ใช้การนำทางในแอป Google Maps

ใช้แอป Google Maps เพื่อดูการนำทางไปสถานที่ต่างๆ แบบเลี้ยวต่อเลี้ยวได้ง่ายๆ Maps จะแสดงคำแนะนำและใช้ข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์เพื่อค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดไปยังจุดหมายของคุณ 

เมื่อใช้การนำทางด้วยเสียง คุณจะได้ยินการแจ้งเตือนการจราจร จุดที่ต้องเลี้ยว ช่องทางที่ควรใช้ และแจ้งเมื่อมีเส้นทางที่ดีกว่า

หมายเหตุ: การนำทางและข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางที่ควรใช้อาจไม่มีให้บริการในบางภูมิภาคและภาษา

เริ่มต้นหรือหยุดการนำทาง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาสถานที่หรือแตะสถานที่ในแผนที่
 3. แตะเส้นทางที่มุมขวาล่าง หากแตะปุ่มนี้ค้างไว้ การนำทางจะเริ่มต้นขึ้นและคุณจะข้ามขั้นตอนที่ 4-6 ได้
 4. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มจุดหมาย ให้ไปที่ด้านขวาบนแล้วแตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เพิ่มจุดแวะพัก คุณเพิ่มจุดแวะพักได้สูงสุด 9 แห่ง เมื่อเสร็จแล้ว แตะเสร็จสิ้น
 5. เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  • ขับรถ: การขับขี่
  • ขนส่งสาธารณะ: ขนส่งสาธารณะ
  • เดินเท้า: เดินเท้า
  • รถโดยสาร: บริการรถโดยสาร
  • จักรยาน: จักรยาน
 6. เส้นทางอื่นๆ จะปรากฏเป็นสีเทาบนแผนที่ (ถ้ามี) หากต้องการไปตามเส้นทางอื่น แตะเส้นสีเทา
 7. แตะ "เริ่มต้น" เริ่มต้น เพื่อเริ่มการนำทาง หากคุณเห็น "กำลังค้นหา GPS" แสดงว่าโทรศัพท์กำลังพยายามรับสัญญาณ GPS เช่น คุณอาจอยู่ในหรือใกล้อุโมงค์ โรงจอดรถ หรือสถานที่อื่นๆ ที่ไม่มีสัญญาณ GPS
 8. เมื่อต้องการหยุดหรือยกเลิกการนำทาง ให้ไปที่ด้านซ้ายล่างแล้วแตะ "ปิด" ปิด

 

เคล็ดลับ

เปิดเพลงขณะนำทาง

คุณเล่นเพลง หยุดชั่วคราว ข้าม และเปลี่ยนเพลงได้โดยไม่ต้องย่อการนำทางของ Google Maps 

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนูจากนั้น การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง จากนั้น แสดงตัวควบคุมการเล่นสื่อ
 3. เลือกแอปสื่อ จากนั้น ถัดไป จากนั้น ตกลง
 4. หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสื่อ ให้แตะเมนู เมนูจากนั้น การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง จากนั้น แสดงตัวควบคุมการเล่นสื่อ
 5. ตัวควบคุมสำหรับโปรแกรมเล่นสื่อที่คุณเลือกจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอในการนำทางของ Google Maps

เลือกบริการเพลงเริ่มต้นด้วย Google Assistant

คุณเลือกบริการสตรีมเพลงที่ต้องการให้เป็นแหล่งที่มาเริ่มต้นของเพลงเมื่อใช้ Google Assistant ขณะนำทางได้

 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้แตะปุ่มหน้าแรกค้างไว้ หรือพูดว่า "Ok Google" 
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะสำรวจ สำรวจและข้อมูลของคุณจากนั้น เพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะบริการ จากนั้น เพลง
 4. เลือกบริการเพลง สำหรับบริการบางอย่าง ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี

ดูการทำงานอื่นๆ ขณะนำทาง

หากต้องการดูการทำงานอื่นๆ ขณะที่นำทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง ให้ไปที่มุมขวาล่างแล้วแตะลูกศรขึ้น ลูกศรขึ้น หากต้องการซ่อนเมนู ให้แตะลูกศรลง ลูกศรลง

 • ค้นหาบนเส้นทาง: ค้นหาสถานที่ที่อยู่ตามทาง เช่น ร้านอาหารหรือปั๊มน้ำมัน ดูวิธีค้นหาบนเส้นทาง
 • แสดงแผนที่ดาวเทียม: ดูแผนที่ที่มีรายละเอียดมากขึ้นโดยใช้รูปภาพจากดาวเทียม
 • คำแนะนำ: ดูรายการคำแนะนำทีละขั้นตอน
 • การตั้งค่า: เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น สลับระหว่างไมล์กับกิโลเมตร

ฟังเสียงแนะนำเส้นทาง

เมื่อคุณไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง คุณสามารถฟังเสียงแนะนำเส้นทางได้ 

เปลี่ยนระดับเสียง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง จากนั้น ระดับเสียง
 3. เลือกดังขึ้น ปกติ หรือเบาลง

ปิดเสียง เปิดเสียง หรือฟังการแจ้งเตือน

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. เริ่มการนำทาง
 3. แตะ "เสียง" เสียง ที่ด้านขวาบน จากนั้นเลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้
  • ปิดเสียง: แตะ "ปิดเสียง" ปิดเสียง
  • ฟังการแจ้งเตือน: แตะ "การแจ้งเตือน" การแจ้งเตือน คุณจะได้ยินการแจ้งเตือน เช่น การจราจร การก่อสร้าง และเหตุขัดข้อง แต่จะไม่ได้ยินเส้นทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว
  • เปิดเสียง: แตะ "เสียง" เสียง

แก้ไขปัญหาการนำทางด้วยเสียง

ขั้นตอนที่ 1: เปิดเสียงของอุปกรณ์

ตรวจสอบว่าระดับเสียงของโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเปิดอยู่ หลังจากเริ่มการนำทาง เพิ่มระดับเสียง

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่าเสียงในแอป Maps เปิดอยู่
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. เริ่มการนำทาง
 3. คุณควรเห็น "เสียง" เสียง ที่ด้านขวาบน หากไม่เห็น ให้แตะปิดเสียง ปิดเสียง จากนั้น เสียง เสียง Google Maps ควรเริ่มพูด
ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มระดับเสียงในแอป Maps
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง จากนั้น ระดับเสียง
 3. เลือกดังขึ้น
ขั้นตอนที่ 4: เลือกลำโพงที่จะใช้
 1. เปิดบลูทูธบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
 2. จับคู่โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตกับรถยนต์
 3. ตั้งค่าแหล่งที่มาสำหรับระบบเสียงของรถยนต์เป็นบลูทูธ
 4. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 5. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง
 6. เลือกตัวเลือก
  • หากต้องการฟังการนำทางจากลำโพงรถยนต์ ให้เปิดเล่นเสียงผ่านบลูทูธ
  •  หากต้องการฟังการนำทางจากลำโพงโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต ให้ปิดเล่นเสียงผ่านบลูทูธ

หมายเหตุ

 • คุณเล่นเสียงทดสอบใน Google Maps สำหรับ Android เวอร์ชัน 9.13 ขึ้นไปได้ หากต้องการเล่นเสียงทดสอบ ให้เปิดแอป Google Maps Google Maps จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง จากนั้น เล่นเสียงทดสอบ คุณจะได้ยิน "คุณจะได้ยินเสียงนี้เมื่อระบบนำทางใน Google Maps"
 • หากต้องการชาร์จโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต ใช้สาย USB สำหรับชาร์จเท่านั้น หรือใช้หัวชาร์จเสียบกับเต้ารับหรือช่องจุดบุหรี่
ขั้นตอนที่ 5: ดาวน์โหลดเสียงแนะนำเส้นทาง

ในบางครั้ง ระบบจะไม่ดาวน์โหลดเสียงแนะนำเส้นทาง หรือต้องมีการอัปเดตบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต ในกรณีนี้ คุณจะได้ยินเสียงจังหวะระฆังแทนที่จะเป็นเสียงแนะนำเส้นทาง

 1. ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ เสียงแนะนำเส้นทางจะดาวน์โหลดเร็วขึ้นหากคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดี
 2. ขอเส้นทาง
 3. ใช้แอป Google Maps ตามปกติ เสียงแนะนำเส้นทางจะดาวน์โหลดในขณะที่คุณเปิดแอป Maps อยู่
 4. เมื่อเสร็จสิ้นการดาวน์โหลด คุณจะได้ยินเสียงแนะนำเส้นทางแทนเสียงจังหวะระฆังในขณะนำทางไปยังสถานที่

สิ่งอื่นๆ ที่คุณทำได้ด้วยการนำทาง

ดูการจำกัดความเร็ว

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้ในบางแห่งเท่านั้น

ในบางพื้นที่ คุณอาจเห็นข้อมูลการจำกัดความเร็วในระหว่างการเดินทาง

ในบางพื้นที่ ข้อมูลการจำกัดความเร็วจะปรากฏเป็นกล่องสีขาวดำ Box_speed_limit แต่ในบางพื้นที่ก็จะปรากฏเป็นวงกลมสีขาวขอบสีแดง Circle_speed_limit

คุณปิดข้อมูลการจำกัดความเร็วได้ในการตั้งค่าการนำทาง ดังนี้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง
 3. ปิดการจำกัดความเร็วที่อยู่ใน "ตัวเลือกการขับรถ"

สำคัญ: การจำกัดความเร็วที่แสดงใน Maps มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น โปรดดูป้ายสัญญาณจราจรเพื่อยืนยันการจำกัดความเร็วในการเดินทาง

ปิดเสียงแนะนำเส้นทางระหว่างการโทร

หากมีสายเข้าขณะที่กำลังนำทางไปที่ไหนสักแห่ง คุณจะรับสายได้ แต่จะได้ยินเสียงแนะนำเส้นทางยกเว้นคุณจะปิดเสียง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง
 3. เปิดหรือปิด "เล่นเสียงในระหว่างที่โทรศัพท์"
เปลี่ยนเสียง

คุณเปลี่ยนไปใช้เสียงอื่นได้จากการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความของโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

 1. ไปที่แอปการตั้งค่าของโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
 2. แตะภาษาและการป้อนข้อมูล
 3. แตะเอาต์พุตการอ่านออกเสียงข้อความ
 4. ภายใต้ "เครื่องมือที่ต้องการ" เลือกตัวเลือกการอ่านออกเสียงข้อความอื่น
 5. การนำทางด้วยเสียงจะใช้เสียงที่คุณเลือก ซึ่งจะเปลี่ยนเสียงในแอปอื่นๆ ด้วย
เปลี่ยนภาษา
 1. ปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
 3. เลือกการตั้งค่าภาษา
 4. เลือกภาษาอื่น

หมายเหตุ

 • วิธีนี้จะเปลี่ยนภาษาของเมนูและแอปอื่นๆ บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
 • คุณอาจไม่ได้ยินชื่อถนนเมื่อคุณเปลี่ยนภาษา
เคล็ดลับการประหยัดแบตเตอรี่ขณะใช้การนำทาง

แบตเตอรี่จะหมดเร็วขึ้นเมื่อใช้การนำทาง เพราะ Maps จะใช้ทรัพยากรต่อไปนี้จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

 • ตำแหน่งปัจจุบัน
 • หน้าจอ
 • ลำโพง

เคล็ดลับการประหยัดแบตเตอรี่

 • ใช้หัวชาร์จ: ไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่จะหมดถ้าโทรศัพท์ชาร์จอยู่ เราขอแนะนำให้ใช้หัวชาร์จ โดยเฉพาะถ้าการเดินทางยาวนานกว่า 30 นาที
 • ปิดหน้าจอ: หากคุณไม่ต้องการดูหน้าจอขณะใช้การนำทาง ให้กดปุ่มเปิดปิดบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเพื่อปิดหน้าจอ คุณจะยังคงได้ยินเสียงแนะนำเส้นทาง

สิ่งที่คุณต้องมีสำหรับการใช้การนำทาง

บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ

 • เปิด GPS
 • อนุญาตให้ Google Maps เข้าถึงตำแหน่งปัจจุบันและลำโพง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad