Използване на навигацията в приложението Google Карти

За да получите лесна навигация отсечка по отсечка до места, използвайте приложението Google Карти. Карти ще ви дава упътвания и ще използва информация за трафика в реално време, за да намира най-добрия маршрут до дестинацията ви.  

С гласовата навигация ще чувате сигнали за трафика, къде да завиете, коя лента да използвате и дали има по-добър маршрут.

Забележка: Навигацията и информацията за използване на лента не са налице за всички региони и езици.

Какво е необходимо, за да използвате навигацията

На своя iPhone или iPad:

 • включете GPS;
 • позволете на Google Карти достъп до текущото местоположение и високоговорителите си.

Стартиране или спиране на навигацията

 1. Отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Потърсете място или го докоснете на картата.
 3. Докоснете Упътвания долу вляво. Ще се покаже автомобил, автобус, велосипед, човек, който маха с ръка, или ходещ човек.
 4. По избор: За да добавите допълнителни дестинации, докоснете „Още“ горе вдясно 더보기 и след това Добавяне на спирка. Можете да добавите до девет спирки. Когато приключите, докоснете Готово.
 5. Изберете едно от следните:
  • Шофиране: Шофиране
  • Пеша: Пеша
  • С велосипед: Колоездене
 6. Ако са налице алтернативни маршрути, ще бъдат показани в сиво на картата. За да последвате алтернативен маршрут, докоснете сивата линия.
 7. За да стартирате навигацията, докоснете „Начало“ Начало. Ако видите „Търси се GPS“, телефонът ви се опитва да намери GPS сигнал. Може например да се намирате във или близо до тунел, подземен паркинг или на друго място, където няма GPS сигнал.
 8. За да спрете или откажете навигацията, плъзнете пръст от долната част на екрана нагоре и докоснете Изход.

Съвети:

Възпроизвеждане на музика по време на навигиране

Можете да възпроизвеждате, да поставяте на пауза, да пропускате и да сменяте музиката, без да минимизирате навигацията на Google Карти.

Забележка: Навигацията работи с Apple Music и Spotify.

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Настройки Settingsи след това Навигация и след това Показване на контролите за възпроизвеждане на мултимедия.
 3. Изберете медийно приложение и след това Напред  OK.
 4. За да промените настройките за мултимедия, докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Настройки Settingsи след това Навигация и след това Контроли за възпроизвеждане на музика.
 5. Избраните от вас контроли за медийния плейър ще се показват в долната част на екрана на навигацията на Google Карти.

Избор на стандартната услуга за музика посредством Google Асистент

Можете да изберете предпочитаната от вас услуга за поточно предаване на музика да бъде стандартният източник на музика, когато използвате Google Асистент, докато пътувате по маршрут.

 1. Отворете приложението Google Асистент Google Асистент на своя iPhone или iPad.
 2. Горе вдясно докоснете изображението на потребителския си профил или инициала си и след това Услуги  Музика.
 3. Изберете услуга за музика. При някои услуги може да се наложи да влезете в профила си.

Преглед на още действия по време на навигиране

За да виждате повече действия, докато навигирате до определено място, докоснете бялата лента в долната част на екрана. За да скриете менюто, трябва да го докоснете отново.

 • Търсене по маршрута: Потърсете място по маршрута си, например ресторант или бензиностанция. Научете как да търсите по маршрута си.
 • Упътвания: Получете списък с поетапни упътвания.
 • Настройки: Променете настройките си, например превключете между мили и километри.

Получаване на гласови упътвания

Когато навигирате към дадено място, можете да следвате и гласови упътвания.

Промяна на нивото на звука на телефона или устройството ви с Bluetooth

Стъпка 1: Променете силата на звука на телефона си

След като стартирате навигацията, на своя iPhone или iPad натиснете бутоните за силата на звука на устройството, за да го увеличите или намалите.

Забележка: Ако видите индикация за силата на звънене на екрана си, можете да опитате да натиснете бутоните, докато се чуват указанията за навигация, или можете да промените настройките си:

 1. На своя iPhone или iPad отворете Настройки
 2. Докоснете Sounds & Haptics и след това Change with buttons.

Стъпка 2: Променете силата на звука на навигацията на Google Карти

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Карти Карти.

 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Настройки и след това Настройки за навигацията.о.

Промяна на нивото на звука при връзка с CarPlay

За да промените силата на звука при връзка с CarPlay, използвайте контролите за сила на звука в автомобила си, когато се чуват указанията за навигация.

Без звук, пускане на звука или чуване на сигнали

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Стартирайте навигацията.
 3. Докоснете „Звук“ Звук в горния десен ъгъл. След това докоснете едно от следните:
  • Без звук Заглушаване.
  • Само сигнали Предупреждения. Ще чувате актуализации, например за трафик, строителна дейност и злополуки. Няма да чувате упътвания отсечка по отсечка.
  • Звук Звук. Ще чувате актуализации и упътвания отсечка по отсечка.

