Използване на гласово търсене и команди под Android

На устройството си с Android можете да намирате информация с глас или да изговаряте команди, за да не отклонявате вниманието си от пътя.

За да използвате гласово търсене и команди, трябва:

 • да използвате устройство с Android;
 • да влезете с един и същ профил в приложенията Google Карти и Google.

Забележка: Тази функция не е налице на всички езици.

Използване на гласово търсене и навигационни команди

 1. Отворете приложението Google Карти Google Карти.

 2. Кажете „ОК, Google“ или докоснете „Говорене” Изговаряне.
 3. Задайте въпрос или кажете на Google Карти да направи нещо.

Гласови търсения

Следват няколко примерни гласови търсения, които можете да изговаряте:

 • „How do I get to [име на място]?“ (Как да стигна до [име на място]?)
 • „Show me a map of [име на място].“ (Покажи ми карта на [име на място].)

Навигационни команди

Когато сте в режима за навигация, можете да изговаряте например следните команди:

Упътвания и пътуване

 • „Mute.“ (Заглушаване) или „Mute voice guidance.“ (Спиране на гласовите указания);
 • „Unmute.“ (Включване на звука) или „Unmute voice guidance.“ (Включване на звука на гласовите указания);
 • „Show traffic.“ (Покажи трафика.) или „Hide traffic.“ (Скрий трафика.);
 • „Show satellite.“ (Покажи сателита.) или „Hide satellite.“ (Скрий сателита.);
 • „Navigate home.“ (Навигирай до вкъщи.) или „Navigate to Starbucks.“ (Навигирай до Старбъкс.);
 • „Show route overview.“ (Покажи преглед на маршрута.) или „Show alternate routes.“ (Покажи алтернативни маршрути.);
 • „What road is this?“ (Кой е този път?);
 • „What’s my next turn?“ (Какъв е следващият ми завой?);
 • „What's my ETA?“ (Какво е очакваното ми време на пристигане?);
 • „How's traffic ahead?“ (Как е трафикът напред?) или „How's traffic to home?“ (Как е трафикът до вкъщи?);
 • „Avoid tolls.“ (Избягване на такси) или „Enable tolls.“ (Включване на такси);
 • „Avoid highways.“ (Избягване на магистрали) или „Enable highways.“ (Включване на магистрали);
 • „Avoid ferries.“ (Избягване на фериботи) или „Enable ferries.“ (Включване на фериботи);
 • „Exit navigation.“ (Изход от навигацията).

Допълнителни команди, които можете да изговаряте

 • „Call Mom.“ (Обади се на мама);
 • „Find gas stations.“ (Намери бензиностанции.) или „Find restaurants.“ (Намери ресторанти.);
 • „Send a text to Larry.“ (Изпрати текстово съобщение на Мария) или „Send an SMS to Sergey, I'm feeling lucky.“ (Изпрати SMS на Стефан, чувствам се късметлия.);
 • „What's the weather like?“ (Какво е времето?) или „How's the weather in Seattle?“ (Как е времето в Созопол?);
 • „Play some jazz.“ (Пусни джаз.) или „Play happy birthday on Google Play Music.“ (Пусни „Честит рожден ден!“ в Google Play Музика.);
 • „What's the closest hotel?“ (Кой е най-близкият хотел?);
 • „When's my next meeting?“ („Кога е следващата ми среща?“).
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?