Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Använda navigering i Google Maps-appen

När du navigerar med Google Maps-appen kan du enkelt få detaljerade vägbeskrivningar till platser. Maps visar vägbeskrivningar och hittar den snabbaste rutten till destinationen med hjälp av trafikinformation i realtid.

Om du använder röstnavigeringen hör du trafikmeddelanden, var du ska svänga, vilket körfält du ska använda och om det finns en bättre rutt.

Obs! Navigering och information om körfält finns inte i alla regioner och på alla språk.

Starta eller stoppa navigering

 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps.
 2. Sök efter en plats eller tryck på den på kartan.
 3. Tryck på Vägbeskrivningar Vägvisning längst ned till höger. Om du i stället trycker länge på knappen startar navigeringen och du kan hoppa över steg 4–6.
 4. Valfritt: Om du vill lägga till ytterligare destinationer trycker du på Mer Mer och sedan Lägg till anhalt längst upp till höger. Du kan lägga till upp till nio anhalter. Tryck på Klart.
 5. Välj ett av följande:
  • Bil: Med bil
  • Kollektivtrafik: Kollektivtrafik
  • Promenad: Till fots
  • Taxi: Samåkningstjänster
  • Cykel: Cykel
 6. Om det finns andra rutter visas de i grått på kartan. Tryck på den grå linjen om du vill följa en annan väg.
 7. Tryck på Navigera Navigera när du vill starta navigeringen. Om meddelandet ”Söker efter GPS” visas försöker telefonen hitta en GPS-signal. Det kan bero på att du befinner dig i eller i närheten av en tunnel, ett parkeringsgarage eller en annan plats där det inte finns någon GPS-signal.
 8. Stoppa eller avbryt navigeringen genom att trycka på Avsluta X längst ned till vänster.

 

Tips

Visa åtgärder medan du navigerar

Om du vill visa fler åtgärder när du navigerar till en plats trycker du på uppåtpilen Uppåtpil längst ned till höger. Dölj menyn med nedåtpilen Nedåtpil.

 • Sök längs rutten: Sök efter en plats längs rutten, som en restaurang eller bensinstation. Läs mer om hur du söker längs rutten.
 • Visa satellitkarta: Se en mer detaljerad kartbild med hjälp av satellitbilder.
 • Vägbeskrivning: Se en lista med detaljerade anvisningar.
 • Inställningar: Ändra inställningarna, som att byta från mile till kilometer.

Spela upp röstvägledning

Du kan spela upp röstvägledning när du navigerar till en plats.

Ändra volymen

 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps och sedan Meny Meny och sedan Inställningar och sedan Navigeringsinställningar och sedan Röstnivå.
 2. Välj Högre, Normal eller Lägre.

Stäng av och slå på ljudet eller spela bara upp varningar

 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps.
 2. Starta navigeringen.
 3. Tryck på Ljud Ljud längst upp till höger. Välj något av följande:
  • Ljud av: Tryck på Ljud av Ignorera.
  • Endast varningar: Tryck på Varningar Trafikmeddelanden. Nu spelas bara trafikmeddelanden, information om vägarbeten och olyckor upp. Detaljerade vägbeskrivningar spelas inte upp.
  • Aktivera ljud: Tryck på Ljud av Ignorera och sedan Ljud Ljud.

Åtgärda problem med röstnavigering

Steg 1: Slå på ljudet på enheten

Se till att ljudet är påslaget och att volymen inte är för låg på telefonen eller surfplattan. Höj volymen när du har startat navigeringen.

Steg 2: Kontrollera att ljudet är påslaget i Maps-appen
 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps.
 2. Starta navigeringen.
 3. Ikonen Ljud Ljud bör visas längst upp till höger. Om den inte syns trycker du på Ljud av Ignorera och sedan Ljud Ljud. Då bör du höra Google Maps.
Steg 3: Höj volymen i Maps-appen
 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps och sedan Meny Meny och sedan Inställningar och sedan Navigeringsinställningar och sedan Röstnivå.
 2. Välj Högre.
Steg 4: Välj vilka högtalare som ska användas

Spela upp röstnavigering i bilens högtalare

 1. Slå på Bluetooth på mobilen eller surfplattan.
 2. Parkoppla mobilen eller surfplattan med bilen.
 3. Ställ in källan till bilens ljudsystem på Bluetooth.
 4. Öppna Google Maps Google Maps och sedan Meny Meny och sedan Inställningar och sedan Navigeringsinställningar.
 5. Slå på reglaget bredvid Spela upp röst över Bluetooth. Om du inte ser det här alternativet är det inte tillgängligt på enheten.

Spela upp röstnavigering i telefonens eller surfplattans högtalare

 1. Öppna Google Maps Google Maps och sedan Meny Meny och sedan Inställningar och sedan Navigeringsinställningar.
 2. Slå av reglaget bredvid Spela upp röst över Bluetooth. Om du inte ser det här alternativet ska du inaktivera Bluetooth på din mobil eller surfplatta.

Obs!

 • I Google Maps för Android version 9.13 och senare kan du spela upp ett testljud. Om du vill göra det öppnar du Google Maps-appen Google Maps och sedan Inställningar och sedan Navigeringsinställningar och sedan Spela testljud. Meddelandet ”Så här låter det när du navigerar med Google Maps” hörs.
 • Om du vill ladda telefonen eller surfplattan kan du använda en USB-laddkabel eller strömadapter som är ansluten till ett uttag eller till cigarettändaren.
Steg 5: Ladda ned röstvägledning

Ibland kanske röstvägledningen inte laddas ned eller så behöver den uppdateras på telefonen eller surfplattan. Då hörs en ljudsignal i stället för röstvägledningen.

 1. Kontrollera att telefonen är ansluten till internet. Röstvägledningen laddas ned snabbare om du har en snabb internetanslutning.
 2. Hämta vägbeskrivningar.
 3. Använd Google Maps-appen som vanligt. Röstvägledningen laddas ned när Maps-appen är öppen.
 4. När röstvägledningen har laddats ned hörs vägbeskrivningar i stället för ljudsignaler när du navigerar till en plats.

Fler saker du kan göra med navigering

Stänga av röstvägledning under telefonsamtal

Om det ringer under navigeringen kan du besvara telefonsamtalet, men röstvägledningen fortsätter att höras om du inte stänger av ljudet.

 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps.
 2. Tryck på Meny Meny och sedan Inställningar och sedan Navigeringsinställningar.
 • Slå av röstvägledning under telefonsamtal: Avmarkera rutan vid Spela upp röst under telefonsamtal.
 • Slå på röstvägledning under telefonsamtal: Markera rutan vid Spela upp röst under telefonsamtal.
Byta röst

Du kan eventuellt byta till en annan röst i telefonens eller surfplattans text-till-tal-inställningar.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen eller surfplattan.
 2. Tryck på Språk och inmatning.
 3. Tryck på Text till tal.
 4. Välj ett annat alternativ för text till tal under Prioriterad motor.
 5. Den valda rösten används i röstnavigeringen. När du ändrar inställningen ändras också rösten i andra appar.
Byta språk
 1. Stäng Google Maps-appen Google Maps.
 2. Öppna inställningarna för telefonen eller surfplattan.
 3. Välj språkinställningar.
 4. Välj ett annat språk.

Obs!

 • Inställningen ändrar språket på menyer och i andra appar på telefonen eller surfplattan.
 • Gatunamn kanske inte hörs när du byter språk.
Tips för att spara på batteriet när du navigerar

Batteriet förbrukas snabbare när du navigerar eftersom Maps använder följande i telefonen eller surfplattan:

 • din nuvarande plats
 • din skärm
 • dina högtalare

Tips för att spara batteri

 • Använd en nätadapter: Du behöver inte oroa dig för att batteriet ska ta slut om telefonen laddas. Vi rekommenderar att du använder en nätadapter, i synnerhet om resan är längre än 30 minuter.
 • Stäng av skärmen: Om du inte behöver se skärmen under navigeringen kan du stänga av den genom att trycka på strömbrytaren på mobilen eller surfplattan. Röstnavigeringen hörs ändå.

Vad du behöver om du vill använda navigering

Krav på telefon eller surfplatta

Om du vill använda navigering behöver du

 • aktivera GPS
 • ge Google Maps åtkomst till din nuvarande plats och dina högtalare.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?