Rapportera fel i vägbeskrivningar

Om du har fått fel vägbeskrivning till en plats kan du informera oss om vilka steg som var felaktiga. 

Obs! Du kan bara rapportera fel i vägbeskrivningar i vissa länder och regioner.

Rapportera fel i vägbeskrivningar

  1. Öppna Google Maps på datorn.
  2. Klicka på Vägbeskrivningar Vägbeskrivning .
  3. Ange startpunkten och destinationen som ledde till den felaktiga vägbeskrivningen.
  4. Klicka på en vägbeskrivning till vänster för att se detaljerade anvisningar.
  5. Klicka på Skicka feedback längst ned till höger på kartan.

Så väljer Maps en rutt

Trafikstörningar och uppskattad restid

Maps använder information från två källor för att visa trafikförhållanden och välja rutt:

  • Anonym data från din telefon: Om insamling av platsdata är aktiverad skickar din mobil anonym information till Google. Vi får information om din plats så att vi kan lokalisera trafikstörningar. Informationen används för att visa bästa rutt och uppskattad restid på Maps. Restiden beräknas bland annat med hjälp av tidigare och aktuell platsdata.
  • Samarbetspartner: Data om trafik och olyckor licensieras till Google från samarbetspartner som myndigheter, ideella organisationer, skolor och företag. Läs mer om Googles samarbetspartner.

Så inhämtar vi anonyma uppgifter

Vi tar din integritet på största allvar. Därför kombinerar vi anonym data från din och andra telefoner så att det inte är möjligt att identifiera enskilda enheter. Startpunkter och destinationer raderas permanent så att inte ens Google kan se dem.

Platser och vägar på kartan

Kartan på Google Maps uppdateras med information från två källor:

  • Personer som använder Maps: Personer som använder Google Maps kan informera oss om problem. 
  • Samarbetspartner: Kartdata licensieras till Google från samarbetspartner som myndigheter, ideella organisationer, skolor och företag. Läs mer om Googles samarbetspartner.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?