เพิ่ม แก้ไข หรือลบรีวิวและการให้คะแนนใน Google Maps

คุณเขียนรีวิวเกี่ยวกับสถานที่ที่เคยไปได้ใน Google Maps และให้ข้อมูลหรือโพสต์รูปภาพอัปเดตเกี่ยวกับสถานที่ได้อีกด้วย เช่น บรรยากาศเงียบสงบ โรแมนติก หรืออยู่ระหว่างปรับปรุง รีวิวและความคิดเห็นเหล่านี้เขียนโดยสมัครใจ เราไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้รีวิวเขียนรีวิวใน Google Maps

เคล็ดลับ: รีวิวและความคิดเห็นเป็นการเขียนโดยสมัครใจ เราไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้ใช้เขียนรีวิวใน Google Maps

เกี่ยวกับข้อมูลสาธารณะ

รีวิวทั้งหมดเป็นแบบสาธารณะและทุกคนจะเห็นสิ่งที่คุณเพิ่ม คุณไม่สามารถเพิ่มรีวิวแบบไม่ระบุตัวตน

ข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนที่คนอื่นจะเห็นเมื่อคุณเขียนรีวิวมีดังนี้

เคล็ดลับ: หากเป็น Local Guide คุณจะได้รับคะแนนจากการเพิ่มรูปภาพและวิดีโอลงใน Google Maps ดูวิธีเขียนรีวิวและเพิ่มรูปภาพคุณภาพสูง

เพิ่มคะแนนหรือรีวิว

คุณสามารถเพิ่มการให้คะแนนหรือรีวิวได้เพื่อแชร์ประสบการณ์ของตนเอง หรือช่วยให้ผู้อื่นเลือกหรือทำการตัดสินใจได้ดีขึ้น

ก่อนเพิ่มการให้คะแนนหรือรีวิว โปรดอย่าลืมปฏิบัติตามนโยบายเนื้อหาด้วย เราสามารถนำรีวิวและการให้คะแนนออกจากหน้าเว็บได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากละเมิดนโยบาย เช่น เป็นสแปม หรือมีเนื้อหาไม่เหมาะสม

เราไม่คืนสิทธิให้รีวิวที่ถูกนำออกเนื่องจากละเมิดนโยบาย มาตรการการนำออกเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่ารีวิวในผลิตภัณฑ์และบริการของ Google จะมีความเกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ และเชื่อถือได้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาต้องห้ามและถูกจํากัดสําหรับรีวิว

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ค้นหาสถานที่
 3. เลื่อนลงแล้วคลิกเขียนรีวิวทางด้านซ้าย
 4. หากต้องการให้คะแนนสถานที่ ให้คลิกดาว หรือจะเขียนรีวิวด้วยก็ได้

รีวิวจะปรากฏใน Google Maps จนกว่าคุณจะลบออก คุณแก้ไขรีวิวหรือเปลี่ยนแปลงคะแนนและรูปภาพที่ใส่ไว้ได้หลังจากที่รีวิวเผยแพร่แล้ว

ค้นหาและแชร์รีวิว

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู ที่มุมซ้ายบน
 3. คลิกการมีส่วนร่วมของคุณ
  • หากต้องการค้นหาสถานที่ที่คุณได้รีวิวไว้ ให้คลิกรีวิว
  • หากต้องการดูคําแนะนําสถานที่ที่จะรีวิว ให้คลิกมีส่วนร่วม
 4. หากต้องการแชร์รีวิว ให้แตะแชร์ แชร์ ที่ด้านล่างของรีวิวนั้น

แก้ไขหรือลบรีวิว

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู ที่มุมซ้ายบน
 3. คลิกการมีส่วนร่วมของคุณจากนั้น รีวิว
 4. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ติดกับรีวิวที่ต้องการแก้ไขหรือลบ
 5. เลือกแก้ไขรีวิวหรือลบรีวิว แล้วทําตามขั้นตอนบนหน้าจอ

อ่านและตอบรีวิวของผู้อื่น

อ่านรีวิวของผู้อื่น

ผู้ใช้รายอื่นเป็นผู้เพิ่มรีวิวและคะแนนที่คุณเห็นใน Google Maps

เคล็ดลับ: วันที่ในรีวิวคือวันที่ที่เผยแพร่รีวิวดังกล่าว

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ค้นหาสถานที่
 3. คุณจะเห็นคะแนนใต้ชื่อสถานที่
 4. คลิกจำนวนรีวิวที่ด้านขวาของคะแนนเพื่ออ่านรีวิว

วิธีอ่านรีวิวเป็นภาษาอื่น

 1. ไปที่การตั้งค่าภาษาในบัญชี Google
 2. คลิกแก้ไข แก้ไข ทางด้านขวา แล้วเลือกภาษา
 3. โหลด Google Maps ซ้ำแล้วดูรีวิวนั้นอีกครั้ง

ตอบรีวิวของธุรกิจ

เมื่อเปิด Business Profile ใน Google Maps บนคอมพิวเตอร์ คุณจะตอบรีวิวแต่ละรายการได้

เคล็ดลับ: คุณต้องยืนยัน Business Profile จึงจะตอบรีวิวได้

วิธีตอบรีวิวจาก Business Profile ใน Google Maps

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ป้อนชื่อธุรกิจของคุณ จากนั้นคลิกค้นหา ค้นหา หรือกด Enter
 3. ใน Business Profile ให้เลื่อนไปที่ "รีวิว"
 4. คลิกตอบเพื่อตอบรีวิว

ทําเครื่องหมายรีวิวว่ามีประโยชน์

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ค้นหาสถานที่
 3. คลิกจํานวนรีวิวใต้ชื่อสถานที่
 4. คลิก "มีประโยชน์" เพื่อทําเครื่องหมายรีวิวว่ามีประโยชน์ ผู้เขียนจะได้รับแจ้ง แต่จะไม่มีการแสดงชื่อและข้อมูลของคุณ จํานวนคะแนนโหวตว่ามีประโยชน์ทั้งหมดจะแสดงขึ้น 

เคล็ดลับ

 • หากต้องการนําการโหวตออก ให้แตะไอคอนอีกครั้ง
 • คุณรายงานรีวิวได้หากรีวิวดังกล่าวผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบาย Google
 • Google แสดงรีวิวที่ทําเครื่องหมายว่ามีประโยชน์ต่อผู้คนจำนวนมากขึ้น

รายงานรีวิว

คุณไม่สามารถติดต่อผู้เขียนรีวิวที่ไม่เหมาะสม แต่สามารถขอให้ Google นำรีวิวออกได้ เราจะลบรีวิวออกหากมีผู้แจ้งว่าไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือหากไม่เป็นไปตามนโยบายการรีวิวของ Google

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ค้นหารีวิวที่ละเมิดนโยบายการรีวิวของ Google
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แจ้งว่าไม่เหมาะสมที่อยู่ติดกับรีวิวนั้น
 4. เลือกเหตุผลที่ต้องการรายงานรีวิวดังกล่าว
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
76697
false