เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนจาก Google Maps

คุณเปิดการแจ้งเตือนในแอป Google Maps และดูสิ่งที่สนใจ เช่น ตารางเวลาเดินรถไฟ หรือการจราจรบนเส้นทางที่ใช้เดินทางบ่อยๆ ได้

  1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น การแจ้งเตือน
  3. แตะหมวดหมู่
    • วิธีเปิดการแจ้งเตือน: เปิดสวิตช์ติดกับการแจ้งเตือน
    • วิธีปิดการแจ้งเตือน: ปิดสวิตช์ติดกับการแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนที่คุณอาจเห็น

ต่อไปนี้เป็นการแจ้งเตือนบางประเภทที่คุณอาจได้รับจาก Google Maps

การแจ้งจากระบบให้เพิ่มรูปภาพของสถานที่ที่คุณเคยไป

คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนให้เพิ่มรูปภาพที่คุณถ่ายในสถานที่สาธารณะซึ่ง Google คิดว่าน่าสนใจสำหรับคนอื่นๆ เช่น ร้านอาหารและบาร์

นอกจากนี้คุณอาจเห็นการแจ้งเตือนเมื่อคุณอยู่ในสถานที่ที่คุณสามารถเป็นคนแรกที่จะเพิ่มรูปภาพ

หลักเกณฑ์สำหรับรูปภาพ

ก่อนที่จะโพสต์รูปภาพ ให้ตรวจสอบว่ารูปภาพดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายเนื้อหาของผู้ใช้ Google รูปภาพของคุณควรสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เหล่านี้

  • จับโฟกัสและไม่เบลอ
  • แสดงสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่สัมผัสได้ เช่น อาหารหรือสภาพแวดล้อม
  • ไม่ใช่รูปเซลฟีหรือรูปหมู่
คำถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณเคยไป

คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนให้ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานที่หรือธุรกิจที่คุณเคยไป

หมายเหตุ: คุณต้องเปิดประวัติตำแหน่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเหล่านี้

การตอบกลับรีวิวที่คุณเคยโพสต์

คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนตอบกลับรีวิวสถานที่หรือธุรกิจที่คุณเคยโพสต์

หากต้องการอ่านการตอบกลับนั้น ให้แตะการแจ้งเตือน แล้วระบบจะนำคุณไปที่หน้ารายละเอียดของสถานที่ซึ่งมีรีวิวและการตอบกลับแสดงอยู่ที่ด้านบนสุด

การจราจรจากกิจกรรมบริเวณใกล้ๆ

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมบริเวณใกล้เคียงหรือการปิดถนนเมื่อ Google Maps คิดว่าอาจมีผลต่อเส้นทางที่คุณเดินทางบ่อย

ถ้าเราทราบถึงกิจกรรมที่มีกำหนดการ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถวางแผนเส้นทางอื่น เช่น หากจะมีคอนเสิร์ตบนเส้นทางจากที่ทำงานไปบ้าน คุณอาจได้รับการแจ้งเตือน 1 วันก่อนคอนเสิร์ต

เคล็ดลับ: โปรดแตะรับการช่วยเตือน แล้ว Google Maps จะแจ้งเตือนอีกครั้งเกี่ยวกับกิจกรรมเมื่อใกล้ถึงเวลาเริ่มต้นเพื่อช่วยวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรม

คําเตือนการนําทางสําหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับวิกฤตในบริเวณใกล้เคียง

หากเส้นทางของคุณต้องผ่านพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว Google Maps จะเตือนให้คุณทราบก่อนเริ่มนำทาง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad