Oś czasu w Mapach Google

Możesz przeglądać Historię lokalizacji i zarządzać nią, korzystając z osi czasu w Mapach Google, która jest dostępna zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerach. Na osi czasu możesz edytować wybrane wpisy z Historii lokalizacji, usunąć informacje z określonych zakresów dat lub usunąć wszystkie dane Historii lokalizacji. Oś czasu jest prywatna, więc tylko Ty masz do niej dostęp.

Jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, i wstrzymasz działanie Historii lokalizacji lub usuniesz z niej dane, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Jeżeli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, dane o lokalizacji mogą być na przykład zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w wyszukiwarce i w Mapach Google i dołączane do zdjęć w zależności od ustawień aparatu.

Uwaga: oś czasu możesz zobaczyć w Mapach Google w wersji 9.12 lub nowszej. Jeśli używasz starszej wersji Map Google, możesz wyświetlić oś czasu na komputerze lub w przeglądarce mobilnej pod adresem maps.google.com/timeline

Tworzenie osi czasu

Gdy włączysz Historię lokalizacji, oś czasu będzie pokazywać miejsca odwiedzone przez Ciebie z urządzeniami, na których jesteś zalogowany na konto i które raportują lokalizację. Więcej informacji o Historii lokalizacji.

Wyświetl oś czasu:

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Ikona konta Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 4. Powinien wyświetlić się komunikat „Lokalizacja jest włączona”. Jeśli go nie widzisz, kliknij Lokalizacja jest wyłączona a potem włącz Lokalizację.
 5. Powinien wyświetlić się komunikat „Historia lokalizacji jest włączona”. Jeśli go nie widzisz, kliknij Historia lokalizacji jest wyłączona a potem włącz Historię lokalizacji.

Wyświetlanie swoich podróży

Na osi czasu możesz zobaczyć odwiedzone przez siebie miejsca oraz sposób przemieszczenia się z miejsca na miejsce (np. pieszo, rowerem, samochodem lub transportem publicznym) w czasie, gdy Historia lokalizacji była włączona.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Ikona konta Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Aby zobaczyć inny dzień lub miesiąc, kliknij Pokaż kalendarz Pokaż kalendarz a potem przesuń palcem w lewo lub w prawo i kliknij dzień.

Wskazówka: aby zobaczyć ostatnio odwiedzone miejsca, kliknij Zapisane Zapisz miejsce a potem Odwiedzone.

Włączanie i wstrzymywanie Historii lokalizacji

Jeśli włączysz Historię lokalizacji, Google będzie rejestrować dane o Twojej lokalizacji i zapisywać je na Twoim koncie Google, nawet gdy nie używasz Map Google. Aby włączyć lub wstrzymać Historię lokalizacji, wykonaj poniższe kroki:

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem wyświetl oś czasu.
 2. Kliknij Ustawienia a potem Historia lokalizacji a potem wybierz Włącz Historię lokalizacji lub Wstrzymaj Historię lokalizacji.

Więcej informacji o zarządzaniu Historią lokalizacji i jej usuwaniu.

Edytowanie osi czasu

Zmiana odwiedzonych miejsc i swoich działań

Jeśli informacje o miejscu na osi czasu są błędne, możesz edytować lokalizację i czas pobytu. W tym celu włącz Aktywność w internecie i aplikacjach.

Uwaga: jeśli masz wyłączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, nie możesz edytować lokalizacji i aktywności na osi czasu, ale możesz usunąć dzień lub Historię lokalizacji.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Ikona konta Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Znajdź błędne miejsce na osi czasu i je kliknij.
 4. Kliknij Edytuj.
 5. Kliknij właściwe miejsce lub działanie w sugestiach na dole. Możesz również wyszukać dane miejsce. Przewiń w dół i kliknij Szukaj.
 6. Aby zmienić datę pobytu, kliknij datę.

