Gắn nhãn riêng tư cho địa điểm

Bạn có thể thêm nhãn riêng tư cho địa điểm trên bản đồ của mình. Các địa điểm được gắn nhãn sẽ hiển thị trên bản đồ của bạn, trong đề xuất tìm kiểm và trên màn hình "Địa điểm của bạn".

Để thêm nhãn, hãy thực hiện theo các bước dưới đây.

 1. Mở Google Maps.
 2. Tìm kiếm địa điểm hoặc địa chỉ.
 3. Chọn Thêm nhãn.

Lưu ý: Bạn cần bật Hoạt động web và ứng dụng để gắn nhãn cho địa điểm.

Chỉnh sửa nhãn
 1. Mở Google Maps.
 2. Nhấp vào Menu Trình đơn sau đó Địa điểm của bạn sau đó Đã gắn nhãn.
 3. Chọn nhãn mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa nhãn của bạn Chỉnh sửa.
 5. Nhập tên nhãn mới.
Xóa nhãn
 1. Mở Google Maps.
 2. Nhấp vào Menu Trình đơn sau đóĐịa điểm của bạn sau đó Đã gắn nhãn.
 3. Cạnh nhãn mà bạn muốn xóa, hãy nhấp vào Xóa Xóa.
Tìm địa điểm đã gắn nhãn trên bản đồ
 1. Mở Google Maps.
 2. Nhấp vào Menu Trình đơn sau đóĐịa điểm của bạn sau đó Đã gắn nhãn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?