Viết bài đánh giá và thêm xếp hạng cho địa điểm

Trên Google Maps, bạn có thể viết bài đánh giá cho những địa điểm bạn đã ghé thăm. Bạn cũng có thể để lại thông tin về một địa điểm, như đó là địa điểm yên tĩnh, sôi động hay lãng mạn. Những bài đánh giá và ý kiến là hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi không trả tiền cho người đánh giá để thêm các bài đánh giá đó vào Google Maps.

Những gì người khác sẽ thấy

Tất cả các bài đánh giá của bạn là công khai, vì vậy, mọi người đều có thể xem những gì bạn viết. Bạn không thể thêm bài đánh giá ẩn danh.

Dưới đây là một số thông tin khác mà những người khác sẽ thấy:

 • Tên trên trang Giới thiệu về bản thân của bạn
 • Những bài đánh giá khác bạn đã viết trên Google Maps
 • Ảnh bạn đã thêm vào Google Maps

Mẹo: Nếu là một Local Guide, bạn có thể tích điểm bằng cách thêm bài đánh giá và xếp hạng vào Google Maps.

Thêm xếp hạng hoặc bài đánh giá

Lưu ý:

 • Google sử dụng các biện pháp phát hiện spam tự động để xóa các bài đánh giá có thể là spam. 
 • Google không khoan nhượng đối với những bài đánh giá giả mạo. Chúng tôi có thể gỡ bất kỳ bài đánh giá nào chúng tôi cho là giả mạo hoặc không tuân thủ chính sách về bài đánh giá của Google.
 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Google Maps và đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập.
 2. Tìm kiếm địa điểm.
 3. Ở bên trái, cuộn xuống và nhấp vào Viết bài đánh giá.
 4. Trong cửa sổ xuất hiện, hãy nhấp vào dấu sao để cho điểm địa điểm. Bạn cũng có thể viết bài đánh giá.

Bài đánh giá của bạn sẽ hiển thị trên Google Maps cho đến khi bạn gỡ xuống. Sau khi bài đánh giá được xuất bản, bạn có thể chỉnh sửa nội dung mình đã viết hoặc thay đổi xếp hạng và hình ảnh bạn đã đưa vào. 

Xem bài đánh giá và xếp hạng

Tìm và chia sẻ bài đánh giá của bạn
 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps.

 2. Ở phía bên trái góc trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Menu Trình đơn.

 3. Nhấp vào Đóng góp của bạn.

  • Để xem những địa điểm bạn đã đánh giá, hãy chọn Bài đánh giá.

  • Để xem những đề xuất địa điểm để đánh giá, hãy chọn Đóng góp.

 4. Để chia sẻ một bài đánh giá, hãy đi đến cuối bài đánh giá và nhấn vào biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.

Đọc bài đánh giá của người khác

Các bài đánh giá và xếp hạng bạn thấy trong Google Maps đã được người dùng khác thêm vào. Để tra cứu bài đánh giá, hãy thực hiện theo các bước sau đây:

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps.
 2. Tìm kiếm địa điểm.
 3. Bên dưới tên của địa điểm, bạn sẽ thấy xếp hạng.
 4. Để đọc bài đánh giá, ở bên phải mục xếp hạng, nhấp vào số của bài đánh giá.

Mẹo: Để xem bài đánh giá được dịch sang ngôn ngữ khác:

 1. Đi đến ngôn ngữ của bạn.

 2. Ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa sau đó chọn một ngôn ngữ.

 3. Tải lại Google Maps và kiểm tra lại bài đánh giá.

Lưu ý: Ngày trên một bài đánh giá là ngày xuất bản bài đánh giá đó.

Xem hoặc ẩn bài đánh giá và xếp hạng của bạn trong hồ sơ của bạn

Xem nội dung đóng góp của bạn

Bài đánh giá, ảnh được chia sẻ và tiến trình Local Guides của bạn tạo nên hồ sơ của bạn trên Google Maps. Hồ sơ của bạn ở chế độ công khai, vì vậy những người dùng khác có thể thấy danh sách địa điểm bạn đã xếp hạng và đánh giá. Để xem hồ sơ của bạn hiển thị như thế nào đối với những người khác:

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Đóng góp của bạn.
 3. Nhấp vào Đóng góp sau đó Cài đặt hồ sơ.
 4. Nhấp vào Xem hồ sơ công khai của bạn.

Ẩn nội dung đóng góp của bạn

Bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn nội dung đóng góp trên Google Maps trong hồ sơ công khai của mình. Bạn sẽ vẫn thấy ảnh, xếp hạng hoặc bài đánh giá trên trang của địa điểm đó, trừ khi bạn trực tiếp xóa nội dung đó.

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Đóng góp của bạn.
 3. Nhấp vào Đóng góp sau đó Cài đặt hồ sơ.
 4. Tắt Hiển thị đóng góp trên hồ sơ công khai của bạn.

Hồ sơ của bạn sẽ không liệt kê bất kỳ bài đánh giá và xếp hạng nào.  Mọi huy hiệu Local Guides mà bạn nhận được vẫn hiển thị công khai.

Trả lời bài đánh giá

Khi truy cập hồ sơ doanh nghiệp của mình trên Google Maps trên máy tính, bạn sẽ có tùy chọn trả lời từng bài đánh giá. 

Lưu ý: Hồ sơ doanh nghiệp của bạn phải được xác minh để trả lời bài đánh giá.

Để trả lời bài đánh giá từ hồ sơ doanh nghiệp của bạn trên Google Maps, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps.
 2. Nhập tên doanh nghiệp của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm Tìm kiếm hoặc nhấn Enter.
 3. Cuộn đến mục "Bài đánh giá" trong hồ sơ doanh nghiệp.
 4. Bên cạnh bài đánh giá bạn muốn trả lời, hãy nhấp vào Trả lời.

Chỉnh sửa hoặc xóa bài đánh giá của bạn

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps.

 2. Ở phía bên trái góc trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Menu Trình đơn.

 3. Nhấp vào Đóng góp của bạn sau đó chọn Bài đánh giá.

 4. Cạnh bài đánh giá bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.

 5. Chọn một tùy chọn và làm theo hướng dẫn.

Báo cáo bài đánh giá

Các bài đánh giá có thể bị gỡ xuống nếu bị người khác gắn nhãn là không chính xác hoặc nếu không tuân thủ chính sách về bài đánh giá của Google. Bạn không thể liên hệ với người để lại một bài đánh giá không phù hợp nhưng có thể yêu cầu Google gỡ bài đánh giá đó xuống.

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps.
 2. Tìm bài đánh giá vi phạm chính sách đánh giá của Google.
 3. Bên cạnh bài đánh giá, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Gắn cờ là không phù hợp.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?