Gắn nhãn riêng tư cho địa điểm

Bạn có thể thêm nhãn riêng tư cho địa điểm trên bản đồ của mình. Các địa điểm được gắn nhãn sẽ hiển thị trên bản đồ của bạn, trong đề xuất tìm kiểm và trên màn hình "Địa điểm của bạn".

Để thêm nhãn, hãy thực hiện theo các bước dưới đây.

 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Tìm kiếm một địa chỉ. Hoặc đặt ghim bằng cách nhấn và giữ một địa điểm trên bản đồ.
 3. Ở phía dưới cùng, nhấn vào tên của địa điểm.
 4. Nhấn vào Nhãn.

Lưu ý:

Chỉnh sửa nhãn
 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Nhấn vào Menu Trình đơn sau đóĐịa điểm của bạn sau đó Đã gắn nhãn.
 3. Nhấn vào nhãn mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Ở phía dưới cùng, hãy nhấn vào tên hoặc địa chỉ của địa điểm.
 5. Nhấn vào Nhãn.
 6. Nhập tên nhãn mới.
 7. Nhấn vào Thêm nhãn.
Xóa nhãn
 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Nhấn vào Menu Trình đơn sau đóĐịa điểm của bạn sau đó Đã gắn nhãn.
 3. Cạnh nhãn bạn muốn xóa, hãy nhấn vào Thêm Xem thêm sau đó Xóa nhãn.
 4. Bạn sẽ thấy thông báo "Nhãn của bạn đã bị xóa". Nếu bạn không muốn xóa nhãn, hãy nhấn vào Hoàn tác.
Tìm địa điểm đã gắn nhãn trên bản đồ
 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Nhấn vào Menu Trình đơn sau đóĐịa điểm của bạn sau đó Đã gắn nhãn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?