Търсене на места в близост и изследване на района

С Google Карти можете да търсите интересни райони, местни събития, популярни ресторанти, забележителности или любопитни предложения. Намирайте места като музеи в близост, нови ресторанти и популярни барове и клубове. Също така ще виждате оценки и описания.

Забележки:

  • В Google Карти има съдържание от различни източници. Възможно е резултатите ви в Карти да включват информация от наши партньори, потребители или от обществената мрежа. Google може да премахва съдържание, за което се установи, че нарушава правилата ни за съдържанието или приложимото законодателство.
  • Резултатите от местното търсене в Карти са въз основа най-вече на уместност, разстояние и известност, както и на личните ви интереси. Тези фактори се комбинират, за да можем да намерим най-доброто съответствие за търсенето ви. Алгоритмите на Google могат например да преценят, че е по-вероятно даден по-отдалечен от вас бизнес да разполага с това, което търсите, за разлика от друг, който е по-близо. Затова той ще се класира по-високо в местните резултати.
  • Резултатите в Google Карти не се влияят от заплащане от други дружества. Платеното съдържание в Google Карти е означено.

Намиране на места в конкретен район

За да намерите място в близост до район, който сте търсили, изпълнете стъпките по-долу.

  1. От компютъра си отворете Google Карти.
  2. Потърсете място.
  3. Натиснете Enter или кликнете върху „Търсене“ Search.
  4. Кликнете върху „В района“ Търсене в района.
  5. Напишете какви места искате да потърсите, например хотели или летища.
  6. Натиснете Enter или кликнете върху „Търсене“ Search. Ще виждате резултатите от търсенето като червени миникабърчетата и червени точки, като миникабърчетата показват най-популярните резултати. Лилавите са реклами. Научете повече за това, какво означават миникабърчетата.
  7. За да се върнете към първоначалния резултат от търсенето, кликнете върху X Отказване на търсене в района.

Можете да използвате и термина „в района на“. Например „кафе в района на Южен парк“ ще изведе местата в района на парка, където можете да си купите кафе.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?