ดูภายในอาคารด้วยแผนที่ในอาคาร

คุณจะดูได้ว่าสถานที่บางแห่งมีลักษณะภายในเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปเยือน คุณจะเห็นสิ่งต่อไปนี้จากใน Google Maps

  • ลักษณะภายในของสถานที่ เช่น ร้านค้า สนามบิน หรือโรงแรม
  • รูปภาพของสถานที่ซึ่งผู้อื่นได้อัปโหลดไว้

หากต้องการดูภายในสถานที่ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
  2. พิมพ์ที่อยู่หรือชื่อของสถานที่
  3. กด Enter หรือคลิกค้นหา ค้นหา
    หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ Maps ในโหมด Lite คุณจะไม่เห็นแว่นขยาย
  4. ทางด้านซ้าย ให้เลื่อนลงไปที่ส่วนรูปภาพและคลิกภาพมุมมอง 360 หมายเหตุ: ภาพมุมมอง 360 มีไอคอน Street View ภาพมุมมอง 360 
  5. หากต้องการดูรูปภาพของสถานที่นี้เพิ่มเติม ให้เลือกรูปภาพ

หมายเหตุ: สถานที่บางแห่งไม่มีภาพมุมมอง 360

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร