Χρονολόγιο Χαρτών Google

Το Χρονολόγιο Χαρτών Google εμφανίζει μια εκτίμηση των μερών τα οποία μπορεί να έχετε επισκεφτεί και των διαδρομών τις οποίες μπορεί να έχετε ακολουθήσει, με βάση το Ιστορικό τοποθεσίας. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το Χρονολόγιό σας ανά πάσα στιγμή και να διαγράψετε το Ιστορικό τοποθεσίας στο Χρονολόγιο. Το Χρονολόγιο είναι ιδιωτικό, συνεπώς μόνο εσείς μπορείτε να το βρείτε. Το Χρονολόγιο διατίθεται σε κινητά και υπολογιστές.

Αν έχετε ενεργοποιήσει ρυθμίσεις, όπως τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και θέσετε σε παύση το Ιστορικό τοποθεσίας ή διαγράψετε τα δεδομένα τοποθεσίας από το Ιστορικό τοποθεσίας, ορισμένα δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να εξακολουθούν να αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google, στο πλαίσιο της χρήσης άλλων ιστοτόπων, εφαρμογών και υπηρεσιών της Google. Για παράδειγμα, τα δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πλαίσιο της δραστηριότητας στην Αναζήτηση και τους Χάρτες Google, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών και να συμπεριλαμβάνονται στις φωτογραφίες σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής κάμερας.

Σημαντικό: Μπορείτε να βρείτε το Χρονολόγιο στην έκδοση 9.12 και σε νεότερες εκδόσεις της εφαρμογής Χάρτες Google για κινητά. Αν η εφαρμογή Χάρτες Google που χρησιμοποιείτε είναι παλαιότερη, μεταβείτε στη διεύθυνση maps.google.com/timeline από το πρόγραμμα περιήγησης για υπολογιστές ή για κινητά, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το Χρονολόγιο.

Δημιουργία Χρονολογίου

Όταν ενεργοποιείτε το Ιστορικό τοποθεσίας, το Χρονολόγιο εμφανίζει τα μέρη που επισκέπτεστε με τις συσκευές στις οποίες είστε συνδεδεμένοι στον Λογαριασμό σας Google και είναι ενεργοποιημένο το Ιστορικό τοποθεσίας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Ιστορικό τοποθεσίας.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2.  Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Πατήστε Περισσότερα Περισσότερακαι μετά Ρυθμίσεις και απόρρητο.
 4. Στην ενότητα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, ελέγξτε αν εμφανίζεται η επιλογή "Η τοποθεσία είναι ενεργοποιημένη". Αν δεν εμφανίζεται, πατήστε Η τοποθεσία είναι απενεργοποιημένη και ενεργοποιήστε το στοιχείο Τοποθεσία.
 5. Στην ενότητα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, ελέγξτε αν εμφανίζεται η επιλογή "Το Ιστορικό τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένο". Αν δεν εμφανίζεται, πατήστε Το Ιστορικό τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένο και ενεργοποιήστε το στοιχείο Ιστορικό τοποθεσίας.

Εύρεση των μετακινήσεών σας

Όταν το Ιστορικό τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένο, το Χρονολόγιο δείχνει τα μέρη που έχετε επισκεφτεί, καθώς και με ποιον τρόπο μετακινηθήκατε, όπως με περπάτημα, ποδήλατο, οδήγηση ή δημόσια συγκοινωνία.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2.  Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Για να βρείτε άλλη ημέρα ή άλλον μήνα, στο επάνω μέρος, πατήστε Σήμερα. Σύρετε αριστερά ή δεξιά στο ημερολόγιο και πατήστε μια ημέρα.
Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των καρτελών που βρίσκονται στο επάνω μέρος της οθόνης, όπως Μέρη, Πόλεις ή Κόσμος και να βρείτε insight σχετικά με τα μέρη που έχετε επισκεφτεί.

Ενεργοποίηση ή παύση του Ιστορικού τοποθεσίας

Όταν ενεργοποιείτε το Ιστορικό τοποθεσίας, η Google καταγράφει τα δεδομένα τοποθεσίας και τα μέρη σας στον Λογαριασμό Google, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες Google. Για να ενεργοποιήσετε ή να θέσετε σε παύση το Ιστορικό τοποθεσίας:

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google.
 2. Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Πατήστε Περισσότερα Περισσότερακαι μετά Ρυθμίσεις και απόρρητο.
 4. Πατήστε Το Ιστορικό τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένο ή το Ιστορικό τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένο.
 5. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Ιστορικό τοποθεσίας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης ή διαγραφής του Ιστορικού τοποθεσίας.

Επεξεργασία Χρονολογίου

Αλλαγή των μερών που έχετε επισκεφτεί και των δραστηριοτήτων που έχετε πραγματοποιήσει

Αν ένα μέρος στο Χρονολόγιο είναι εσφαλμένο, μπορείτε να επεξεργαστείτε την τοποθεσία, καθώς και τον χρόνο κατά τον οποίο την επισκεφτήκατε.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Βρείτε το λανθασμένο μέρος στο χρονολόγιο και πατήστε το.
 4. Πατήστε Επεξεργασία.
 5. Στο κάτω μέρος, πατήστε το σωστό μέρος ή τη σωστή δραστηριότητα από τις προτάσεις. Για να αναζητήσετε ένα μέρος, μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος και πατήστε Αναζήτηση.
 6. Για να επεξεργαστείτε τον χρόνο επίσκεψης, πατήστε επάνω του.
Συμβουλή: Αν η Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών είναι απενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τοποθεσίες ή δραστηριότητες στο Χρονολόγιο. Ωστόσο, μπορείτε να διαγράψετε μια ημέρα ή ολόκληρο το Ιστορικό τοποθεσίας.
Εναλλαγή μεταξύ μιλίων και χιλιομέτρων

Για να αλλάξετε τον τρόπο μέτρησης της απόστασης από το Χρονολόγιο:

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες
 2. Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Ρυθμίσεις και μετά Μονάδα απόστασης.
 3. Επιλέξτε Αυτόματη ρύθμιση, Χιλιόμετρα ή Μίλια.
Διαγραφή ημέρας
Σημαντικό: Η διαγραφή πληροφοριών από το Χρονολόγιο είναι οριστική. Δεν θα μπορείτε να βρείτε ξανά τις πληροφορίες του Ιστορικού τοποθεσίας στο Χρονολόγιο. Αν έχετε ενεργοποιήσει άλλες ρυθμίσεις, όπως τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και διαγράψετε το Ιστορικό τοποθεσίας, ορισμένα δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να εξακολουθούν να αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google, στο πλαίσιο της χρήσης άλλων ιστοτόπων, εφαρμογών και υπηρεσιών της Google. Για παράδειγμα, τα δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πλαίσιο της δραστηριότητας στην Αναζήτηση και τους Χάρτες, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και να συμπεριλαμβάνονται στις φωτογραφίες σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής κάμερας.
 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Στο επάνω μέρος, πατήστε Σήμερα. Σύρετε αριστερά ή δεξιά στο ημερολόγιο και πατήστε την ημέρα που θέλετε να διαγράψετε.
 4. Πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Διαγραφή ημέρας.
Διαγραφή Ιστορικού τοποθεσίας
Σημαντικό: Η διαγραφή πληροφοριών από το Χρονολόγιο είναι οριστική. Δεν θα μπορείτε να βρείτε ξανά τις πληροφορίες του Ιστορικού τοποθεσίας στο Χρονολόγιο. Αν έχετε ενεργοποιήσει άλλες ρυθμίσεις, όπως τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και διαγράψετε το Ιστορικό τοποθεσίας, ορισμένα δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να εξακολουθούν να αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google, στο πλαίσιο της χρήσης άλλων ιστοτόπων, εφαρμογών και υπηρεσιών της Google. Για παράδειγμα, τα δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πλαίσιο της δραστηριότητας στην Αναζήτηση και τους Χάρτες, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και να συμπεριλαμβάνονται στις φωτογραφίες σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής κάμερας.
 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2.  Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Πατήστε περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις και απόρρητο.
 4. Μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.
  • Για διαγραφή τμήματος του ιστορικού, πατήστε Διαγραφή εύρους Ιστορικού τοποθεσίας.
  • Για διαγραφή όλων, πατήστε Διαγραφή όλου του Ιστορικού τοποθεσίας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης ή διαγραφής του Ιστορικού τοποθεσίας.

Αυτόματη διαγραφή του Ιστορικού τοποθεσίας

Μπορείτε να διαγράψετε αυτόματα το Ιστορικό τοποθεσίας που είναι παλαιότερο των 3, 18 ή 36 μηνών.

 1. Σε συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερακαι μετά Ρυθμίσεις και απόρρητο.
 4. Μεταβείτε με κύλιση στις Ρυθμίσεις τοποθεσίας.
 5. Πατήστε Αυτόματη διαγραφή Ιστορικού τοποθεσίας.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες οθόνης.

Βελτίωση της ακρίβειας του Χρονολογίου

Περιστασιακά, ενδέχεται να εντοπίσετε λάθη στο Χρονολόγιο. Για παράδειγμα, όταν βρίσκεστε σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, το Χρονολόγιο ενδέχεται να εμφανίζει ότι επισκεφτήκατε ένα εστιατόριο, ενώ στην πραγματικότητα εσείς δειπνήσατε σε κάποιο άλλο κοντινό εστιατόριο. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε την ακρίβεια του Χρονολογίου και να περιορίσουμε τα λάθη, κάνοντας τα εξής:

 • Ενεργοποιήστε τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών: Αν στο παρελθόν είχατε ενεργοποιήσει τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, το Χρονολόγιο χρησιμοποιεί πληροφορίες από τη χρήση άλλων προϊόντων της Google (π.χ. Αναζήτηση Google), οι οποίες συλλέχθηκαν στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ήταν ενεργοποιημένη η συγκεκριμένη ρύθμιση. Για παράδειγμα, αν αναζητήσατε ένα τοπικό εστιατόριο, το Χρονολόγιο θα λάβει υπόψη αυτήν την πληροφορία, όταν θα προσδιορίζει αν επισκεφτήκατε το συγκεκριμένο εστιατόριο ή το διπλανό.
 • Επιβεβαιώστε τα μέρη που έχετε επισκεφτεί: Μπορείτε να επιβεβαιώσετε μη αυτόματα τα μέρη που έχετε επισκεφτεί, καταγράφοντάς τα απευθείας στο Χρονολόγιο.
Αποθήκευση της δραστηριότητας αναζήτησης και περιήγησης στο Google

Όταν ενεργοποιείτε τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών και συνδέεστε στον Λογαριασμό σας Google, η Google αποθηκεύει τις αναζητήσεις και τη δραστηριότητα περιήγησης, συμπεριλαμβανομένων σχετικών πληροφοριών όπως είναι η τοποθεσία. Χάρη στις πληροφορίες αυτές, η Google κατανοεί καλύτερα τα μέρη που ενδεχομένως έχετε επισκεφτεί, γεγονός που αυξάνει την ακρίβεια του Χρονολογίου.

Ενεργοποίηση Δραστηριότητας ιστού και εφαρμογών

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις και απόρρητο.
 4. Στην ενότητα Ιστορικό εφαρμογής, επιλέξτε Η δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών είναι απενεργοποιημένη.
 5. Ενεργοποιήστε τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών.
Συμβουλή: Αν η Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών είναι απενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τοποθεσίες ή δραστηριότητες στο Χρονολόγιο. Ωστόσο, μπορείτε να διαγράψετε μια ημέρα ή ολόκληρο το Ιστορικό τοποθεσίας.
Επιβεβαίωση τρεχουσών τοποθεσιών στο Χρονολόγιο και εύρεση μερών που είναι κοντά σας

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την τοποθεσία σας στους Χάρτες Google σε πραγματικό χρόνο, ακόμα και αν δεν έχετε ενεργοποιημένο το Ιστορικό τοποθεσίας. Μέσω της επιβεβαίωσης της τοποθεσίας σας, μπορείτε να θυμάστε πόσες φορές έχετε επισκεφτεί μια περιοχή και πώς μεταβήκατε εκεί.

Οι τοποθεσίες που επιβεβαιώνετε είναι ορατές στο Χρονολόγιο. Μπορείτε να διαγράψετε τοποθεσίες μεμονωμένα ή όταν διαγράφετε το Ιστορικό τοποθεσίας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του Ιστορικού τοποθεσίας.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Πατήστε την μπλε κουκκίδα και μετά Εμφάνιση κοντινών μερών.
 3. Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να περιηγηθείτε στη λίστα μερών και να επιλέξετε την τρέχουσα τοποθεσία σας.
 4. Στην ενότητα "Βρίσκεστε εδώ αυτήν τη στιγμή;", πατήστε Ναι.
 5. Πατήστε Προβολή στο Χρονολόγιο, για να βρείτε τα μέρη που έχετε επισκεφτεί, καθώς και τις φορές που ήσασταν εκεί.

Μπορείτε, επίσης, να επιβεβαιώσετε την τοποθεσία σας σε πραγματικό χρόνο από το Google Chrome ή την εφαρμογή Google: 

 1. Στο Chrome ή στην εφαρμογή Google, ανοίξτε τους Χάρτες Google.
 2. Αναζητήστε την τρέχουσα τοποθεσία σας. 
 3. Πατήστε Περισσότερα σχετικά με [αυτό το μέρος].
 4. Στην ενότητα "Βρίσκεστε εδώ αυτήν τη στιγμή;", πατήστε Ναι.

Συμβουλές και κόλπα

Εύρεση της τελευταίας φοράς που επισκεφτήκατε ένα μέρος

Αν η επίσκεψή σας σε κάποιο μέρος βρίσκεται στο Χρονολόγιο, μπορείτε να βρείτε ποια ήταν η τελευταία φορά που το επισκεφτήκατε στους Χάρτες Google.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2.  Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Επιλέξτε ένα μέρος από το Χρονολόγιο.
 4. Πατήστε Λεπτομέρειες.
 5. Κάντε κύλιση, έως ότου βρείτε το Χρονολόγιο Χρονολόγιο. Δίπλα σε αυτό το εικονίδιο, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την τελευταία φορά που το επισκεφτήκατε.
Συμβουλή: Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες μόνο αν το μέρος βρίσκεται ήδη στο Χρονολόγιο.
Εύρεση του σπιτιού και της εργασίας στο Χρονολόγιο

Αν έχετε αποθηκεύσει τις διευθύνσεις της οικίας και της εργασίας σας στο Google, εμφανίζονται στο Χρονολόγιο. Πέρα από το Χρονολόγιο, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες Google.

Μάθετε πώς να ορίζετε τις διευθύνσεις οικίας και εργασίας.

Εύρεση Φωτογραφιών Google στο Χρονολόγιο

Μπορείτε να δείτε τις Φωτογραφίες Google στο Χρονολόγιο. Για να ελέγξετε αν οι Φωτογραφίες Google θα εμφανίζονται στο Χρονολόγιο:

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες .
 2.  Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Πατήστε περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις και απόρρητο.
 4. Στην ενότητα Το Χρονολόγιό σας, βρείτε το στοιχείο Φωτογραφίες Google.
  • Για να μην εμφανίζονται πλέον φωτογραφίες στο Χρονολόγιο, απενεργοποιήστε το στοιχείο Φωτογραφίες Google.
  • Για να εμφανίζονται φωτογραφίες στο Χρονολόγιο, ενεργοποιήστε το στοιχείο Φωτογραφίες Google.
Συμβουλή: Μπορείτε να καταργήσετε φωτογραφίες από το Χρονολόγιο, ωστόσο οι φωτογραφίες και τα μεταδεδομένα τους δεν θα διαγραφούν από τις Φωτογραφίες Google.
Το Χρονολόγιο σας υπενθυμίζει ταινίες που έχετε δει σε κινηματογράφους

Στο Χρονολόγιο, μπορείτε να βρείτε τις ταινίες που έχετε παρακολουθήσει στον κινηματογράφο. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δημόσιες ώρες προβολής, για να προτείνει ποιες ταινίες μπορεί να έχετε παρακολουθήσει με βάση το πότε ήσασταν στον κινηματογράφο. Αυτές οι πληροφορίες είναι ορατές μόνο σε εσάς, ενώ μπορείτε να τις επεξεργαστείτε και να τις διαγράψετε ανά πάσα στιγμή.

Οι ταινίες ανήκουν στην εμπειρία του Χρονολογίου στην οποία εμφανίζονται τα μέρη που έχετε επισκεφτεί. Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε το Ιστορικό τοποθεσίας.

Εύρεση πληροφοριών σχετικά με ταινίες που έχετε παρακολουθήσει

Αφού παρακολουθήσετε μια ταινία στον κινηματογράφο, η συγκεκριμένη ταινία μπορεί να είναι διαθέσιμη στο Χρονολόγιό σας. Μπορείτε, επίσης, να παρακολουθήσετε το τρέιλερ και να διαβάσετε τη σύνοψη στο Χρονολόγιό σας.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Βρείτε την ημέρα που επισκεφτήκατε τον κινηματογράφο.
 4. Στην ενότητα Η ταινία σας, πατήστε την ταινία που παρακολουθήσατε.

Κατάργηση ταινίας από το Χρονολόγιό σας

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Βρείτε την ημέρα που επισκεφτήκατε τον κινηματογράφο.
 4. Στην ενότητα Η ταινία σας, πατήστε την ταινία που θέλετε να καταργήσετε.
 5. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Κατάργηση ταινίας και μετά Κατάργηση.

Αλλαγή ταινίας στο Χρονολόγιο

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Βρείτε την ημέρα που επισκεφτήκατε τον κινηματογράφο.
 4. Στην ενότητα Η ταινία σας, πατήστε την ταινία που θέλετε να αλλάξετε.
 5. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Αλλαγή ταινίας και μετά Πατήστε μια ταινία από τη λίστα.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
true
76697
false
false