Vremenska traka Google karata

Na vremenskoj traci Google karata prikazuje se procjena mjesta koja ste posjetili i ruta kojima ste se možda kretali na temelju Povijesti lokacija. Povijest lokacija, uključujući vremenske raspone, možete urediti ili izbrisati na vremenskoj traci. Vremenska je traka privatna, pa je samo vi možete vidjeti, a dostupna je na mobilnim uređajima i računalima.

Ako su uključene druge postavke kao što je Aktivnost na webu i u aplikacijama, a pauzirali ste Povijest lokacija ili izbrisali podatke o lokaciji iz Povijesti lokacija, podaci o lokaciji mogu se i dalje spremati na Google račun u okviru vaše upotrebe drugih Googleovih web-lokacija, aplikacija i usluga. Na primjer, podaci o lokaciji mogu se spremiti kao dio aktivnosti na Pretraživanju i Google kartama kad je vaša postavka za Aktivnost na webu i u aplikacijama uključena, a uključuju se i u vaše fotografije, ovisno o postavkama aplikacije za kameru.

Napomena: vremensku traku možete vidjeti u aplikaciji Google karte verzije 9.12 i novijoj. Ako je vaša aplikacija Google karte starija, otvorite maps.google.com/timeline na stolnom računalu ili u pregledniku mobilnog uređaja da biste vidjeli vremensku traku.

Izrada vremenske trake

Kada uključite Povijest lokacija, na vašoj će se vremenskoj traci prikazivati mjesta na kojima ste bili s uređajima na kojima ste bili prijavljeni na račun i koji izvješćuju o lokaciji. Saznajte više o Povijesti lokacija.

Otvorite vremensku traku:

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Vaša vremenska traka Vremenska traka.
 3. Dodirnite Više Višea zatimPostavke.
 4. Provjerite prikazuje li se sljedeće: "Povijest lokacija uključena je". Ako se ne prikazuje, dodirnite Povijest lokacija isključena je a zatimuključite Lokaciju.
 5. Provjerite prikazuje li se sljedeće: "Povijest lokacija uključena je". Ako se ne prikazuje, dodirnite Povijest lokacija isključena je a zatimuključite Povijest lokacija.

Prikaz putovanja

Na vremenskoj traci nalazit će se mjesta na koja ste putovali i način na koji ste putovali od jednog do drugog mjesta, primjerice pješice, biciklom, automobilom ili javnim prijevozom, sve dok imate uključenu Povijest lokacija.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Vaša vremenska traka Vremenska traka.
 3. Da biste vidjeli drugi dan ili mjesec, dodirnite Prikaži kalendar Prikaži kalendar a zatim prijeđite prstom ulijevo ili udesno i dodirnite dan.

Uključivanje ili pauziranje povijesti lokacija

Kada uključite Povijest lokacija, Google bilježi podatke o lokaciji i mjesta na vašem Google računu, čak i kada ne upotrebljavate Google karte. Da biste uključili ili pauzirali Povijest lokacija, slijedite korake u nastavku:

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite odjeljak Vremenska traka.
 2. Kliknite Postavke a zatimPovijest lokacijaa zatimodaberiteOmogući povijest lokacija ili Pauziraj povijest lokacija.

Saznajte više o tome kako možete upravljati poviješću lokacija ili je izbrisati.

Uređivanje vremenske trake

Promjena mjesta koja ste posjetili i aktivnosti koje ste obavili

Ako mjesto na vremenskoj traci nije ispravno, možete urediti lokaciju i vrijeme kada ste posjetili tu lokaciju. Da biste to napravili, uključite Aktivnost na webu i u aplikacijama.

Napomena: ako je Aktivnost na webu i u aplikacijama isključena, nećete moći uređivati lokacije ili aktivnosti na vremenskoj traci, ali možete izbrisati dan ili svoju povijest lokacija.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Vaša vremenska traka Vremenska traka.
 3. Pronađite neispravno mjesto na vremenskoj traci i dodirnite ga.
 4. Dodirnite Uredi.
 5. Pri dnu dodirnite ispravno mjesto ili aktivnost u prijedlozima. Možete i potražiti mjesto. Pomaknite se na dno i dodirnite Pretraži.
 6. Da biste uredili vrijeme kada ste posjetili to mjesto, dodirnite vrijeme.

Napomena: ako je Aktivnost na webu i u aplikacijama isključena, nećete moći uređivati lokacije ili aktivnosti na vremenskoj traci, no možete izbrisati dan ili cijelu svoju povijest lokacija. 

Prebacivanje s milja na kilometre i obratno

Da biste izmijenili jedinice u kojima vremenska traka bilježi udaljenost, dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Postavke a zatim Mjerne jedinice za udaljenost.Zatim odaberite Automatski, Kilometri ili Milje.

Brisanje dana

Važno: kad izbrišete informacije Povijesti lokacija s vremenske trake, više ih nećete moći vidjeti. Ako su uključene druge postavke kao što je Aktivnost na webu i u aplikacijama, a izbrisali ste Povijest lokacija, podaci o lokaciji mogu se i dalje spremati na Google račun u okviru vaše upotrebe drugih Googleovih web-lokacija, aplikacija i usluga. Na primjer, podaci o lokaciji mogu se spremiti kao dio aktivnosti na Pretraživanju i Google kartama kad je vaša postavka za Aktivnost na webu i u aplikacijama uključena, a uključuju se i u vaše fotografije, ovisno o postavkama aplikacije za kameru.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Vaša vremenska traka Vremenska traka.
 3. U gornjem desnom kutu dodirnite Prikaz kalendara Prikaži kalendara zatim pa odaberite dan koji želite izbrisati.
 4. Dodirnite Više Više a zatim Izbriši dan.

Brisanje povijesti lokacija

Važno: kad izbrišete informacije Povijesti lokacija s vremenske trake, više ih nećete moći vidjeti. Ako su uključene druge postavke kao što je Aktivnost na webu i u aplikacijama, a izbrisali ste Povijest lokacija, podaci o lokaciji mogu se i dalje spremati na Google račun u okviru vaše upotrebe drugih Googleovih web-lokacija, aplikacija i usluga. Na primjer, podaci o lokaciji mogu se spremiti kao dio aktivnosti na Pretraživanju i Google kartama kad je vaša postavka za Aktivnost na webu i u aplikacijama uključena, a uključuju se i u vaše fotografije, ovisno o postavkama aplikacije za kameru.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Vaša vremenska traka Vremenska traka.
 3. Dodirnite Više Više a zatim Postavke.
 4. Pomaknite se do stavke "Postavke lokacije".
  • Brisanje dijela povijesti: dodirniteIzbriši raspon povijesti lokacija.
  • Brisanje svega: dodirnite Izbriši cijelu povijest lokacija.

Saznajte više o tome kako možete upravljati poviješću lokacija ili je izbrisati.

Automatsko brisanje povijesti lokacija

Možete odabrati automatsko brisanje povijesti lokacija koja je starija od tri mjeseca ili 18 mjeseci.

 1. Na Android uređaju otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Vaša vremenska traka Vremenska traka.
 3. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Višea zatim Postavke i privatnost.
 4. Pomaknite se na "Postavke lokacije".
 5. Dodirnite Automatski izbriši povijest lokacija.
 6. Slijedite upute na zaslonu.

Poboljšavanje točnosti vremenske trake

Na vremenskoj traci povremeno možete primijetiti pogreške. Na primjer, kad se nalazite u gusto naseljenim urbanim područjima, na vremenskoj traci može se prikazati da ste posjetili određeni restoran, a zapravo ste objedovali u drugom u blizini. Ako napravite sljedeće, možete nam pomoći da poboljšamo točnost vremenske trake kako bi se vjerojatnost da se to ponovi ograničila: 

 1. Uključite Aktivnost na webu i u aplikacijama: ako ste prethodno uključili Aktivnost na webu i u aplikacijama, vremenska traka koristit će informacije proizašle iz vaše upotrebe drugih Google proizvoda (kao što je Google pretraživanje) dok je bila uključena. Na primjer, ako ste pretraživali lokalni restoran, vremenska traka uzet će tu informaciju u obzir pri utvrđivanju jeste li posjetili taj restoran ili pak susjedni.
 2. Potvrdite gdje ste bili: možete ručno potvrditi mjesta koja ste posjetili tako da ih zabilježite izravno na vremenskoj traci.
Spremanje aktivnosti pretraživanja i pregledavanja s Googleom

Google sprema aktivnost pretraživanja i pregledavanja u Aktivnost na webu i u aplikacijama kada je ta postavka uključena i kada ste prijavljeni na svoj Google račun. Te informacije poboljšavaju Googleva saznanja o tome kamo ste putovali, što vremensku traku čini točnijom.

Napomena: ako je Aktivnost na webu i u aplikacijama isključena, nećete moći uređivati lokacije ili aktivnosti na vremenskoj traci, ali možete izbrisati dan ili svoju Povijest lokacija. 

Uključite Aktivnost na webu i u aplikacijama.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Vaša vremenska traka Vremenska traka.
 3. Dodirnite Više Više a zatim Postavke.
 4. U odjeljku "Povijest aplikacije" odaberite Aktivnost na webu i u aplikacijama isključena je.

Prilagodba postavki lokacije

Kvalitetu vremenske trake možete poboljšati kad upotrebljavate način rada "Štednja baterije" ili "Samo uređaj".

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Vaša vremenska traka Vremenska traka.
 3. Dodirnite Više Više a zatim Postavke.
 4. Dodirnite "Lokacija" a zatimNačin rada. Zatim odaberite način rada Štednja baterije ili Samo uređaj.
  Napomena: odabirom te opcije ažurirat će se postavke lokacije vašeg uređaja, kao i postavke vremenske trake.
 5. Dodirnite Da.

Potvrda trenutačne lokacije na vremenskoj traci i prikaz mjesta u blizini

Lokaciju možete potvrditi na Google kartama u stvarnom vremenu, čak i ako Povijest lokacija nije uključena. Potvrđivanje mjesta na koja idete može vam pomoći da zapamtite koliko ste puta bili na nekom području i kako ste došli tamo.

Lokacije koje potvrdite vidljive su na vremenskoj traci, a možete ih izbrisati pojedinačno ili tako da izbrišete Povijest lokacija. Saznajte više o tome kako upravljati Poviješću lokacija.
 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite plavu točkua zatim Pogledajte mjesta u blizini.
 3. Pomičite se kroz popis mjesta i odaberite svoju trenutačnu lokaciju.
 4. Na sljedećem zaslonu, u odjeljku "Jeste li sada ovdje?" dodirnite Da.
 5. Dodirnite Prikaži na vremenskoj traci da biste vidjeli sva mjesta na kojima ste bili i kada.

Lokaciju možete potvrditi u stvarnom vremenu i u Google Chromeu ili aplikaciji Google: 

 1. Otvorite Google karte u Chromeu ili aplikaciju Google karte. 
 2. Potražite svoju trenutačnu lokaciju. 
 3. Dodirnite "Više o [ovom mjestu]".
 4. Dodirnite "Da" kada vidite "Jeste li sada ovdje?" 

Savjeti i trikovi

Pregled vremena kada ste posljednji put posjetili mjesto

Ako se posjet mjestu nalazi na vremenskoj traci, na info kartici mjesta na Google kartama možete vidjeti kada ste zadnji put posjetili to mjesto. Evo kako:

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Vaša vremenska traka Vremenska traka.
 3. Odaberite mjesto na vremenskoj traci.
 4. Dodirnite Pojedinosti.
 5. Pomičite se prema dolje dok se ne prikaže "Posjećeno prije [X]".

Napomena: te ćete podatke vidjeti samo ako se mjesto već nalazi na vremenskoj traci.

Traženje kućne i poslovne adrese na vremenskoj traci

Ako ste spremili kućnu i poslovnu adresu na Google, one će se prikazati na vašoj vremenskoj traci. Osim na vremenskoj traci, te se informacije mogu koristiti i u drugim Google proizvodima i uslugama.

Saznajte kako postaviti kućnu i poslovnu adresu

Traženje Google fotografija na vremenskoj traci

Google fotografije možete pregledati na vremenskoj traci. Da biste upravljali time prikazuju li se Google fotografije na vremenskoj traci, slijedite ove korake:

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Vaša vremenska traka Vremenska traka.
 3. Dodirnite Više Više a zatim Postavke i privatnost.
 4. U odjeljku "Vaša vremenska traka" pronađite "Google fotografije".
  • Da biste prekinuli prikazivanje fotografija na vremenskoj traci, provjerite je li prekidač isključen.
  • Da biste prikazali fotografije na vremenskoj traci, provjerite je li prekidač uključen.

Savjet: fotografije možete ukloniti s vremenske trake, no time se njihovi metapodaci neće izbrisati s Google fotografija.

Prisjetite se filmova koje ste gledali u kinima

Na vremenskoj traci možete pristupiti filmovima koje ste gledali u kinu. Google može upotrijebiti vrijeme prikazivanja kako bi vam prikazao prijedloge za filmove koje ste posjetili na temelju vaših posjeta kinu. Ti će prijedlozi biti vidljivi samo vama te se mogu urediti ili izbrisati u bilo kojem trenutku.

Filmovi su dio doživljaja vremenske trake koji pokazuju mjesta koja ste posjetili. Saznajte kako upravljati Poviješću lokacija.

Pronalaženje informacija o filmovima koje ste gledali

Nakon što pogledate film u kinu, može biti dostupan na vašoj vremenskoj traci. Na vremenskoj traci možete pogledati najavu filma i pročitati sinopsis.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Vaša vremenska traka Vremenska traka.
 3. Pronađite dan kada ste posjetili kino.
 4. U odjeljku "Vaš film" dodirnite film koji ste pogledali.

Uklanjanje filma s vremenske trake

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Vaša vremenska traka Vremenska traka.
 3. Pronađite dan kada ste posjetili kino.
 4. U odjeljku "Vaš film" dodirnite film koji želite ukloniti.
 5. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Ukloni film a zatim Ukloni.

Promjena filma na vremenskoj traci

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Vaša vremenska traka Vremenska traka.
 3. Pronađite dan kada ste posjetili kino.
 4. U odjeljku "Vaš film" dodirnite film koji želite promijeniti.
 5. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Promijeni film a zatim dodirnite film na popisu.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?