Отстраняване на проблеми с гласовата навигация

Чувайте упътвания от телефона си, вместо по Bluetooth

Устройствата с Bluetooth невинаги се свързват лесно. Ако се затруднявате да чувате инструкциите на Карти от високоговорителите си с Bluetooth, възпроизвеждайте звука на Карти от високоговорителите на телефона си. Можете да изберете кои високоговорители да използвате от настройките на Google Карти.

 1. Изключете функцията Bluetooth на своя iPhone или iPad.
 2. Отворете приложението Google Карти Карти.
 3. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Настройки и след това Настройки за навигацията.
 4. Изключете Възпроизвеждане на звука по Bluetooth.

Отстраняване на други проблеми с навигацията

Стъпка 1: Включете звука на устройството си

Уверете се, че звукът на устройството ви е включен, а не е спрян. След като стартирате навигацията, увеличете звука.

Стъпка 2: Уверете се, че звукът в приложението Карти е включен
 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Стартирайте навигацията.
 3. В горния десен ъгъл ще видите настройката за звук. Тя ще бъде едно от следните:
  • Звук Звук
  • Без звук Заглушаване
  • Само сигнали Предупреждения
 4. За да чувате звук през цялото време, докоснете настройката за силата на звука и превключете на „Звук“ Звук. Трябва да чуете говор от приложението.
Стъпка 3: Увеличете звука в приложението Карти
 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Настройки и след това Настройки за навигацията.
 3. Изберете По-силно.
Стъпка 4: Превключване към високоговорителите на автомобила

Можете да чувате гласова навигация от високоговорителите на автомобила си, като използвате Bluetooth или USB кабел.

Използване на Bluetooth

 1. Включете функцията Bluetooth на своя iPhone или iPad.
 2. Сдвоете своя iPhone или iPad с автомобила си.
 3. Настройте източника за аудиосистемата на автомобила си на Bluetooth.
 4. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Карти Карти.
 5. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Настройки и след това Настройки за навигацията.
 6. Включете Възпроизвеждане на звука по Bluetooth.
 7. Стартирайте навигацията.

Използване на USB кабел

 1. Задайте източника за аудиосистемата на автомобила си на USB.
 2. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Карти Карти.
 3. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Настройки и след това Настройки за навигацията.
 4. Изключете Възпроизвеждане на звука по Bluetooth.
 5. Свържете устройството към автомобила си посредством USB кабел.
 6. Стартирайте навигацията.

Забележка: Използвайте USB кабел само за зареждане или захранващ адаптер, свързан към източник на захранване или запалка за цигари.

Стъпка 5: Изтеглете гласови упътвания

Понякога гласовите упътвания не са изтеглени или трябва да бъдат актуализирани на устройството ви. При такива случаи ще чувате звън вместо тях.

 1. Уверете се, че сте свързани с интернет. Гласовите упътвания ще се изтеглят по-бързо, ако имате добра връзка с интернет.
 2. Изтеглете упътванията.
 3. Използвайте приложението Google Карти както обикновено. Гласовите упътвания ще се изтеглят, докато то е отворено.
 4. Когато изтеглянето на гласовите упътвания приключи, ще чувате упътвания вместо звън при навигиране към дадено място.

Други неща, които можете да правите с навигацията

Показване на ограниченията на скоростта

Забележка: Тази функция не е налице за всички местоположения.

В някои райони по време на пътуването си може да виждате информация за ограниченията на скоростта.

На някои местоположения ограничението на максималната скорост се показва като черно-бяло поле Box_speed_limit. На други то може да се показва като кръг в червено и бяло Circle_speed_limit.

Можете да изключите информацията за ограниченията на скоростта в настройките на навигацията:

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Карти Карти.
 2. Докоснете Икона на профила Икона на профила и след това Настройки и след това Настройки за навигацията.
 3. В „Опции за шофиране“ изключете Ограничения на скоростта.

Важно: Ограниченията на скоростта, показвани в Карти, са само за информация. Когато пътувате, спазвайте ограниченията на скоростта според пътните знаци.

Промяна на езика
 1. Отворете настройките за устройството на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете General и след това Language & region.
 3. Изберете друг език.

Забележки:

 • Това ще промени езика на менютата на устройството ви и на други приложения.
 • Възможно е да не чувате имената на улиците, когато промените езика.
Съвет за удължаване на живота на батерията, когато използвате навигацията

Батерията се изтощава по-бързо с навигацията, защото Карти използва следните неща от устройството ви:

 • текущото ви местоположение;
 • екрана;
 • високоговорителите.

Съвети за запазване на батерията

 • Използвайте адаптер за захранване: Aко телефонът ви се зарежда, не е нужно да се притеснявате, че батерията може да се изтощи. Препоръчваме ви да използвате адаптер за захранване, особено при пътувания с продължителност 30 или повече минути.
 • Изключете екрана си: Ако не е нужно да виждате екрана, докато използвате навигацията, натиснете бутона за включване на устройството си, за да го изключите. Ще продължите да чувате гласови упътвания.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?