Oś czasu w Mapach Google

Jak zarządzać osią czasu

Oś czasu w Mapach Google zawiera prawdopodobnie odwiedzone miejsca i przebyte trasy określone na podstawie Twojej Historii lokalizacji. Oś czasu można edytować w dowolnej chwili. Możesz też usunąć swoją Historię lokalizacji – całkowicie lub częściowo. Twoja oś czasu jest prywatna i masz do niej dostęp zarówno na urządzeniu mobilnym, jak i na komputerze.

Jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, i wstrzymasz działanie Historii lokalizacji lub usuniesz z niej dane, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Na przykład dane lokalizacji mogą być zapisywane w informacjach o Twojej aktywności w wyszukiwarce i Mapach Google, gdy masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, lub w pliku ze zdjęciem w zależności od ustawień aparatu.

Uwaga: oś czasu możesz znaleźć w aplikacji Mapy Google w wersji 9.12 lub nowszej. Jeśli używasz starszej wersji Map Google, możesz wyświetlić oś czasu na komputerze lub w przeglądarce mobilnej pod adresem maps.google.com/timeline

Tworzenie osi czasu

Gdy włączysz Historię lokalizacji, oś czasu będzie pokazywać miejsca odwiedzone przez Ciebie z urządzeniami, na których jesteś zalogowany na konto i które raportują lokalizację. Więcej informacji o Historii lokalizacji.

Wyświetl oś czasu:

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Więcej Więceja potem Ustawienia.
 4. Powinien wyświetlić się komunikat „Lokalizacja jest włączona”. Jeśli go nie widzisz, kliknij Lokalizacja jest wyłączona a potem włącz Lokalizację.
 5. Powinien wyświetlić się komunikat „Historia lokalizacji jest włączona”. Jeśli go nie widzisz, kliknij Historia lokalizacji jest wyłączona a potem włącz Historię lokalizacji.

Wyświetlanie swoich podróży

Na osi czasu możesz zobaczyć odwiedzone przez siebie miejsca oraz sposób przemieszczenia się z miejsca na miejsce (np. pieszo, rowerem, samochodem lub transportem publicznym) w czasie, gdy Historia lokalizacji była włączona.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Aby zobaczyć inny dzień lub miesiąc, kliknij Pokaż kalendarz Pokaż kalendarz a potem przesuń palcem w lewo lub w prawo i kliknij dzień.

Włączanie i wstrzymywanie Historii lokalizacji

Jeśli włączysz Historię lokalizacji, Google będzie rejestrować dane o Twojej lokalizacji i zapisywać je na Twoim koncie Google, nawet gdy nie używasz Map Google. Aby włączyć lub wstrzymać Historię lokalizacji, wykonaj te kroki:

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem wyświetl oś czasu.
 2. Kliknij Ustawienia a potem Historia lokalizacji a potem wybierz Włącz Historię lokalizacji lub Wstrzymaj Historię lokalizacji.

Więcej informacji o zarządzaniu Historią lokalizacji i jej usuwaniu.

Edytowanie osi czasu

Zmiana odwiedzonych miejsc i swoich działań

Jeśli informacje o miejscu na osi czasu są błędne, możesz edytować lokalizację i czas pobytu. W tym celu włącz Aktywność w internecie i aplikacjach.

Uwaga: jeśli masz wyłączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, nie możesz edytować lokalizacji i aktywności na osi czasu, ale możesz usunąć dzień lub Historię lokalizacji.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Znajdź błędne miejsce na osi czasu i je kliknij.
 4. Kliknij Edytuj.
 5. Kliknij właściwe miejsce lub działanie w sugestiach na dole. Możesz również wyszukać dane miejsce. Przewiń w dół i kliknij Szukaj.
 6. Aby zmienić datę pobytu, kliknij datę.

Uwaga: jeśli masz wyłączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, nie możesz edytować lokalizacji i aktywności na osi czasu, ale możesz usunąć dzień lub całą Historię lokalizacji.

Jak przełączać się między milami a kilometrami

Aby wybrać sposób pomiaru odległości na osi czasu, kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Ustawienia a potem Jednostki odległości. Następnie kliknij Automatycznie, Kilometry lub Mile.

Usuwanie historii pojedynczego dnia

Ważne: usuniętych z osi czasu danych Historii lokalizacji nie można ponownie wyświetlić. Jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, i usuniesz Historię lokalizacji, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Jeżeli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, dane o lokalizacji mogą być na przykład zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w wyszukiwarce i w Mapach Google, a także dołączane do zdjęć w zależności od ustawień aparatu.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Pokaż kalendarz Pokaż kalendarz a potem wybierz dzień, którego historię chcesz usunąć.
 4. Kliknij Więcej Więcej a potem Usuń historię dnia.

Jak usunąć historię lokalizacji

Ważne: usuniętych z osi czasu danych Historii lokalizacji nie można ponownie wyświetlić. Jeśli masz włączone inne ustawienia, takie jak Aktywność w internecie i aplikacjach, i usuniesz Historię lokalizacji, Twoje dane o lokalizacji mogą być nadal zapisywane na koncie Google, kiedy korzystasz z innych stron internetowych, aplikacji i usług Google. Jeżeli masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, dane o lokalizacji mogą być na przykład zapisywane jako część informacji o Twojej aktywności w wyszukiwarce i w Mapach Google, a także dołączane do zdjęć w zależności od ustawień aparatu.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 4. Przewiń do sekcji „Ustawienia lokalizacji”.
  •  Aby usunąć część historii, kliknij Usuń zakres Historii lokalizacji.
  • Aby usunąć wszystko, kliknij Usuń całą Historię lokalizacji.

Więcej informacji o zarządzaniu Historią lokalizacji i jej usuwaniu.

Automatyczne usuwanie historii lokalizacji

Możesz ustalić, że historia lokalizacji starsza niż trzy miesiące lub 18 miesięcy będzie automatycznie usuwana.

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia i prywatność.
 4. Przewiń do sekcji „Ustawienia lokalizacji”.
 5. Kliknij „Automatyczne usuwanie historii lokalizacji”.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak poprawić dokładność osi czasu

Sporadycznie na osi czasu mogą pojawić się błędy. Na przykład, kiedy jesteś na gęsto zabudowanym obszarze miejskim, na osi czasu może znaleźć się informacja o odwiedzeniu określonej restauracji, podczas gdy w rzeczywistości byłeś w innym lokalu w pobliżu. Możesz pomóc nam zwiększyć dokładność osi czasu i ograniczyć takie przypadki, wykonując następujące czynności:

 1. Włącz Aktywność w internecie i aplikacjach: jeśli masz już włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, oś czasu będzie używać informacji uzyskanych, kiedy korzystasz z innych usług Google (na przykład wyszukiwarki Google). Jeśli na przykład szukałeś wcześniej lokalnej restauracji, oś czasu uwzględni tę informację przy określaniu, czy odwiedziłeś właśnie tę, czy też sąsiednią restaurację.
 2. Potwierdź odwiedzoną lokalizację: możesz ręcznie potwierdzić odwiedzone miejsca, rejestrując je bezpośrednio na osi czasu.
Zapisywanie aktywności związanej z przeglądaniem i wyszukiwaniem w Google

Google zapisuje Twoje wyszukiwania i aktywność związaną z przeglądaniem stron internetowych w Aktywności w internecie i aplikacjach, jeśli włączysz to ustawienie i zalogujesz się na konto Google. Te informacje pozwalają nam lepiej określić, jakie miejsca odwiedzasz, co poprawia dokładność osi czasu.

Uwaga: jeśli masz wyłączoną Aktywność w internecie i aplikacjach, nie możesz edytować lokalizacji ani aktywności na osi czasu, ale możesz usunąć dzień lub Historię lokalizacji.

Włączanie Aktywności w internecie i aplikacjach

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 4. W sekcji „Historia aplikacji” wybierz Aktywność w internecie i aplikacjach jest wyłączona.

Dostosowywanie ustawień lokalizacji

Możesz poprawić działanie osi czasu w trybie „Oszczędzanie baterii” lub „Tylko urządzenie”.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 4. Kliknij „Lokalizacja” a potem Tryb. Następnie wybierz tryb Oszczędzanie baterii lub Tylko urządzenie.
  Uwaga: wybranie tej opcji spowoduje zaktualizowanie ustawień lokalizacji urządzenia oraz ustawień osi czasu.
 5. Kliknij Tak.

Potwierdzanie aktualnej lokalizacji na osi czasu i wyświetlanie miejsc w pobliżu

Możesz potwierdzić swoją lokalizację w Mapach Google w czasie rzeczywistym, nawet jeśli nie masz włączonej Historii lokalizacji. Potwierdzanie odwiedzonych miejsc pomoże Ci zapamiętać, ile razy zdarzyło Ci się być w danej okolicy i jaki był Twój środek transportu.

Potwierdzone lokalizacje są widoczne na osi czasu. Możesz usunąć poszczególne lokalizacje lub całą Historię lokalizacji. Więcej informacji o zarządzaniu Historią lokalizacji.
 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij niebieski punkt a potem Zobacz miejsca w pobliżu.
 3. Przewiń listę miejsc i wybierz swoją aktualną lokalizację.
 4. W sekcji „Jesteś tutaj?” na następnym ekranie kliknij Tak.
 5. Kliknij Wyświetl na osi czasu, by zobaczyć wszystkie odwiedzone miejsca wraz z datą i godziną.

Możesz również potwierdzić swoją lokalizację w czasie rzeczywistym w Google Chrome lub w aplikacji Google:

 1. Otwórz Mapy Google w przeglądarce Chrome lub aplikację Google.
 2. Wyszukaj swoją aktualną lokalizację.
 3. Kliknij „Więcej informacji na temat [tego miejsca]”.
 4. Gdy pojawi się zapytanie „Jesteś tutaj?”, kliknij „Tak”

Porady i wskazówki

Szukanie daty ostatniego pobytu w danym miejscu

Jeśli pobyt w danym miejscu jest odnotowany na osi czasu, możesz sprawdzić datę ostatniego pobytu na karcie informacyjnej lokalizacji w Mapach Google. W tym celu:

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Wybierz miejsce na osi czasu.
 4. Kliknij Szczegóły.
 5. Przewiń w dół, aż zobaczysz informację o swojej ostatniej wizycie w tym miejscu.

Uwaga: te informacje zobaczysz tylko wtedy, gdy miejsce jest już na Twojej osi czasu.

Szukanie adresu domowego i adresu pracy na osi czasu

Jeśli zapiszesz adres domowy i adres pracy w Google, wyświetlą się one na osi czasu. Poza osią czasu z tych informacji mogą także korzystać inne usługi Google.

Więcej informacji o ustawianiu adresu domowego i adresu pracy

Szukanie Zdjęć Google na osi czasu

Możesz wyświetlać Zdjęcia Google na osi czasu. Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Zdjęć Google na osi czasu, wykonaj następujące kroki:

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia i prywatność.
 4. W sekcji „Twoja oś czasu” odszukaj „Zdjęcia Google”.
  • Aby zdjęcia nie wyświetlały się na osi czasu, przełącznik musi być wyłączony.
  • Aby zdjęcia mogły się wyświetlać na osi czasu, przełącznik musi być włączony.

Wskazówka: możesz usuwać zdjęcia z osi czasu, ale nie spowoduje to usunięcia tych zdjęć ani ich metadanych ze Zdjęć Google.

Zapamiętywanie filmów obejrzanych w kinie

Na osi czasu masz dostęp do filmów obejrzanych w kinie. Google może wykorzystać publicznie dostępny repertuar, by na podstawie godziny wizyty w kinie wskazać, które filmy mogłeś obejrzeć. Te informacje są widoczne tylko dla Ciebie i w dowolnej chwili możesz je edytować lub usunąć.

Filmy są częścią osi czasu, która odzwierciedla odwiedzone przez Ciebie miejsca. Więcej informacji o zarządzaniu Historią lokalizacji

Znajdowanie informacji o obejrzanych filmach

Kiedy obejrzysz film w kinie, może się on pojawić na Twojej osi czasu. Możesz tam również obejrzeć zwiastun i przeczytać streszczenie.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Znajdź dzień swojej wizyty w kinie.
 4. W sekcji „Twój film” kliknij obejrzany film.

Usuwanie filmu z osi czasu

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Znajdź dzień swojej wizyty w kinie.
 4. W sekcji „Twój film” kliknij film, który chcesz usunąć.
 5. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Usuń film a potem Usuń.

Zmienianie filmu na osi czasu

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjał Ikona konta a potem Twoja oś czasu Oś czasu.
 3. Znajdź dzień swojej wizyty w kinie.
 4. W sekcji „Twój film” kliknij film, który chcesz zmienić.
 5. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Zmień film a potem kliknij film z listy.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
76697
false