Timeline ng Google Maps

Pamahalaan ang iyong Timeline

Nagpapakita ang Timeline ng Google Maps ng pagtatantya ng mga lugar na posibleng napuntahan mo na at mga rutang baka nadaanan mo na batay sa iyong History ng Lokasyon. Puwede mong i-edit ang iyong Timeline anumang oras. Puwede mo ring i-delete ang iyong History ng Lokasyon—kasama na ang mga hanay ng oras—sa Timeline anumang oras. Pribado ang Timeline, kaya ikaw lang ang makakakita nito, at available ito sa mobile at desktop.

Kung naka-on ang iba mo pang setting tulad ng Aktibidad sa Web at App at ipo-pause mo ang History ng Lokasyon o ide-delete ang data ng lokasyon sa History ng Lokasyon, posibleng may naka-save ka pa ring data ng lokasyon sa iyong Google Account bilang bahagi ng paggamit mo ng iba pang site, app, at serbisyo ng Google. Halimbawa, posibleng ma-save ang data ng lokasyon bilang bahagi ng aktibidad sa Search at Google Maps kapag naka-on ang iyong setting ng Aktibidad sa Web at App, at kapag kasama ito sa mga larawan mo, depende sa mga setting ng iyong camera app.

Gumawa ng Timeline

Para gumawa ng Timeline, kakailanganin mong i-on ang iyong Mga Serbisyo ng Lokasyon at History ng Lokasyon. Kapag na-on mo ang History ng Lokasyon, ipapakita ng iyong Timeline ang mga lugar na napuntahan mo gamit ang mga device kung saan naka-log in ang iyong account at nag-uulat ng lokasyon. Matuto pa tungkol sa History ng Lokasyon.

Tandaan: Kapag na-on mo ang Mga Serbisyo ng Lokasyon sa iyong device, ibabahagi ng iPhone o iPad mo ang lokasyon nito sa mga app na ginagamit mo. Maaaring ma-save ang data ng lokasyon bilang bahagi ng iyong aktibidad sa iba pang serbisyo ng Google tulad ng Google Search, kapag naka-on ang iba pang setting, tulad ng Aktibidad sa Web at App.

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang iyong larawan sa profile o inisyal Account Circle  at pagkatapos ay Mga Setting Mga Setting.
 3. I-tap ang Personal na content at pagkatapos ay mag-scroll pababa sa "Mga setting ng lokasyon."
 4. Tiyaking nakikita mo ang "Naka-on ang Mga Serbisyo ng Lokasyon." Kung hindi, i-tap ang Hindi palaging naka-on ang Mga Serbisyo ng Lokasyon at pagkatapos ay Lokasyon at pagkatapos ay Palagi.

Tingnan ang iyong mga paglalakbay

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang iyong larawan sa profile o inisyal Account Circle at pagkatapos ay iyong Timeline Timeline.
 3. Para tumingin ng ibang araw o buwan, i-tap ang Ipakita ang kalendaryo Event at pagkatapos ay mag-swipe pakaliwa o pakanan at mag-tap ng araw.

I-on o i-pause ang History ng Lokasyon

Kapag na-on mo ang History ng Lokasyon, itatala ng Google ang iyong data ng lokasyon at ang mga lugar sa Google Account mo, kahit na hindi mo ginagamit ang Google Maps. Para i-on o i-pause ang iyong History ng Lokasyon, sundin ang mga hakbang sa ibaba:

 1. Sa iyong iPhone o iPad, pumunta sa Timeline.
 2. I-click ang Mga Setting Mga Settingat pagkatapos ay I-enable ang History ng Lokasyon o I-pause ang History ng Lokasyon.

Matuto pa tungkol sa kung paano pamahalaan ang iyong History ng Lokasyon.

I-edit ang iyong timeline

Baguhin ang mga lugar na napuntahan mo

Kung may maling lugar sa Timeline, maaari mong i-edit ang lokasyon at kung kailan ka nagpunta roon. Para gawin ito, i-on ang Aktibidad sa Web at App:

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang iyong larawan sa profile o inisyal Account Circle at pagkatapos ay iyong Timeline Timeline.
 3. Hanapin ang maling lugar sa Timeline at i-tap ito.
 4. I-tap ang I-edit ang lugar.
 5. I-tap ang Maghanap ng lugar o address, o mag-scroll at piliin ang tamang lugar mula sa listahan.
 6. Para i-edit kung kailan at kung gaano ka katagal naroon, i-tap ang oras.

Tandaan: Kung naka-off ang Aktibidad sa Web at App, hindi mo mae-edit ang mga lokasyon o aktibidad sa Timeline, pero puwede kang mag-delete ng isang araw o ang buong History ng Lokasyon mo. 

Magpalipat-lipat sa milya at kilometro

Para baguhin kung paano sinusukat ng Timeline ang distansya, i-tap ang iyong larawan sa profile o inisyal Account Circle at pagkatapos ay Mga Setting at pagkatapos ay Mga unit ng distansya Pagkatapos, piliin ang Awtomatiko, Kilometro, o Milya.

Tingnan ang iyong tahanan at trabaho sa Timeline

Kung na-save mo ang mga address ng iyong tahanan at trabaho sa Google, magpapakita ang mga iyon sa Timeline. Bukod sa Timeline, magagamit din ang impormasyong ito sa iba pang produkto at serbisyo ng Google.
Mag-delete ng araw

Mahalaga: Kapag nag-delete ka ng impormasyon sa Timeline, permanente na ito. Hindi mo na muling makikita ang iyong impormasyon sa History ng Lokasyon sa Timeline. Kung naka-on ang iba mo pang setting tulad ng Aktibidad sa Web at App at ide-delete mo ang History ng Lokasyon, maaaring may naka-save ka pa ring data ng lokasyon sa iyong Google Account bilang bahagi ng paggamit mo ng iba pang site, app, at serbisyo ng Google. Halimbawa, maaaring ma-save ang data ng lokasyon bilang bahagi ng aktibidad sa Search at Maps kapag naka-on ang iyong setting ng Aktibidad sa Web at App, at kapag kasama ito sa mga larawan mo depende sa mga setting ng iyong camera app.

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang iyong larawan sa profile o inisyal Account Circle at pagkatapos ay iyong Timeline Timeline.
 3. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Ipakita ang kalendaryo Event at pagkatapos ay piliin ang araw na gusto mong i-delete.
 4. I-tap ang Higit pa 더보기 at pagkatapos ay I-delete ang araw Delete .
I-delete ang history ng lokasyon

Maaari mong i-delete ang lahat o ang bahagi ng iyong History ng Lokasyon.

Mahalaga: Kapag nag-delete ka ng impormasyon sa Timeline, permanente na ito. Hindi mo na muling makikita ang iyong impormasyon sa History ng Lokasyon sa Timeline. Kung naka-on ang iba mo pang setting tulad ng Aktibidad sa Web at App at ide-delete mo ang History ng Lokasyon, maaaring may naka-save ka pa ring data ng lokasyon sa iyong Google Account bilang bahagi ng paggamit mo ng iba pang site, app, at serbisyo ng Google. Halimbawa, maaaring ma-save ang data ng lokasyon bilang bahagi ng aktibidad sa Search at Maps kapag naka-on ang iyong setting ng Aktibidad sa Web at App, at kapag kasama ito sa mga larawan mo depende sa mga setting ng iyong camera app.

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang iyong larawan sa profile o inisyal Account Circle at pagkatapos ay iyong Timeline Timeline.
 3. I-tap ang Higit pa 더보기 at pagkatapos ay Mga Setting.
 4. Mag-scroll sa "Mga setting ng lokasyon."
  • I-delete ang ilan sa iyong history: I-tap ang I-delete ang hanay ng History ng Lokasyon at pagkatapos ay itakda ang hanay at pagkatapos ay I-delete.
  • I-delete lahat: Piliin ang I-delete ang lahat ng History ng Lokasyon.

Matuto pa tungkol sa kung paano pamahalaan o i-delete ang iyong History ng Lokasyon.

Awtomatikong i-delete ang iyong History ng Lokasyon

Puwede mong piliing awtomatikong i-delete ang History ng Lokasyon na lampas 3 buwan o 18 buwan.

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang iyong larawan sa profile o inisyal Account Circle at pagkatapos ay Iyong timeline Timeline.
 3. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Higit pa Moreat pagkatapos ay Mga Setting.
 4. Sa ilalim ng "Mga setting ng lokasyon," i-tap ang Awtomatikong i-delete ang History ng Lokasyon.
 5. Sundin ang mga tagubilin sa screen.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?