Uwaga: jeśli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, nie możesz edytować lokalizacji i aktywności na osi czasu, ale możesz usunąć dzień lub całą Historię lokalizacji. 

Jak przełączać się między milami a kilometrami

Aby wybrać sposób pomiaru odległości na osi czasu, kliknij Ikona konta Ikona konta a potem Ustawienia a potem Jednostki odległości. Następnie kliknij Automatycznie, Kilometry lub Mile.

Usuwanie historii pojedynczego dnia

Ważne: usuniętych danych Historii lokalizacji z osi czasu nie można ponownie wyświetlić. Jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, i usuniesz Historię lokalizacji, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Jeżeli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, dane o lokalizacji mogą być na przykład zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w wyszukiwarce i w Mapach Google i dołączane do zdjęć w zależności od ustawień aparatu.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Ikona konta Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Pokaż kalendarz Pokaż kalendarz a potem wybierz dzień, którego historię chcesz usunąć.
 4. Kliknij Więcej Więcej a potem Usuń historię dnia.

Jak usunąć historię lokalizacji

Ważne: usuniętych danych Historii lokalizacji z osi czasu nie można ponownie wyświetlić. Jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, i usuniesz Historię lokalizacji, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Jeżeli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, dane o lokalizacji mogą być na przykład zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w wyszukiwarce i w Mapach Google i dołączane do zdjęć w zależności od ustawień aparatu.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Ikona konta Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 4. Przewiń do sekcji „Ustawienia lokalizacji”.
  • Aby usunąć część historii, kliknij Usuń zakres Historii lokalizacji
  • Aby usunąć wszystko, kliknij Usuń całą Historię lokalizacji.

Więcej informacji o zarządzaniu Historią lokalizacji i jej usuwaniu.

Automatyczne usuwanie Historii lokalizacji

Możesz ustalić, że Historia lokalizacji starsza niż trzy miesiące lub 18 miesięcy będzie automatycznie usuwana.

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Ikona konta Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia i prywatność.
 4. Przewiń do sekcji „Ustawienia lokalizacji”.
 5. Kliknij „Automatyczne usuwanie Historii lokalizacji”.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak poprawić dokładność osi czasu

Sporadycznie na osi czasu mogą pojawić się błędy. Na przykład kiedy jesteś na gęsto zabudowanym obszarze miejskim, na osi czasu może znaleźć się informacja o tym, że odwiedziłeś określoną restaurację, podczas gdy w rzeczywistości byłeś w innym lokalu w pobliżu. Możesz pomóc nam w zwiększeniu dokładności osi czasu i ograniczyć takie przypadki, wykonując następujące czynności: 

 1. Włącz Aktywność w internecie i aplikacjach: jeśli masz już włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, oś czasu będzie używać informacji uzyskanych, kiedy korzystasz z innych usług Google (na przykład wyszukiwarki Google). Jeśli na przykład szukałeś wcześniej lokalnej restauracji, oś czasu uwzględni tę informację przy określaniu, czy odwiedziłeś właśnie tę, czy też sąsiednią restaurację.
 2. Potwierdź odwiedzoną lokalizację: możesz ręcznie potwierdzić odwiedzone miejsca, rejestrując je bezpośrednio na osi czasu.
Zapisywanie aktywności związanej z przeglądaniem i wyszukiwaniem w Google

Google zapisuje Twoje wyszukiwania i aktywność związaną z przeglądaniem stron internetowych w Aktywności w internecie i aplikacjach, jeśli włączysz to ustawienie i zalogujesz się na konto Google. Te informacje pozwalają nam lepiej określić, jakie miejsca odwiedzasz, co poprawia dokładność osi czasu.

Uwaga: jeśli masz wyłączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, nie możesz edytować lokalizacji i aktywności na osi czasu, ale możesz usunąć dzień lub Historię lokalizacji. 

Włączanie Aktywności w internecie i aplikacjach

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Ikona konta Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 4. W sekcji „Historia aplikacji” wybierz Aktywność w internecie i aplikacjach jest wyłączona.  

Dostosowywanie ustawień lokalizacji

Możesz poprawić działanie osi czasu w trybie „Oszczędzanie baterii” lub „Tylko urządzenie”.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Ikona konta Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 4. Kliknij „Lokalizacja” a potem Tryb. Następnie wybierz tryb Oszczędzanie baterii lub Tylko urządzenie.
  Uwaga: wybranie tej opcji spowoduje zaktualizowanie ustawień lokalizacji urządzenia oraz ustawień osi czasu.
 5. Kliknij Tak.

Potwierdzanie aktualnej lokalizacji na osi czasu i wyświetlanie miejsc w pobliżu

Możesz potwierdzić swoją lokalizację w Mapach Google w czasie rzeczywistym, nawet jeśli nie masz włączonej Historii lokalizacji. Dzięki potwierdzeniu odwiedzonych miejsc pomoże Ci zapamiętać, ile razy zdarzyło Ci się być w danej okolicy i jaki był Twój środek transportu.

Potwierdzone lokalizacje są widoczne na osi czasu. Możesz usunąć poszczególne lokalizacje lub całą Historię lokalizacji. Więcej informacji o zarządzaniu Historią lokalizacji.
 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij niebieski punkt a potem Zobacz miejsca w pobliżu.
 3. Przewiń listę miejsc i wybierz swoją aktualną lokalizację.
 4. Na następnym ekranie, w sekcji „Jesteś tutaj?”, kliknij Tak.
 5. Kliknij Wyświetl na osi czasu, by zobaczyć wszystkie odwiedzone miejsca wraz z czasem pobytu.

Możesz również potwierdzić swoją lokalizację w czasie rzeczywistym w Google Chrome lub w aplikacji Google: 

 1. Otwórz Mapy Google w Chrome lub aplikację Google. 
 2. Wyszukaj swoją aktualną lokalizację. 
 3. Kliknij „Więcej informacji na temat tego miejsca”.
 4. Gdy pojawi się zapytanie „Jesteś tutaj?”, kliknij „Tak”. 

Porady i wskazówki

Sprawdzanie daty ostatniego pobytu w danym miejscu

Jeśli pobyt w danym miejscu jest odnotowany na osi czasu, możesz sprawdzić datę ostatniego pobytu na karcie informacyjnej lokalizacji w Mapach Google. W tym celu:

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Ikona konta Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Wybierz miejsce na osi czasu.
 4. Kliknij Szczegóły.
 5. Przewiń w dół, aż zobaczysz informację o swojej ostatniej wizycie w tym miejscu.

Uwaga: te informacje zobaczysz tylko wtedy, gdy miejsce jest już na Twojej osi czasu.

Wyświetlanie adresu domowego i służbowego na osi czasu

Jeśli zapiszesz adres domowy i służbowy w Google, wyświetlą się one na osi czasu. Poza osią czasu z tych informacji mogą także korzystać inne produkty i usługi Google.

Więcej informacji o ustawianiu adresu domowego i służbowego 

Wyświetlanie Zdjęć Google na osi czasu

Możesz połączyć swoje konto Zdjęć Google z osią czasu. Gdy to ustawienie jest włączone, zdjęcia przesłane do Zdjęć Google będą wyświetlać się na osi czasu. Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Zdjęć Google na osi czasu, wykonaj następujące kroki:

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij Ikona konta Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 4. W sekcji „Oś czasu” odszukaj „Zdjęcia Google”.
  • Aby zdjęcia mogły się wyświetlać na osi czasu, przełącznik musi być włączony.
  • Aby zdjęcia nie wyświetlały się na osi czasu, przełącznik musi być wyłączony.

Uwaga: możesz usuwać zdjęcia z osi czasu, ale nie spowoduje to usunięcia tych zdjęć lub ich metadanych ze Zdjęć Google.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?