ค้นหาข้อมูลกิจกรรม การจอง และเที่ยวบิน

คุณดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่กำลังจะมาถึง เช่น เที่ยวบิน การจองร้านอาหาร หรือการเช่ารถได้ใน Google Maps และยังดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โปรแกรมสะสมคะแนนและโปรแกรมประหยัดเงินที่คุณเข้าร่วมได้ด้วย

ข้อมูลนี้อาจปรากฏ

 • ในผลการค้นหา
 • ในคำแนะนำใต้ช่องค้นหา
 • พร้อมด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่
 • บนแผนที่ของคุณ
 • บน "สถานที่ของคุณ"

ดูข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนตัว

คุณดูข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องได้ด้วยการค้นหาสถานที่ หรือค้นหาประเภทกิจกรรม เช่น "การจองของฉัน" หรือ "เที่ยวบินของฉัน"

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาสถานที่ เช่น สนามบินเชียงใหม่ หรือค้นหาประเภทกิจกรรม เช่น การจองของฉัน เที่ยวบินของฉัน หรือโรงแรมของฉัน
 3. แตะกิจกรรมเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ

ดูรายชื่อของกิจกรรม

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่ จากนั้น การจอง

ไปที่กิจกรรมอย่างรวดเร็ว

ถ้ากิจกรรมของคุณจะเริ่มในเร็วๆ นี้ คุณจะเห็นทางลัดเพื่อขอเส้นทางไปยังสถานที่ของกิจกรรม

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเส้นทาง เส้นทาง ที่มุมขวาล่าง
 3. คุณจะเห็นเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปถึงจุดหมาย หากต้องการเริ่มต้นเส้นทาง ให้แตะเวลา

ซ่อนกิจกรรม

ซ่อนกิจกรรมเดียว

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาสถานที่ เช่น สนามบินเชียงใหม่ หรือค้นหาประเภทกิจกรรม เช่น การจองของฉัน เที่ยวบินของฉัน หรือโรงแรมของฉัน
 3. แตะกิจกรรม
 4. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม ข้างกิจกรรมที่ต้องการซ่อน
 5. เลือกปิด แล้ว ปิด

เคล็ดลับ: คุณซ่อนกิจกรรมจากรายการกิจกรรมได้ด้วย หากต้องการค้นหารายการกิจกรรมในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิด Google Maps Google Maps จากนั้น แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่ จากนั้น การจอง..

ซ่อนกิจกรรมทั้งหมด

หากคุณไม่ต้องการดูข้อมูลกิจกรรมใน Google Maps ให้ปิดกิจกรรมในเว็บและแอป

หากคุณปิดกิจกรรมในเว็บและแอป สิ่งต่อไปนี้จะหยุดแสดงในผลการค้นหาและในแผนที่ของคุณ

 • การค้นหาล่าสุดของคุณ
 • ที่อยู่บ้านและที่ทำงานของคุณ
 • ข้อมูลจาก Google Contacts ของคุณ
 • ข้อมูลจาก Gmail

การปิดกิจกรรมเว็บและแอปจะไม่ปิดสิ่งต่อไปนี้

 • ข้อมูลจากแผนที่ที่กำหนดเอง
 • สถานที่ที่ติดดาวหรือบันทึกไว้
 • สถานที่ที่คุณให้คะแนนหรือรีวิว

ปิดกิจกรรมส่วนตัว

คุณปรับการตั้งค่าเพื่อไม่ให้กิจกรรมจากปฏิทินและ Gmail ปรากฏใน Maps ได้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ วงกลมบัญชี วงกลมบัญชี  จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น เนื้อหาส่วนตัว
 3. ในส่วน "แผนที่ของคุณ" ให้ปิดกิจกรรมส่วนตัว

ดูความคิดเห็นที่คนอื่นมีต่อกิจกรรม

ดูความคิดเห็นที่คนอื่นมีต่อกิจกรรมด้วยการเลื่อนดูความคิดเห็น

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านล่าง ให้แตะสำรวจ สำรวจ กิจกรรม
 3. หากต้องการดูรายละเอียดของกิจกรรมใด ให้แตะกิจกรรมนั้น
  เคล็ดลับ: ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรวจกิจกรรม
 4. แตะความคิดเห็นทั้งหมดที่ด้านล่าง

ดูกิจกรรมที่อยู่ใกล้เคียง

บางครั้งกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในท้องถิ่นส่งผลต่อเส้นทางท่องเที่ยวหรือเวลาในการเดินทาง Google Maps จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้ คุณปิดใช้การแจ้งเตือนนี้ไม่ได้ แต่การแจ้งเตือนจะหายไปเองเมื่อกิจกรรมสิ้นสุด

Maps รู้เกี่ยวกับเนื้อหาส่วนตัวของคุณได้อย่างไร

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและเนื้อหาส่วนตัวมาจาก Gmail และบัญชี Google ของคุณ

 • เฉพาะคุณเท่านั้นที่ดูข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนตัวเหล่านี้ได้
 • คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ Google และเปิดกิจกรรมในเว็บและแอปไว้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างบัญชี Google หรือที่อยู่ Gmail

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร