokacija.

Saznajte više o upravljanju poviješću lokacija.

Uređivanje vremenske trake

Izmjena posjećenih mjesta

Ako mjesto na vremenskoj traci nije ispravno, možete urediti lokaciju i vrijeme kada ste posjetili tu lokaciju. Da biste to napravili, uključite Aktivnost na webu i u aplikacijama:

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Google karte.
 2. Dodirnite Izbornik Izbornika zatim Vremenska traka Vremenska traka.
 3. Pronađite neispravno mjesto na vremenskoj traci i dodirnite ga.
 4. Dodirnite Uredi mjesto.
 5. Dodirnite Pretraživanje mjesta ili adrese ili se pomaknite i odaberite odgovarajuće mjesto s popisa.
 6. Da biste uredili vrijeme kada ste posjetili to mjesto i koliko ste dugo tamo bili, dodirnite vrijeme.

Napomena: ako je Aktivnost na webu i u aplikacijama isključena, nećete moći uređivati lokacije ili aktivnosti na vremenskoj traci, ali možete izbrisati dan ili cijelu svoju povijest lokacija. 

Prebacivanje s milja na kilometre i obratno

Da biste izmijenili jedinice u kojima vremenska traka bilježi udaljenost, dodirnite Izbornik Izbornik a zatim Postavke Postavke a zatim Mjerne jedinice za udaljenost. Zatim odaberite Automatski, Kilometri ili Milje.

Prikaz kućne i poslovne adrese na vremenskoj traci

Ako ste spremili kućnu i poslovnu adresu na Google, one će se prikazati na vašoj vremenskoj traci. Osim na vremenskoj traci, te se informacije mogu koristiti i u drugim Google proizvodima i uslugama.
Brisanje dana

Važno: kad izbrišete informacije s vremenske trake, ta se radnja ne može poništiti. Više nećete moći vidjeti informacije Povijesti lokacija na vremenskoj traci. Ako su uključene druge postavke kao što je Aktivnost na webu i u aplikacijama, a izbrisali ste Povijest lokacija, podaci o lokaciji mogu se i dalje spremati na Google račun u okviru vaše upotrebe drugih Googleovih web-lokacija, aplikacija i usluga. Na primjer, podaci o lokaciji mogu se spremiti kao dio aktivnosti na Pretraživanju i Google kartama kad je vaša postavka za Aktivnost na webu i u aplikacijama uključena, a uključuju se i u vaše fotografije, ovisno o postavkama aplikacije za kameru.

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Google karte.
 2. Dodirnite Izbornik Izbornika zatim Vremenska traka Vremenska traka.
 3. U gornjem desnom kutu dodirnite Prikaz kalendara Događaj a zatim odaberite dan koji želite izbrisati.
 4. Dodirnite Više 더보기 a zatim Izbriši dan Izbriši.
Brisanje povijesti lokacija

Možete izbrisati cijelu Povijest lokacija ili samo dio nje.

Važno: kad izbrišete informacije s vremenske trake, ta se radnja ne može poništiti. Više nećete moći vidjeti informacije Povijesti lokacija na vremenskoj traci. Ako su uključene druge postavke kao što je Aktivnost na webu i u aplikacijama, a izbrisali ste Povijest lokacija, podaci o lokaciji mogu se i dalje spremati na Google račun u okviru vaše upotrebe drugih Googleovih web-lokacija, aplikacija i usluga. Na primjer, podaci o lokaciji mogu se spremiti kao dio aktivnosti na Pretraživanju i Google kartama kad je vaša postavka za Aktivnost na webu i u aplikacijama uključena, a uključuju se i u vaše fotografije, ovisno o postavkama aplikacije za kameru.

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Google karte.
 2. Dodirnite Izbornik Izbornika zatim Vremenska traka Vremenska traka.
 3. Dodirnite Više 더보기 a zatim Postavke.
 4. Pomaknite se do stavke "Postavke lokacije".
  • Brisanje dijela povijesti: dodirnite Izbriši raspon povijesti lokacija a zatim postavite raspon a zatim Izbriši.
  • Brisanje svega: odaberite Izbriši cijelu povijest lokacija.

Saznajte više o tome kako možete upravljati poviješću lokacija ili je izbrisati.

Automatsko brisanje povijesti lokacija

Možete odabrati automatsko brisanje povijesti lokacija koja je starija od 3 mjeseca ili 18 mjeseci.

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte  Google karte.
 2. U gornjem lijevom kutu dodirnite Izbornik  Izbornika zatim  Vremenska traka Vremenska traka.
 3. U gornjem desnom kutu dodirnite Više  Morea zatim  Postavke.
 4. U odjeljku "Postavke lokacije" dodirnite Automatski izbriši povijest lokacija.
 5. Slijedite upute na zaslonu.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?