Maghanap ng mga kalapit na lugar at i-explore ang lugar

Maaari kang maghanap ng mga kinaiinteresang lugar, lokal na event, usong restaurant, maaaring gawin, o natatanging lokasyon sa Google Maps. Maghanap ng mga lugar gaya ng mga kalapit na museo, bagong restaurant, at sikat na bar at club. Makakakita ka rin ng mga rating at paglalarawan.

Mga Paalala:

  • Naglalaman ang Google Maps ng content mula sa iba't ibang source. Maaaring kasama sa iyong mga resulta sa Maps ang impormasyon mula sa aming mga partner, user, o sa pampublikong web. Maaaring mag-alis ng content ang Google kung mapag-aalaman naming lumalabag ito sa aming mga patakaran sa content o kung lumalabag ito sa mga naaangkop na batas.
  • Ang mga resulta ng lokal na paghahanap ay pangunahing nakabatay sa kaugnayan, layo, pagiging kitang-kita, at pati na rin sa iyong mga personal na interes. Pinagsasama-sama ang mga salik na ito para makatulong na mahanap ang pinakamalapit na tugma sa iyong paghahanap. Halimbawa, maaaring mapagpasyahan ng mga algorithm ng Google na ang isang negosyong mas malayo sa iyo ay mas malamang na mayroon ng hinahanap mo kaysa sa isang negosyong mas malapit. Samakatuwid, magiging mas mataas ang ranggo nito sa mga lokal na paghahanap.
  • Hindi naiimpluwensyahan ng bayad mula sa ibang kumpanya ang mga resulta sa Google Maps. May label ang bayad na content sa Google Maps.

Maghanap ng mga lugar sa isang partikular na lugar

Upang humanap ng mga lugar na malapit sa lugar na hinahanap mo, sundin ang mga hakbang sa ibaba.

  1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps.
  2. Maghanap ng lugar.
  3. Pindutin ang Enter o i-click ang Maghanap Search.
  4. I-click ang Malapit Maghanap sa malapit.
  5. I-type ang uri ng mga lugar na gusto mong hanapin, tulad ng mga hotel o mga airport.
  6. Pindutin ang Enter o i-click ang Maghanap Search. Makikita mo ang mga resulta ng paghahanap bilang mga pulang mini-pin at pulang tuldok, kung saan ipinapakita ng mga mini-pin ang mga nangungunang resulta. Ang mga purple ay mga ad. Matuto pa tungkol sa ibig sabihin ng mga mini-pin.
  7. Upang bumalik sa orihinal mong resulta ng paghahanap, i-click ang X Kanselahin ang Paghahanap sa malapit.

Maaari mo ring gamitin ang terminong "malapit." Halimbawa, magbabalik ang kape na malapit sa Luneta ng mga lugar kung saan makakakuha ng kape na malapit sa parke.

 

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?