Použití navigace v Mapách Google

Chcete-li komfortní podrobnou navigaci, používejte Mapy Google. Aplikace Mapy vám zobrazí trasu a s využitím dopravních informací v reálném čase najde optimální trasu k cíli. 

Hlasová navigace vás upozorní na dopravní komplikace, řekne vám, kde odbočit, který pruh zvolit a zda neexistuje lepší trasa.

Důležité: Navigace a funkce doporučení jízdních pruhů není k dispozici ve všech oblastech a jazycích. Navigace není určená pro nadměrná vozidla nebo záchranářská vozidla.

Spuštění nebo vypnutí navigace

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Vyhledejte místo nebo na něj klepněte na mapě.
 3. Vlevo dole klepněte na ikonu Trasa. Pokud místo klepnutí prst na tlačítku přidržíte, spustíte navigaci a kroky 4 až 6 budete moci přeskočit.
 4. Nepovinné: Chcete-li přidat další cíle, klepněte v pravém horním rohu na ikonu Další Více a pak Přidat zastávku. Lze jich přidat až devět. Až přidávání dokončíte, klepněte na tlačítko Hotovo.
 5. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Autem: Autem
  • Veřejná doprava: Veřejná doprava
  • Pěšky: Pěšky
  • Dopravní službou: Přepravní služby
  • Na kole: Na kole
 6. Pokud jsou k dispozici i další trasy, budou na mapě vyznačené šedě. Alternativní trasu můžete zvolit klepnutím na šedou čáru.
 7. Navigaci zahájíte klepnutím na tlačítko Start Zahájit. Pokud se vám zobrazí text „Vyhledávání GPS“, snaží se telefon zachytit signál GPS. Možná jste zrovna v tunelu, v garážích nebo někde, kde signál GPS není dostupný.
 8. Chcete-li navigaci přerušit nebo ukončit, klepněte v levém spodním rohu na Zavřít Zavřít.

Tipy:

Přehrávání hudby během navigace

Můžete přehrávat, pozastavovat, přeskakovat a měnit hudbu bez minimalizace navigace Map Google. 

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a poté Nastavení a poté Nastavení navigace a poté Zobrazit ovládací prvky přehrávání médií.
 3. Zvolte mediální aplikaci a pak Další a pak OK.
 4. Chcete-li změnit nastavení médií, klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a poté Nastavení a poté Nastavení navigace a poté Ovládání přehrávání hudby.
 5. Ovládací prvky vybraného přehrávače médií se zobrazí ve spodní části obrazovky navigace Map Google.

Volba výchozí hudební služby při používání Asistenta Google

Jako výchozí zdroj hudby při používání Asistenta Google k navigaci si můžete nastavit svou preferovanou hudební streamovací službu.

 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem řekněte „OK Google, otevři nastavení Asistenta“ nebo přejděte do nastavení Asistenta.
 2. Klepněte na Služby a pak Hudba.
 3. Vyberte hudební službu. Některé služby vás mohou vyzvat, abyste se přihlásili ke svému účtu.

Zobrazení dalších akcí během navigace

Chcete-li při navigaci do určitého místa zobrazit další akce, klepněte vpravo dole na šipku nahoru šipka nahoru. Nabídku skryjete klepnutím na šipku dolů Šipka dolů.

 • Vyhledávání míst na trase: Tato funkce umožňuje hledat různá místa v okolí trasy (například restaurace nebo čerpací stanice). Vyhledávání míst na trase.
 • Zobrazit satelitní mapu: Na mapě se pomocí satelitních snímků zobrazí větší podrobnosti.
 • Trasy: Získáte podrobný popis trasy.
 • Nastavení: Máte možnost měnit různá nastavení, například přepínat mezi mílemi a kilometry.

Přehrávání hlasových pokynů

Při navigaci na určité místo se vám mohou přehrávat hlasové pokyny. 

Změna hlasitosti

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a poté Nastavení a poté Nastavení navigace a poté Úroveň hlasitosti.
 3. Vyberte možnost Hlasitější, Normální nebo Tišší.

Vypnutí či zapnutí zvuku nebo aktivace upozornění

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Spusťte navigaci.
 3. V pravém horním rohu klepněte na Zvuk Zvuk. Poté zvolte některou z těchto možností:
  • Ztlumit: Klepněte na Ztlumit Ztlumit.
  • Aktivovat upozornění: Klepněte na Upozornění Upozornění. Budou se přehrávat například upozornění na provoz, práce na silnici a dopravní nehody. Podrobné pokyny k trase se přehrávat nebudou.
  • Zapnout zvuk: Klepněte na Zvuk Zvuk.

Řešení problémů s hlasovou navigací

Krok 1: Zapněte na zařízení zvuk.

Zkontrolujte, zda je na telefonu či tabletu zapnutý zvuk. Po spuštění navigace zesilte hlasitost.

Krok 2: Zkontrolujte, zda je v aplikaci Mapy Google zapnutá hlasová navigace.
 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Spusťte navigaci.
 3. V pravém horním rohu byste měli vidět tlačítko Zvuk Zvuk. Pokud ho nevidíte, klepněte na Ztlumit Ztlumit a pak Zvuk Zvuk. Mapy Google by měly začít přehrávat hlasové pokyny.
Krok 3: Zvyšte hlasitost v aplikaci Mapy
 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a poté Nastavení a poté Nastavení navigace a poté Úroveň hlasitosti.
 3. Zvolte možnost Hlasitější.
Krok 4: Zvolte, které reproduktory chcete použít.
 1. V telefonu či tabletu zapněte Bluetooth.
 2. Spárujte telefon či tablet s automobilem.
 3. Ve zvukovém systému auta nastavte jako zdroj Bluetooth.
 4. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 5. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a poté Nastavení Settings a poté Nastavení navigace.
 6. Vyberte některou z těchto možností:
  • Chcete-li hlasovou navigaci přehrávat prostřednictvím reproduktorů automobilu, zapněte přepínač vedle možnosti Přehrávat hlasové zprávy přes Bluetooth.
  •  Chcete-li hlasovou navigaci přehrávat přes reproduktor telefonu či tabletu, vypněte možnost Přehrávat hlasové zprávy přes Bluetooth.

Poznámky:

 • V Mapách Google pro Android verze 9.13 a vyšší si můžete přehrát zkušební zvuk. Chcete-li přehrát zkušební zvuk, spusťte aplikaci Mapy Google Mapy a poté vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a poté Nastavení a poté Nastavení navigace a poté Přehrát zkušební zvuk. Ozve se: „Takto bude znít navigace pomocí Map Google.“
 • Chcete-li telefon či tablet nabít, použijte kabel USB určený pouze k nabíjení nebo napájecí adaptér, který je připojen do zásuvky či zapalovače.
Krok 5: Stáhněte si hlasové pokyny.

Hlasové pokyny se někdy nestáhnou nebo je v telefonu či tabletu bude třeba aktualizovat. V takovém případě místo hlasových pokynů uslyšíte zvonění.

 1. Zkontrolujte, zda jste připojeni k internetu. Máte-li dobré připojení k internetu, budou se hlasové pokyny stahovat rychleji.
 2. Vyhledejte trasu.
 3. Aplikaci Mapy Google používejte stejně jako obvykle. Hlasové pokyny se stáhnou v době, kdy bude aplikace Mapy spuštěná.
 4. Jakmile se hlasové pokyny stáhnou, při navigaci na určité místo je uslyšíte namísto zvonění.

Co navigace dále umožňuje

Hlášení upozornění na provoz

Hlášení radarů a dopravních nehod

Pomozte zlepšit Mapy pro sebe i pro ostatní a sdílejte informace během cesty. Můžete hlásit:

 • Kolona Dopravní zácpa
 • Nehody Nehoda
 • Měření rychlosti Měření rychlosti

Poznámka: Hlášení provádějte pouze v případě, že je to v dané situaci bezpečné.

Přidání hlášení

 1. Spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Spusťte navigaci.
 3. Klepněte na Nahlásit Nahlásita pak a zvolte některou z možností.
 4. Hlášení se zobrazí na mapě v místě, kde jste byli na trase. Toto hlášení je anonymní.

Zobrazení upozornění od ostatních uživatelů

Pokud jiný uživatel něco nahlásil, uvidíte to na mapě, jakmile se k danému místu přiblížíte. Může vám to být signalizováno i zvukově, pokud jste si tak upozornění nastavili.

Když dorazíte k místu upozornění, zobrazí se otázka „Je to stále aktuální?“ Chcete-li ostatním oznámit, zda situace stále platí, klepněte na Ano , resp. na Ne.

Zobrazení nejvyšší povolené rychlosti

Poznámka: Tato funkce není dostupná všude.

V některých oblastech se vám během cesty mohou zobrazovat informace o rychlostních omezeních (nejvyšší povolené rychlosti).

Někde se nejvyšší povolená rychlost zobrazuje jako černobílý rámeček Box_speed_limit. Jinde může vypadat jako kruh s bílým středem a červeným okrajem Circle_speed_limit.

Zobrazování informací o rychlostních omezeních lze vypnout v nastavení navigace:

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a poté Nastavení Settings a poté Nastavení navigace.
 3. V sekci Možnosti řízení vypněte volbu Rychlostní omezení.

Důležité: Nejvyšší rychlost zobrazená v Mapách slouží pouze k informativním účelům. Řiďte se rychlostním omezením na dopravních značkách.

Ztlumení hlasových pokynů při hovorech

Pokud vám při navigaci někdo zavolá, můžete hovor přijmout, ale stále se budou přehrávat i hlasové pokyny (pokud je neztlumíte).

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a poté Nastavení Settings a poté Nastavení navigace.
 3. Zapněte nebo vypněte možnost Přehrávat hlas během telefonního hovoru.
Změna hlasu

V možnostech nastavení telefonu či tabletu, která upravují převod textu na řeč, můžete přepnout na jiný hlas.

 1. V telefonu či tabletu přejděte do aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na položku Jazyk a zadávání.
 3. Klepněte na položku Převod textu na řeč.
 4. U položky Preferovaný modul zvolte jinou možnost převodu textu na řeč.
 5. Hlasová navigace začne používat vámi zvolený hlas. Tím se změní hlas i v jiných aplikacích.
Změna jazyka
 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu a poté Nastavení Settings a poté Nastavení navigace.
 3. V části Zvuk a hlas klepněte na Výběr hlasu.
 4. Vyberte jazyk.
Tipy pro delší výdrž baterie při používání navigace

Se spuštěnou navigací se rychleji vyčerpává baterie, protože Mapy ve vašem telefonu či tabletu používají:

 • aktuální polohu,
 • obrazovku,
 • reproduktory.

Tipy na úsporu baterie

 • Použijte napájecí adaptér: O vyčerpání baterie se nemusíte bát, pokud se telefon nabíjí. Napájecí adaptér doporučujeme použít zejména při cestách delších než 30 minut.
 • Vypněte obrazovku: Pokud při používání navigace právě nevyužíváte obrazovku, stiskněte tlačítko napájení na vašem zařízení, čímž ji vypnete. Hlasové pokyny se budou přehrávat i nadále.

Co k použití navigace potřebujete

V telefonu nebo tabletu:

 • zapnout GPS,
 • poskytnout aplikaci Mapy Google přístup k údajům o poloze a k reproduktorům.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?