Google Mapsi ajaskaala

Asukohaajaloo teavet saab vaadata ja hallata Google Mapsi ajaskaalal, mis on saadaval nii mobiilseadmes kui ka arvutis. Ajaskaalal saate muuta konkreetseid kirjeid asukohaajaloos, kustutada teatud kuupäevavahemikes olevat teavet või kõik oma asukohaajaloo kirjed. Teie ajaskaala on privaatne, nii et seda näete ainult teie.

Kui muud seaded, näiteks veebi- ja rakendustegevused on sisse lülitatud ja peatate asukohaajaloo või kustutate asukohaajaloost asukohaandmed, võidakse muude Google'i saitide, rakenduste ja teenuste kasutamisel teie asukohaandmeid siiski Google'i kontole salvestada. Näiteks kui veebi- ja rakendustegevuste seade on sisse lülitatud, võidakse otsingus ja Mapsis tehtud toimingute alusel asukohaandmeid salvestada ning olenevalt teie kaamerarakenduse seadetest ka teie fotodele lisada.

Ajaskaala loomine

Ajaskaala loomiseks peate lülitama sisse funktsioonid Asukoht ja Asukohaajalugu. Kui lülitate asukohaajaloo sisse, kajastab ajaskaala kohti, kus olete käinud seadmega, milles olete oma kontoga sisse logitud ja mis edastavad asukohateavet. Vaadake lisateavet asukohaajaloo kohta.

Märkus. Kui lülitate asukohateenused sisse, jagab teie iPhone või iPad teie asukohateavet rakendustega, mida kasutate. Kui muud seaded, näiteks veebi- ja rakendustegevused on sisse lülitatud, võidakse asukohaandmed teie tegevuste hulka salvestada ka muude Google'i teenuste, näiteks Google'i otsingu kaudu.

 1. Avage iPhone'is või iPadis Google Mapsi rakendus Maps.
 2. Puudutage valikuid Ringikujuline kontoikoon Ringikujuline kontoikoon  ja siis Seaded Settings.
 3. Puudutage valikut Isiklik sisu ja siis kerige alla jaotiseni „Asukohaseaded”.
 4. Veenduge, et kuvataks tekst „Asukohateenused on sisse lülitatud”. Kui seda ei kuvata, puudutage valikuid Asukohateenused ei ole seatud valikule Alati ja siis Asukoht ja siis Alati.

Reiside vaatamine

 1. Avage iPhone'is või iPadis Google Mapsi rakendus Maps.
 2. Puudutage valikut Ringikujuline kontoikoonRingikujuline kontoikoonja siisTeie ajaskaala Ajaskaala.
 3. Puudutage mõne muu päeva või kuu vaatamiseks ikooni Kuva kalender Sündmus ja siis pühkige vasakule või paremale ja puudutage päeva.

Asukohaajaloo sisselülitamine või peatamine

Kui lülitate asukohaajaloo sisse, salvestab Google teie asukohaandmed ja kohad teie Google'i kontole, isegi kui te Google Mapsi ei kasuta. Asukohaajaloo sisselülitamiseks või peatamiseks toimige järgmiselt.

 1. Tehke iPhone’is või iPadis valik Ajaskaala.
 2. Puudutage valikuid Seaded Settings ja siis Luba asukohaajalugu või Peata asukohaajalugu.

Vaadake asukohaajaloo haldamise kohta lisateavet.

Ajaskaala muutmine

Külastatud kohtade muutmine

Kui mõni koht teie ajaskaalal on vale, saate asukohta ja seal viibimise aega muuta. Selleks lülitage sisse veebi- ja rakendustegevused.

 1. Avage iPhone'is või iPadis Google Mapsi rakendus Maps.
 2. Puudutage valikut Ringikujuline kontoikoonRingikujuline kontoikoonja siisTeie ajaskaala Ajaskaala.
 3. Otsige ajaskaalal üles vale koht ja puudutage seda.
 4. Puudutage käsku Muuda kohta.
 5. Puudutage käsku Otsi kohta või aadressi või kerige ja valige õige koht loendist.
 6. Külastuse aja ja kestuse muutmiseks puudutage aega.

Märkus. Kui veebi- ja rakendustegevused on välja lülitatud, ei saa ajaskaalal asukohti ega tegevusi muuta, ent saate kustutada konkreetse päeva andmed või kogu asukohaajaloo. 

Miilide ja kilomeetrite vahetamine

Kui soovite muuta seda, kuidas ajaskaala vahemaad mõõdab, puudutage valikuid Ringikujuline kontoikoon Ringikujuline kontoikoon ja siis Seaded ja siis Kaugusühikud. Seejärel tehke valik Automaatne, Kilomeetrid või Miilid.

Kodu ja töökoha vaatamine ajaskaalal

Kui olete Google'i kontole salvestanud oma kodu ja töökoha aadressid, kuvatakse need ajaskaalal. Peale ajaskaala võidakse teavet kasutada ka muudes Google'i toodetes ja teenustes.
Päeva kustutamine

Tähtis! Ajaskaala teave kustutatakse jäädavalt. Te ei saa edaspidi ajaskaalal asukohaajaloo teavet vaadata. Kui muud seaded, näiteks veebi- ja rakendustegevused on sisse lülitatud ja kustutate asukohaajaloo, võidakse muude Google'i saitide, rakenduste ja teenuste kasutamisel asukohaandmed siiski teie Google'i kontole salvestada. Näiteks kui veebi- ja rakendustegevuste seade on sisse lülitatud, võidakse otsingus ja Mapsis tehtud toimingute alusel asukohaandmeid salvestada ning olenevalt teie kaamerarakenduse seadetest ka teie fotodele lisada.

 1. Avage iPhone'is või iPadis Google Mapsi rakendus Maps.
 2. Puudutage valikut Ringikujuline kontoikoonRingikujuline kontoikoonja siisTeie ajaskaala Ajaskaala.
 3. Puudutage üleval paremal ikooni Kuva kalender Sündmus ja siis valige päev, mille soovite kustutada.
 4. Puudutage valikuid Rohkem 더보기 ja siis Kustuta päev Delete .
Asukohaajaloo kustutamine

Asukohaajalugu on võimalik kustutada osaliselt või täielikult.

Tähtis! Ajaskaala teave kustutatakse jäädavalt. Te ei saa edaspidi ajaskaalal asukohaajaloo teavet vaadata. Kui muud seaded, näiteks veebi- ja rakendustegevused on sisse lülitatud ja kustutate asukohaajaloo, võidakse muude Google'i saitide, rakenduste ja teenuste kasutamisel asukohaandmed siiski teie Google'i kontole salvestada. Näiteks kui veebi- ja rakendustegevuste seade on sisse lülitatud, võidakse otsingus ja Mapsis tehtud toimingute alusel asukohaandmeid salvestada ning olenevalt teie kaamerarakenduse seadetest ka teie fotodele lisada.

 1. Avage iPhone'is või iPadis Google Mapsi rakendus Maps.
 2. Puudutage valikut Ringikujuline kontoikoonRingikujuline kontoikoonja siisTeie ajaskaala Ajaskaala.
 3. Puudutage valikuid Rohkem 더보기 ja siis Seaded.
 4. Kerige valikuni „Asukohaseaded”.
  • Asukohaajaloo osaliseks kustutamiseks puudutage käsku Kustuta asukohaajaloo vahemik ja siis määrake vahemik ja siis puudutage käsku Kustuta.
  • Kogu asukohaajaloo kustutamiseks valige käsk Kustuta kogu asukohaajalugu.

Vaadake, kuidas oma asukohaajalugu hallata või kustutada.

Asukohaajaloo automaatne kustutamine

Automaatse kustutamise saab valida asukohaajaloo puhul, mis on vanem kui kolm kuud või 18 kuud.

 1. Avage iPhone'is või iPadis Google Mapsi rakendus  Maps.
 2. Puudutage valikut Ringikujuline kontoikoonRingikujuline kontoikoonja siisTeie ajaskaala Ajaskaala.
 3. Puudutage paremas ülaosas valikuid Rohkem  Moreja siis  Seaded.
 4. Asukohaseadete all puudutage valikut Kustuta asukohaajalugu automaatselt.
 5. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?