Използване на Google Асистент по време на навигация

 

С функцията Google Асистент можете да намирате информация и да изпълнявате задачи. Задавайте й въпроси и й указвайте да прави неща в Google Карти, така че да можете да се концентрирате върху пътя.

Забележка: Тази функция не е налице на всички езици и за всички държави/региони. 

Разговор с Google Асистент

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Карти Google Карти. Ако още не сте използвали Google Асистент, настройте го.
 2. Навигирайте до място или кажете „Ok Google, navigate home“.
 3. В режим на навигация кажете „Ok Google“ или докоснете микрофона на Асистент Микрофон.
 4. Поискайте от Google Асистент да ви помогне с нещо.

Какво можете да попитате Google Асистент

 • „Call Mom“ (Обади се на мама);
 • „Send a text to Maria“ (Изпрати SMS на Мария) или „Send an SMS to Stefan“ (Изпрати SMS на Стефан);
 • „I'm feeling lucky“ (Чувствам се късметлия);
 • „What's the weather like?“ (Какво е времето?) или „How's the weather in Seattle?“ (Какво е времето в Созопол?);
 • „Play some jazz“ (Пусни джаз) или „Stop playing music“ (Спри музиката);
 • „When's my next meeting?“ (Кога е следващата ми среща?);
 • „Where is [contact name]?“ (Къде е [име на контакта]?).

Пътуване и места в района

 • „What road is this?“ (Кой е този път?);
 • „Gas stations nearby“ (Бензиностанции в района);
 • „When does [име на място] close?“ (Кога затваря [име на място]?);
 • „Show route overview“ (Покажи преглед на маршрута) или „Show alternate routes“ (Покажи алтернативни маршрути);
 • „Restaurants nearby“ (Ресторанти в района).

Упътвания и навигация

 • „What’s my next turn?“ (Какъв е следващият ми завой?) или „Next step“ (Следваща стъпка);
 • „How long until I get there?“ (След колко време ще стигна?);
 • „How's traffic ahead?“ (Как е трафикът напред?) или „How's traffic to home?“ (Как е трафикът до вкъщи?);
 • „Show traffic“ (Покажи трафика) или „Hide traffic“ (Скрий трафика);
 • „Show satellite view“ (Покажи сателитен изглед) или „Hide satellite view“ (Скрий сателитния изглед);
 • „Avoid tolls“ (Избягване на такси) или „Allow tolls“ (Допускане на такси);
 • „Mute voice guidance“ (Спиране на гласовите указания) или „Unmute voice guidance.“ (Включване на гласовите указания);
 • „Recenter“ (Повторно центриране);
 • „Show list of directions“ (Показване на списък с упътвания);
 • „Avoid highways“ (Избягване на магистрали) или „Allow highways“ (Допускане на магистрали);
 • „What’s my destination?“ (Каква е дестинацията ми?) или „How far is my destination?“ (Колко далеч е дестинацията ми?);
 • „Exit navigation“ (Изход от навигацията);
 • „Where am I?“ (Къде се намирам?);
 • „Are we there yet?“ (Пристигнахме ли?);
 • „Help“ (Помощ).

Можете също така да поискате от Google Асистент информация и помощ с ежедневните си задачи. Научете какво още можете да попитате.
 

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?