Luôn hiển thị thanh tỷ lệ

Trên thiết bị di động, bạn có thể luôn thấy thanh tỷ lệ hoặc chỉ nhìn thấy khi phóng to hoặc thu nhỏ thanh này.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Google Maps trên máy tính, bạn không thể thay đổi chế độ hiển thị thanh tỷ lệ. Thanh này luôn xuất hiện ở dưới cùng bên phải màn hình.

 

Để xem thanh tỷ lệ:

  1. Trên thiết bị di động, mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
  2. Nhấn vào Menu Trình đơn.
  3. Nhấn vào Cài đặt sau đó Hiển thị tỷ lệ trên bản đồ.
  4. Chọn Khi phóng to và thu nhỏ hoặc Luôn luôn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?