Využijte Asistenta Google při navigaci

 

S pomocí Asistenta Google můžete získávat informace a provádět akce, i když řídíte. Zatímco se věnujete řízení, můžete mu pokládat otázky nebo ho požádat, aby něco provedl v Mapách Google.

Poznámka: Tato funkce není dostupná ve všech zemích/oblastech a jazycích. 

Hlasová komunikace s Asistentem Google

Tip: Zapnutím anonymního režimu v Mapách nijak neovlivníte, jakým způsobem je využívána nebo ukládána aktivita Asistenta Google. Další informace

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy. Pokud jste Asistenta Google ještě nepoužili, nastavte Asistenta Google.
 2. Vyhledejte trasu na určité místo nebo řekněte „Ok Google, navigate home“ (Ok Google, naviguj domů).
 3. V režimu navigace řekněte „Ok Google“ nebo klepněte na mikrofon Asistenta Mikrofon.
 4. Požádejte Asistenta Google, aby vám s něčím pomohl.

Na co se Asistenta Google můžete zeptat

 • „Call Mom.“ (Volej mámě)
 • „Send a text to Larry“ (Pošli zprávu Larrymu) nebo „Send an SMS to Sergey“ (Pošli SMS Sergejovi)
 • „I'm feeling lucky“ (Zkusím štěstí)
 • „What's the weather like?“ (Jaké je počasí?)nebo „How's the weather in Brno?“ (Jaké je počasí v Brně?)
 • „Play some jazz.“ (Hraj nějaký jazz) nebo „Stop playing music“ (Přestaň hrát hudbu)
 • „When's my next meeting?“ (Kdy mám další schůzku?)

Cestování a místa v okolí

 • „What road is this?“ (Co je tohle za silnici?)
 • „Gas stations nearby“ (Čerpací stanice v okolí)
 • „When does [name of place] close?“ (Kdy [název místa] zavírá?)
 • „Show route overview“ (Zobraz přehled trasy) nebo „Show alternate routes“ (Zobraz alternativní trasy)
 • „Restaurants nearby“ (Restaurace v okolí)

Trasy a navigace

 • „What’s my next turn?“ (Kam příště odbočuji?) nebo „Next step“ (Příští krok)
 • „How long until I get there?“ (Za jak dlouho přijedu?)
 • „How's traffic ahead?“ (Jaký je provoz přede mnou?) nebo „How's traffic to home?“ (Jaký je provoz na trase domů?)
 • „Show traffic.“ (Zobraz provoz) nebo „Hide traffic.“ (Skryj provoz)
 • „Show satellite view“ (Zapni satelitní zobrazení) nebo „Hide satellite view“ (Vypni satelitní zobrazení)
 • „Avoid tolls“ (Vyhni se zpoplatněným úsekům) nebo „Enable tolls“ (Včetně zpoplatněných úseků)
 • „Mute voice guidance“ (Ztlum hlasovou navigaci) nebo „Unmute voice guidance.“ (Zapni hlasovou navigaci)
 • „Recenter“ (Vycentruj)
 • „Show list of directions“ (Zobraz seznam tras)
 • „Avoid highways“ (Vyhni se dálnicím) nebo „Enable highways“ (Včetně dálnic)
 • „What’s my destination?“ (Kde je můj cíl?) nebo „How far is my destination?“ (Jak daleko je můj cíl?)
 • „Exit navigation“ (Ukonči navigaci)
 • „Where am I?“ (Kde jsem?)
 • „Are we there yet?“ (Už tam budeme?)
 • „Help“ (Pomoc)

Také můžete Asistenta Google požádat o informace a pomoc s každodenními úkony. Přečtěte si, na co dalšího se můžete zeptat.
 

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?