Timeline ng Google Maps

Maaari mong tingnan at pamahalaan ang iyong impormasyon sa History ng Lokasyon sa pamamagitan ng Timeline ng Google Maps, na available sa mga user sa mobile at desktop. Sa Timeline, maaari kang mag-edit ng mga partikular na entry mula sa iyong History ng Lokasyon, mag-delete ng impormasyon sa mga hanay sa oras, o maaari mong i-delete ang lahat ng iyong data sa History ng Lokasyon. Pribado ang iyong Timeline, kaya ikaw lang ang makakakita nito.

Kung naka-on ang iba mo pang setting tulad ng Aktibidad sa Web at App at ipo-pause mo ang History ng Lokasyon o ide-delete ang data ng lokasyon sa History ng Lokasyon, maaaring may naka-save ka pa ring data ng lokasyon sa iyong Google Account bilang bahagi ng paggamit mo ng iba pang site, app, at serbisyo ng Google. Halimbawa, maaaring ma-save ang data ng lokasyon bilang bahagi ng aktibidad sa Search at Google Maps kapag naka-on ang iyong setting ng Aktibidad sa Web at App, at kapag kasama ito sa mga larawan mo, depende sa mga setting ng iyong camera app.

Tingnan ang iyong mga paglalakbay

Makikita mo kung gaano na kalayo ang nalakbay mo at kung paano ka nakapunta sa iba't ibang lugar, tulad ng paglalakad, pagbibisikleta, pagmamaneho, o sa pamamagitan ng pampublikong transportasyon. Nakabatay sa iyong bansa kung sa milya ba o sa kilometro susukatin ng Timeline ang mga distansya.

 1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps.
 2. Mag-sign in gamit ang parehong Google Account na ginagamit mo sa iyong mobile device.
 3. Sa kaliwang bahagi sa itaas, i-click ang Menu Menu.
 4. I-click ang Timeline Timeline.
 5. Para tumingin ng ibang petsa, sa itaas, pumili ng araw, buwan, at taon.

Tip: Para makita ang mga lugar na napuntahan mo kamakailan, i-click ang Menu Menu at pagkatapos ay Iyong mga lugar at pagkatapos ay Nabisita.

Tingnan ang iyong tahanan at trabaho sa Timeline

Kung na-save mo ang mga address ng iyong tahanan at trabaho, lalabas ang mga iyon sa Timeline. Bukod sa Timeline, magagamit din ang impormasyong ito sa iba pang produkto at serbisyo ng Google.

Alamin kung paano itakda ang mga address ng iyong tahanan at trabaho.

I-edit ang Timeline

Kung may maling lugar sa Timeline, maaari mong i-edit ang lokasyon at kung kailan ka nagpunta roon. Para gawin ito, i-on ang Aktibidad sa Web at App:

 1. Sa iyong computer, pumunta sa Timeline.
 2. Hanapin ang lugar na gusto mong baguhin sa Timeline at i-click ang Pababang arrow Pababang Arrow.
 3. Piliin ang tamang lugar o maghanap ng lugar sa box para sa paghahanap.
 4. Para i-edit kung kailan ka naroon, i-click ang oras.

Tandaan: Kung naka-off ang Aktibidad sa Web at App, hindi mo mae-edit ang mga lokasyon o aktibidad sa Timeline, pero puwede kang mag-delete ng isang araw o ang buong History ng Lokasyon mo. 

Tingnan ang Google Photos sa Timeline

Maaari mong piliing i-link ang iyong Google Photos account sa Timeline. Kung gagawin mo ito, magpapakita ang mga larawan sa Timeline kapag na-upload ang mga iyon sa Google Photos. Para makontrol kung lalabas ang Google Photos sa Timeline, sundin ang mga hakbang na ito:

 1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps.
 2. I-click ang Menu Menu at pagkatapos ay Timeline Timeline.
 3. I-click ang Mga Setting Mga Setting at pagkatapos ay Mga setting ng Timeline.
  • Para magpakita ng mga larawan sa iyong timeline, i-on ang "Google Photos."
  • Para pigilang lumabas ang mga larawan sa iyong timeline, i-off ang "Google Photos."
 4. I-click ang I-save.

