เขียนรีวิวและให้คะแนนสถานที่

ใน Google Maps คุณสามารถเขียนรีวิวเกี่ยวกับสถานที่ที่เคยไป และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ได้ด้วย เช่น บรรยากาศเงียบสงบ มีชีวิตชีวา หรือโรแมนติก รีวิวและความคิดเห็นเหล่านี้เขียนโดยสมัครใจ เราไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้ใช้เขียนรีวิวใน Google Maps

สิ่งที่ผู้อื่นจะเห็น

รีวิวทั้งหมดเป็นแบบสาธารณะ ดังนั้นทุกคนจะเห็นสิ่งที่คุณเขียน คุณเพิ่มรีวิวที่ไม่ระบุชื่อไม่ได้

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้อื่นจะเห็นมีดังนี้

 • ชื่อในหน้าเกี่ยวกับฉัน
 • รีวิวอื่นๆ ที่คุณเคยเขียนใน Google Maps
 • รูปภาพที่คุณเคยเพิ่มใน Google Maps

เคล็ดลับ: หากคุณเป็น Local Guide จะได้รับคะแนนจากการเพิ่มรีวิวและให้คะแนนใน Google Maps

เพิ่มคะแนนหรือรีวิว

หมายเหตุ

 • Google ใช้เครื่องมือตรวจจับสแปมอัตโนมัติเพื่อนำรีวิวที่อาจเป็นสแปมออก 
 • Google ไม่อนุญาตให้มีรีวิวปลอมเด็ดขาด และจะลบรีวิวใดก็ตามที่เราคิดว่าเป็นข้อมูลปลอม หรือไม่เป็นไปตามนโยบายการรีวิวของ Google
 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์และตรวจดูว่าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว
 2. ค้นหาสถานที่
 3. ทางด้านซ้าย ให้เลื่อนลงแล้วคลิกเขียนรีวิว
 4. ในหน้าต่างที่ปรากฏ คลิกรูปดาวเพื่อให้คะแนนสถานที่ หรือเขียนรีวิวด้วยก็ได้

รีวิวของคุณจะปรากฏใน Google Maps จนกว่าคุณจะลบออก คุณแก้ไขสิ่งที่เขียนหรือเปลี่ยนแปลงคะแนนและรูปภาพที่ใส่ไว้ได้หลังจากที่รีวิวเผยแพร่แล้ว 

ดูรีวิวและคะแนน

ค้นหาและแชร์รีวิวของคุณ
 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์

 2. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านซ้ายบน

 3. คลิกการมีส่วนร่วมของคุณ

  • หากต้องการดูสถานที่ที่คุณเคยเขียนรีวิวไว้ ให้เลือกรีวิว

  • หากต้องการดูคำแนะนำสถานที่ที่จะเขียนรีวิว ให้เลือกมีส่วนร่วม

 4. หากต้องการแชร์รีวิว ให้ไปที่ด้านล่างของรีวิวนั้นแล้วแตะแชร์ แชร์

อ่านรีวิวของผู้อื่น

ผู้ใช้รายอื่นเป็นผู้เพิ่มรีวิวและคะแนนที่คุณเห็นใน Google Maps หากต้องการค้นหารีวิว ให้ทำดังนี้

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ค้นหาสถานที่
 3. คุณจะเห็นคะแนนใต้ชื่อสถานที่
 4. คลิกจำนวนรีวิวที่ด้านขวาของคะแนนเพื่ออ่านรีวิว

เคล็ดลับ: หากต้องการดูรีวิวที่แปลเป็นภาษาอื่น ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ภาษาของคุณ

 2. คลิกแก้ไข แก้ไข แล้ว เลือกภาษาที่ด้านขวา

 3. โหลด Google Maps ซ้ำแล้วดูรีวิวนั้นอีกครั้ง

หมายเหตุ: วันที่ในรีวิวคือวันที่ที่เผยแพร่

ดูหรือซ่อนรีวิวและคะแนนในโปรไฟล์

ดูการมีส่วนร่วม

โปรไฟล์ใน Google Maps ประกอบไปด้วยรีวิว รูปภาพที่แชร์ และความก้าวหน้าในฐานะ Local Guide โดยโปรไฟล์จะเป็นแบบสาธารณะ เพื่อให้ผู้ใช้รายอื่นเห็นรายการสถานที่ที่คุณได้ให้คะแนนและรีวิวไว้ หากต้องการดูว่าผู้อื่นจะเห็นหน้าตาโปรไฟล์ของคุณเป็นอย่างไร ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู แล้ว การมีส่วนร่วมของคุณที่ด้านซ้าย
 3. คลิกมีส่วนร่วม แล้ว การตั้งค่าโปรไฟล์
 4. คลิกดูโปรไฟล์สาธารณะของคุณ

ซ่อนการมีส่วนร่วม

คุณเลือกแสดงหรือซ่อนการมีส่วนร่วมใน Google Maps ในโปรไฟล์สาธารณะได้ โดยจะยังคงดูรูปภาพ คะแนน หรือรีวิวในหน้าของสถานที่นั้นได้เว้นแต่จะลบออกโดยตรง

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู แล้ว การมีส่วนร่วมของคุณที่ด้านซ้าย
 3. คลิกมีส่วนร่วม แล้ว การตั้งค่าโปรไฟล์
 4. ปิดแสดงการมีส่วนร่วมในโปรไฟล์สาธารณะของคุณ

โปรไฟล์จะไม่แสดงรายการรีวิวและคะแนนอีก  แต่ผู้ใช้รายอื่นจะยังคงเห็นป้าย Local Guides ที่คุณได้รับ

ตอบรีวิว

เมื่อเข้าถึงข้อมูลธุรกิจใน Google Map บนคอมพิวเตอร์ คุณจะมีตัวเลือกในการตอบรีวิวแต่ละรายการ 

หมายเหตุ: คุณต้องยืนยันข้อมูลธุรกิจก่อนจึงจะตอบรีวิวได้

หากต้องการตอบรีวิวจากข้อมูลธุรกิจบน Google Maps ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ป้อนชื่อธุรกิจของคุณ จากนั้นคลิกค้นหา ค้นหา หรือกด Enter
 3. เลื่อนไปที่ส่วน "รีวิว" ของข้อมูลธุรกิจ
 4. คลิกตอบข้างๆ รีวิวที่ต้องการตอบ

แก้ไขหรือลบรีวิว

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์

 2. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านซ้ายบน

 3. คลิกการมีส่วนร่วมของคุณ แล้ว เลือกรีวิว

 4. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ติดกับรีวิวที่ต้องการแก้ไขหรือลบ

 5. เลือกตัวเลือกและทำตามวิธีการ

รายงานรีวิว

รีวิวอาจถูกลบออกหากมีผู้แจ้งว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามนโยบายการรีวิวของ Google คุณติดต่อผู้เขียนรีวิวที่ไม่เหมาะสมนั้นไม่ได้ แต่ขอให้ Google นำรีวิวออกได้

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ค้นหารีวิวที่ละเมิดนโยบายการรีวิวของ Google
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว แจ้งว่าไม่เหมาะสมที่อยู่ติดกับรีวิวนั้น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร