Хронология в Google Карти

Можете да преглеждате и управлявате информацията си в История на местоположенията чрез Хронология в Google Карти, която е налице за потребители както на мобилни, така и на настолни устройства. В Хронология можете да редактирате конкретни записи от История на местоположенията си, да изтривате информация за периоди от време или да изтриете всички данни, които се намират там. Тя е частна, така че само вие можете да я виждате.

Ако сте включили други настройки, като например Активност в мрежата и приложенията, и поставите История на местоположенията на пауза или изтриете данни за местоположения от нея, в профила ви в Google пак може да има запазени данни за местоположения в резултат на използването от ваша страна на други наши сайтове, приложения и услуги. Данните за местоположения например може да се запазват като част от активност в Търсене и Google Карти, когато сте включили настройката си „Активност в мрежата и приложенията“ и се съдържат в снимките ви, в зависимост от настройките на приложението ви за камера.

Преглед на пътуванията ви

Можете да видите какво разстояние сте изминали и как сте се придвижили от едно място до друго – например пеша, с колело, автомобил или обществен транспорт. Измерването на разстоянията в хронологията в мили или километри се определя в зависимост от държавата ви.

 1. От компютъра си отворете Google Карти.
 2. Влезте с профила в Google, който използвате за мобилното си устройство.
 3. Горе вляво кликнете върху менюто Меню.
 4. Кликнете върху „Хронология“ Хронология.
 5. За да видите друга дата, изберете ден, месец и година в горната част.

Съвет: За да видите местата, които сте посетили неотдавна, кликнете върху менюто Меню и след това Вашите места и след това Посетени.

Показване на домашното и служебното ви местоположение в Хронология

Ако сте запазили домашния и служебния си адрес, те ще се показват в Хронология. Освен в Хронология тази информация може да се използва в други продукти и услуги на Google.

Научете как да зададете домашния и служебния си адрес.

Редактиране на Хронология

Ако дадено място в Хронология е грешно, можете да редактирате местоположението и кога сте били там. За тази цел включете Активност в мрежата и приложенията:

 1. На компютъра си отворете Хронология.
 2. Намерете мястото, което искате да промените в Хронология, и кликнете върху стрелката за надолу Стрелка надолу.
 3. Изберете правилното място или потърсете такова в полето за търсене.
 4. За да редактирате кога сте били там, кликнете върху времето.

Забележка: Ако Активност в мрежата и приложенията е изключена, няма да можете да редактирате местоположения или дейности в Хронология, но можете да изтриете ден или цялата си История на местоположенията. 

Преглед на Google Снимки в Хронология

Можете да решите да свържете профила си в Google Снимки с Хронология. Ако направите това, снимките се показват в Хронология, когато бъдат качени в Google Снимки. За да контролирате дали Google Снимки се показва в Хронология, изпълнете следните стъпки:

 1. От компютъра си отворете Google Карти.
 2. Кликнете върху менюто Меню и след това Хронология Хронология.
 3. Кликнете върху „Настройки“ Настройки и след това Настройки на хронологията.
  • За да показвате снимки в хронологията си, включете „Google Снимки“.
  • За да спрете показването на снимки в хронологията, изключете Google Снимки.
 4. Кликнете върху Запазване.

Забележка: Можете да премахвате снимки от хронологията си, но това няма да доведе до изтриването на снимките или на метаданните им от Google Снимки. 

Премахване на снимки

Снимките се показват в Хронология, когато бъдат качени в Google Снимки. Можете да изтривате снимки от Хронология, но те няма да бъдат изтрити от Google Снимки.

 1. На компютъра си отворете Хронология.
 2. В горния десен ъгъл на снимката кликнете върху отметката за всяка снимка, която искате да изтриете.
 3. Изберете Премахване на снимката.

Изтриване на ден

Важно: Изтриването на информация от Хронология е необратимо. Повече няма да можете да преглеждате информацията си в История на местоположенията в Хронология. Ако сте включили други настройки, като например Активност в мрежата и приложенията, и изтриете История на местоположенията, в профила ви в Google пак може да има запазени данни за местоположения в резултат на използването от ваша страна на други наши сайтове, приложения и услуги. Данните за местоположения например може да се запазват като част от активност в Търсене и Карти, когато настройката „Активност в мрежата и приложенията“ е включена, и да се съдържат в снимките ви, в зависимост от настройките на приложението ви за камера.

 1. На компютъра си отворете Хронология.
 2. Кликнете върху деня, който искате да изтриете.
 3. Отидете в горната дясна част на панела вляво и кликнете върху „Изтриване“ Изтриване.
 4. Изберете Изтриване на ден.

Изтриване на История на местоположенията

Можете да изтриете цялата или част от Историята на местоположенията си.

Важно: Изтриването на информация от Хронология е необратимо. Повече няма да можете да преглеждате информацията си в История на местоположенията в Хронология. Ако сте включили други настройки, като например Активност в мрежата и приложенията, и изтриете История на местоположенията, в профила ви в Google пак може да има запазени данни за местоположения в резултат на използването от ваша страна на други наши сайтове, приложения и услуги. Данните за местоположения например може да се запазват като част от активност в Търсене и Карти, когато настройката „Активност в мрежата и приложенията“ е включена, и да се съдържат в снимките ви, в зависимост от настройките на приложението ви за камера.

За да изтриете История на местоположенията, изпълнете стъпките по-долу.

 1. На компютъра си отворете Хронология.
 2. В долния десен ъгъл кликнете върху „Изтриване“ Изтриване. Можете да кликнете и върху „Настройки“ Настройки​ и след това Изтриване на цялата история на местоположенията.
 3. Кликнете върху Изтриване на историята на местоположенията.

Автоматично изтриване на История на местоположенията

Можете да изберете автоматично да изтриете История на местоположенията, по-стара от 3 или 18 месеца.

 1. На компютъра си отворете Хронология.
 2. Долу вдясно кликнете върху „Настройки“ Settingsи след това Автоматично изтриване на История на местоположенията.
 3. Изпълнете инструкциите на екрана.

Включване или поставяне на пауза на История на местоположенията

Когато включите История на местоположенията, Google записва данните за местоположенията и местата ви в профила ви в Google дори когато не използвате Google Карти. За да включите или поставите на пауза История на местоположенията, изпълнете стъпките по-долу.

 1. На компютъра си отворете Хронология.
 2. Кликнете върху „Настройки“ Настройки и след това Активиране на История на местоположенията или Поставяне на История на местоположенията на пауза.

Научете повече за това как да управлявате История на местоположенията.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?