Търсене на места в близост и изследване на района

С Google Карти можете да търсите интересни райони, местни събития, популярни ресторанти, забележителности или любопитни предложения. Намирайте места като музеи в близост, нови ресторанти и популярни барове и клубове. Също така ще намерите оценки и описания.

Забележки:

 • В Google Карти има съдържание от различни източници. Възможно е резултатите ви в Карти да включват информация от наши партньори, потребители или от обществената мрежа. Google може да премахва съдържание, за което се установи, че нарушава правилата ни за съдържанието или приложимото законодателство.
 • Резултатите от местното търсене в Карти са въз основа най-вече на уместност, разстояние и известност, както и на личните ви интереси. Тези фактори се комбинират, за да можем да намерим най-доброто съответствие за търсенето ви. Алгоритмите на Google могат например да преценят, че е по-вероятно даден по-отдалечен от вас бизнес да разполага с това, което търсите, за разлика от друг, който е по-близо. Затова той ще се класира по-високо в местните резултати.
 • Резултатите в Google Карти не се влияят от заплащане от други дружества. Платеното съдържание в Google Карти е означено.

Намиране на места в конкретен район

Можете да намерите място в близост до район, който сте търсили.

 1. От компютъра си отворете Google Карти.
 2. Потърсете място.
 3. Натиснете Enter или кликнете върху „Търсене“ Търсене.
 4. Кликнете върху „В района“ Търсене в района.
 5. Въведете какви места искате да потърсите, например хотели или летища.
 6. Натиснете Enter или кликнете върху „Търсене“ Търсене. Ще видите резултатите от търсенето като червени миникабърчетата и червени точки, като миникабърчетата показват най-популярните резултати. Лилавите кабърчета са реклами. Научете повече за това, какво означават миникабърчетата.
 7. За да се върнете към първоначалния резултат от търсенето, кликнете върху „X“ Отказване на търсене в района.

Можете да използвате и термина „в района на“. Например, за да изведете местата в близост до парка, където можете да си купите кафе, въведете: кафе в района на Южен парк.

Подаване на сигнал за преглед на място

Можете да подадете сигнал за имената на бизнеси или места, които се представят под чужда самоличност или включват спам, обидно, фалшиво или неподходящо съдържание.

Забележка: За правни проблеми, например при спорове за авторски права или запазена марка, изпратете сигнал.

 1. От компютъра си отворете Google Карти.
 2. Изберете мястото, за което искате да подадете сигнал.
 3. Кликнете върху Предлагане на редакция и след това Премахване на това място.
 4. Изберете причината, поради която мястото трябва да бъде премахнато.
 5. Кликнете върху Изпращане.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?