Porady i wskazówki, jak korzystać z Map Google na komputerze

Zaloguj się w Mapach Google
Jeśli się zalogujesz, możesz zapisywać ulubione miejsca i łatwiej do niech docierać. Te dane są dostępne niezależnie od urządzenia, którego akurat używasz.
Więcej informacji

Wydrukuj mapę lub wskazówki
Możesz wydrukować mapę, wskazówki lub zdjęcie satelitarne.
Więcej informacji

Zmierz odległość
Możesz mierzyć odległości między dwoma lub większą liczbą punktów na mapie.
Więcej informacji

Wyświetl lub znajdź współrzędne
Możesz wyszukać miejsce za pomocą współrzędnych geograficznych lub sprawdzić współrzędne znalezionego miejsca.
Więcej informacji

Szukaj w pobliżu
Możesz znaleźć restauracje, sklepy i inne miejsca w pobliżu jakiegoś miejsca na mapie.
Więcej informacji

Ulepszaj mapę
Możesz dzielić się znajomością swojej okolicy, edytując informacje o firmach i nazwy ulic. Możesz nawet uzupełniać brakujące miejsca na mapie.
Więcej informacji

Inne wskazówki

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?