Gắn nhãn riêng tư cho địa điểm

Bạn có thể thêm nhãn riêng tư cho địa điểm trên bản đồ của mình. Các địa điểm được gắn nhãn sẽ hiển thị trên bản đồ của bạn, trong đề xuất tìm kiểm và trên màn hình "Địa điểm của bạn".

Để thêm nhãn, hãy thực hiện theo các bước dưới đây.

 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Tìm kiếm một địa chỉ. Hoặc đặt ghim bằng cách chạm và giữ một địa điểm trên bản đồ.
 3. Ở phía dưới cùng, nhấn vào tên của địa điểm.
 4. Nhấn vào Nhãn.

Lưu ý:

 • Để thêm nhãn cho một doanh nghiệp, hãy truy cập vào trang của địa điểm và nhấp vào Thêm 더보기 và sau đó Thêm nhãn.
 • Bạn cần bật Hoạt động web và ứng dụng để gắn nhãn cho địa điểm.
Chỉnh sửa nhãn
 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Nhấn vào Menu Trình đơn và sau đó Địa điểm của bạn.
 3. Bên dưới "Đã gắn nhãn", hãy nhấn vào nhãn mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Ở phía dưới cùng, hãy nhấn vào địa chỉ hoặc tên địa điểm.
 5. Nhấn vào Chỉnh sửa nhãn.
 6. Nhập tên nhãn mới.
 7. Nhấn vào Hoàn tất.
Xóa nhãn
 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Nhấn vào Menu Trình đơn và sau đó Địa điểm của bạn.
 3. Bên dưới "Đã gắn nhãn", hãy tìm nhãn mà bạn muốn xóa.
 4. Bên cạnh nhãn mà bạn muốn xóa, hãy nhấn vào Thêm 더보기 và sau đó Xóa nhãn
 5. Bạn sẽ thấy thông báo "Địa điểm bạn đã đặt tên đã bị loại bỏ". Nếu bạn không muốn xóa nhãn, hãy nhấn vào Hoàn tác.
Tìm địa điểm đã gắn nhãn trên bản đồ
 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Nhấn vào Menu Trình đơn và sau đó Địa điểm của bạn.
 3. Bên dưới "Đã gắn nhãn", hãy nhấn vào nhãn mà bạn muốn xem trên bản đồ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?