Bigyan ng pribadong label ang isang lugar

Maaari kang magdagdag ng pribadong label sa mga lugar sa iyong mapa. Lalabas ang mga lugar na nilagyan ng label sa iyong mapa, sa mga suhestyon sa paghahanap at sa screen ng "Iyong mga lugar."

Upang magdagdag ng label, sundin ang mga hakbang sa ibaba.

 1. Buksan ang Google Maps.
 2. Maghanap ng lugar o address.
 3. Piliin ang Magdagdag ng label.

Tandaan: Kailangan mong i-on ang Aktibidad sa Web at App para mabigyan ng label ang isang lugar.

Mag-edit ng label
 1. Buksan ang Google Maps.
 2. I-click ang Menu Menu at pagkatapos ay Iyong mga lugar at pagkatapos ay May Label.
 3. Piliin ang label na gusto mong i-edit.
 4. I-click ang I-edit ang iyong label I-edit.
 5. Maglagay ng bagong pangalan ng label.
Mag-delete ng label
 1. Buksan ang Google Maps.
 2. I-click ang Menu Menu at pagkatapos ayIyong mga lugar at pagkatapos ay May Label.
 3. Sa tabi ng label na gusto mong alisin, i-click ang Alisin Alisin.
Maghanap ng lugar na may label sa mapa
 1. Buksan ang Google Maps.
 2. I-click ang Menu Menu at pagkatapos ayIyong mga lugar at pagkatapos ay May Label.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?