Gamitin ang Google Assistant habang nagna-navigate

 

Makakakita ka ng impormasyon at makakagawa ka ng mga bagay-bagay gamit ang iyong Google Assistant habang nagmamaneho ka. Magtanong dito at sabihan itong gumawa ng mga bagay-bagay sa Google Maps para makatutok ka sa daan.

Tandaan: Hindi available ang feature na ito sa lahat ng wika at bansa/rehiyon. 

Makipag-usap sa iyong Google Assistant

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps. Kung hindi mo pa nagagamit ang Google Assistant, i-set up ang Google Assistant.
 2. Mag-navigate papunta sa isang lugar.
 3. I-tap ang mikropono Mikropono.
 4. Magpatulong sa Google Assistant sa isang bagay.

Tandaan: Kasalukuyang hindi available ang Google Assistant para sa CarPlay.

Ang maaari mong ipagawa sa iyong Google Assistant

 • "Send a text to Larry" (Magpadala ng text kay Larry) o "Send an SMS to Sergey" (Magpadala ng SMS kay Sergey)
 • "I'm feeling lucky" (Sinusuwerte ako)
 • "What's the weather like?" (Ano ang lagay ng panahon?) o "How's the weather in Makati?" (Ano ang lagay ng panahon sa Makati?)
 • "Play some jazz" (Magpatugtog ng jazz) o “Stop playing music” (Ihinto ang pagpapatugtog ng musika)
 • "When's my next meeting?" (Kailan ang susunod kong pulong?)

Paglalakbay at mga kalapit na lugar

 • “Gas stations nearby” (Mga gasolinahan sa malapit)
 • “When does [pangalan ng lugar] close?” (Kailan magsasara ang [pangalan ng lugar]?)
 • "Show route overview" (Ipakita ang overview ng ruta) o "Show alternate routes" (Magpakita ng mga alternatibong ruta)
 • "Restaurants nearby" (Mga kalapit na restaurant)

Mga direksyon at navigation

 • "What’s my next turn?" (Ano ang susunod kong liko?) o “Next step” (Susunod na hakbang)
 • “How long until I get there?” (Gaano katagal bago ako makarating?)
 • "How's traffic ahead?" (Kumusta ang trapiko sa daan?) o "How's traffic to home? (Kumusta ang trapiko pauwi?)
 • "Show traffic" (Ipakita ang trapiko) o "Hide traffic" (Itago ang trapiko)
 • "Show satellite view" (Ipakita ang satellite view) o "Hide satellite view" (Itago ang satellite view)
 • "Avoid tolls" (Umiwas sa mga toll) o "Enable tolls" (I-enable ang mga toll)
 • "Mute voice guidance” (I-mute ang gabay na boses) o “Unmute voice guidance” (I-unmute ang gabay na boses)
 • “Recenter” (Muling igitna)
 • “Show list of directions” (Magpakita ng listahan ng mga direksyon)
 • "Avoid highways" (Umiwas sa mga highway) o "Enable highways" (I-enable ang mga highway)
 • “What’s my destination?” (Saan ako papunta?) o “How far is my destination?” (Gaano kalayo ang pupuntahan ko?)
 • "Exit navigation" (Lumabas sa navigation)
 • “Where am I?” (Nasaan ako?)
 • “Are we there yet?” (Nakarating na ba tayo?)
 • “Help” (Tulong)

Maaari ka ring magtanong ng impormasyon sa Google Assistant o magpatulong dito sa mga gawain sa araw-araw. Alamin kung ano pa ang maaari mong itanong.

 

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?