ดูภายในอาคารด้วยแผนที่ในอาคาร

คุณจะดูได้ว่าสถานที่บางแห่งมีลักษณะภายในเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปเยือน คุณจะเห็นสิ่งต่อไปนี้จากใน Google Maps

  • ลักษณะภายในของสถานที่ เช่น ร้านค้า สนามบิน หรือโรงแรม
  • รูปภาพของสถานที่ซึ่งผู้อื่นได้อัปโหลดไว้

หากต้องการดูภายในสถานที่ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. ที่ด้านบน แตะช่องค้นหาแล้วพิมพ์ชื่อหรือที่อยู่ของสถานที่
  3. ที่ด้านล่าง แตะชื่อหรือที่อยู่ของสถานที่
  4. เลื่อนไปจนกว่าคุณจะเห็นรูปภาพ แล้วแตะภาพมุมมอง 360 หมายเหตุ: ภาพมุมมอง 360 มีสัญลักษณ์ Street View ภาพมุมมอง 360
  5. หากต้องการดูรูปภาพของสถานที่นี้เพิ่มเติม ให้แตะรูปภาพ

หมายเหตุ: สถานที่บางแห่งไม่มีภาพมุมมอง 360

สำรวจภายในของสถานที่

  • หากต้องการเลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลัง ให้แตะที่ลูกศรสีขาว
  • หากต้องการเลื่อนไปซ้ายหรือขวา ให้เลื่อนหน้าจอ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร