Maghanap ng mga impormasyon sa kaganapan, pagpapareserba at flight

Maaari mong tingnan ang Google Maps para sa mga detalye tungkol sa mga paparating na kaganapan tulad ng mga flight, pagpapareserba sa restaurant, o pag-arkila ng sasakyan. Makakakita ka rin ng kaugnay na impormasyon, tulad ng mga programa sa loyalty o pagtitipid na iyong sinalihan.

Maaaring lumabas ang impormasyong ito:

 • Sa iyong mga resulta ng paghahanap
 • Sa mga suhestyon sa ibaba ng box para sa paghahanap
 • Kasama ang mga detalye tungkol sa isang lugar
 • Sa iyong mapa
 • Sa "Iyong mga lugar"

Makakita ng impormasyon tungkol sa iyong personal na content

Maaari mong makita ang iyong kaugnay na personal na impormasyon sa pamamagitan ng paghahanap ng lugar. O kaya, maaari kang maghanap ng isang uri ng event, gaya ng mga reservation ko o mga flight ko.

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. Maghanap ng isang lugar, tulad ng Newark airport. O kaya ay maghanap ng isang uri ng event gaya ng aking mga pagpapareserba, aking mga flight, o aking mga hotel.
 3. I-tap ang kaganapan at makikita mo ang impormasyon tungkol sa lugar, kasama na ang impormasyon tungkol sa iyong kaganapan.

Mabilis na pumunta sa isang kaganapan

Kung malapit na ang iyong kaganapan, makakakita ka ng shortcut para makakuha ng mga direksyon papunta roon.

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. Sa kanang bahagi sa ibaba, i-tap ang Mga Direksyon Mga Direksyon.
 3. Makikita mo ang oras ng biyahe papunta sa patutunguhan. Para simulan ang mga direksyon, i-tap ang oras.

Tumingin ng listahan ng iyong mga event

 1. Sa iyong iPhone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang  Naka-save  I-save ang lugar. Sa ibaba, i-tap ang Mga Pagpapareserba.

Itago ang iyong mga event

Magtago ng isang event

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. Maghanap ng isang lugar, tulad ng Newark airport. O kaya ay maghanap ng isang uri ng event gaya ng aking mga pagpapareserba, aking mga flight, o aking mga hotel.
 3. I-tap ang kaganapan.
 4. Sa tabi ng event na gusto mong itago, i-tap ang Higit pa 더보기.
 5. Piliin ang Itago ang pagpapareserbang ito at pagkatapos ay Itago.

Tip: Puwede ka ring magtago ng event sa iyong listahan ng mga event. Para mahanap ang iyong listahan ng mga event, sa iPhone o iPad mo, buksan ang Google Maps app Maps at pagkatapos i-tap ang  Naka-save  I-save ang lugar at pagkatapos Mga Pagpapareserba.

Itago ang lahat ng iyong event

Kung ayaw mong makita ang impormasyon ng iyong event sa Google Maps, i-off ang Aktibidad mo sa Web at App.

Kung io-off mo ang iyong Aktibidad sa Web at App, hihinto ang sumusunod sa paglabas sa mga resulta ng paghahanap at sa iyong mapa:

 • Iyong kamakailang mga paghahanap
 • Iyong address ng bahay at trabaho
 • Impormasyon mula sa iyong Google Contacts
 • Impormasyon mula sa Gmail

Ang pag-o-off sa Aktibidad sa Web at App ay hindi mag-o-off sa:

 • Impormasyon mula sa mga custom na mapa
 • Mga naka-star o na-save na lugar
 • Mga lugar na na-rate o na-review mo

I-off ang mga personal na event

Puwede mong isaayos ang iyong mga setting para hindi na lumabas sa Maps ang mga event mula sa Calendar at Gmail mo.

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang iyong larawan sa profile o inisyal Account Circle  at pagkatapos Mga Setting at pagkatapos Personal na content.
 3. Sa ilalim ng “Iyong mapa,” i-off ang Mga personal na event.

Tumingin ng mga kaganapan sa malapit

Kung may nangyayaring mga lokal na kaganapan sa malapit, kung minsan, naaapektuhan ng mga ito ang iyong mga ruta sa paglalakbay o oras ng pag-commute. Ipapaalam sa iyo ng Google Maps ang tungkol sa mga kaganapang ito. Hindi maaaring i-disable ang mga notification na ito, ngunit mawawala ang mga ito kapag tapos na ang mga kaganapan.

Paano nalalaman ng Maps ang tungkol sa iyong personal na content

Nagmumula sa iyong Gmail at Google Account ang impormasyong tungkol sa iyong mga kaganapan at personal na content.

 • Ikaw lang ang nakakakita sa impormasyon tungkol sa iyong personal na content.
 • Kailangang naka-sign in ka sa Google nang naka-on ang Aktibidad sa Web at App.

Matuto pa tungkol sa paggawa ng Google Account o Gmail address.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?