Tandaan: Maaari kang mag-alis ng mga larawan sa iyong timeline, ngunit hindi nito ide-delete ang mga iyon o ang metadata ng mga iyon sa Google Photos. 

Mag-alis ng mga larawan

Lalabas ang mga larawan sa Timeline kapag na-upload ang mga ito sa Google Photos. Maaari kang mag-delete ng mga larawan sa Timeline, ngunit hindi made-delete ang mga iyon sa Google Photos.

 1. Sa iyong computer, pumunta sa Timeline.
 2. Sa kanang bahagi sa itaas ng larawan, i-click ang check mark para sa bawat larawang gusto mong i-delete.
 3. Piliin ang Alisin ang larawan.

Mag-delete ng araw

Mahalaga: Kapag nag-delete ka ng impormasyon sa Timeline, permanente na ito. Hindi mo na muling makikita ang iyong impormasyon sa History ng Lokasyon sa Timeline. Kung naka-on ang iba mo pang setting tulad ng Aktibidad sa Web at App at ide-delete mo ang History ng Lokasyon, maaaring may naka-save ka pa ring data ng lokasyon sa iyong Google Account bilang bahagi ng paggamit mo ng iba pang site, app, at serbisyo ng Google. Halimbawa, maaaring ma-save ang data ng lokasyon bilang bahagi ng aktibidad sa Search at Maps kapag naka-on ang iyong setting ng Aktibidad sa Web at App, at kapag kasama ito sa mga larawan mo depende sa mga setting ng iyong camera app.

 1. Sa iyong computer, pumunta sa Timeline.
 2. Mag-click sa araw na gusto mong i-delete.
 3. Sa panel sa kaliwa, pumunta sa kanang bahagi sa itaas at i-click ang I-delete I-delete.
 4. Piliin ang I-delete ang araw.

I-delete ang History ng Lokasyon

Maaari mong i-delete ang lahat o ang bahagi ng iyong History ng Lokasyon.

Mahalaga: Kapag nag-delete ka ng impormasyon sa Timeline, permanente na ito. Hindi mo na muling makikita ang iyong impormasyon sa History ng Lokasyon sa Timeline. Kung naka-on ang iba mo pang setting tulad ng Aktibidad sa Web at App at ide-delete mo ang History ng Lokasyon, maaaring may naka-save ka pa ring data ng lokasyon sa iyong Google Account bilang bahagi ng paggamit mo ng iba pang site, app, at serbisyo ng Google. Halimbawa, maaaring ma-save ang data ng lokasyon bilang bahagi ng aktibidad sa Search at Maps kapag naka-on ang iyong setting ng Aktibidad sa Web at App, at kapag kasama ito sa mga larawan mo depende sa mga setting ng iyong camera app.

Para i-delete ang History ng Lokasyon, sundin ang mga hakbang sa ibaba.

 1. Sa iyong computer, pumunta sa Timeline.
 2. Sa kanang bahagi sa ibaba, i-click ang I-delete I-delete. Maaari mo ring i-click ang Mga Setting Mga Setting​ at pagkatapos ay I-delete ang lahat ng history ng lokasyon.
 3. I-click ang I-delete ang history ng lokasyon.

Awtomatikong i-delete ang iyong History ng Lokasyon

Puwede mong piliing awtomatikong i-delete ang History ng Lokasyon na mas matagal sa 3 buwan o 18 buwan.

 1. Sa iyong computer, pumunta sa Timeline.
 2. Sa kanang bahagi sa ibaba, i-click ang Mga Setting Settingsat pagkatapos ay Awtomatikong i-delete ang History ng Lokasyon.
 3. Sundin ang mga tagubilin sa screen.

I-on o i-pause ang History ng Lokasyon

Kapag na-on mo ang History ng Lokasyon, itatala ng Google ang iyong data ng lokasyon at ang mga lugar sa Google Account mo, kahit na hindi mo ginagamit ang Google Maps. Para i-on o i-pause ang iyong History ng Lokasyon, sundin ang mga hakbang sa ibaba:

 1. Sa iyong computer, pumunta sa Timeline.
 2. I-click ang Mga Setting Mga Setting at pagkatapos ay I-enable ang History ng Lokasyon o I-pause ang History ng Lokasyon.

Matuto pa tungkol sa kung paano pamahalaan ang iyong History ng Lokasyon.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?