ทำความเข้าใจชื่อและเส้นขอบชายแดนประเทศ

ขณะสำรวจโลกบน Google Maps คุณอาจเห็นสไตล์ เส้นขอบชายแดน และป้ายกำกับหลากหลายรูปแบบ

ชายแดนระหว่างประเทศ

ชายแดนระหว่างประเทศจะแสดงในรูปแบบแตกต่างกันไปตามสถานะทางการเมืองของชายแดนนั้น

พรมแดนระหว่างประเทศ

พรมแดนระหว่างประเทศที่ไม่มีประเด็นพิพาท เช่น พรมแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดา จะแสดงด้วยเส้นทึบสีเทา

พรมแดนโดยปริยายและตามสนธิสัญญา

พรมแดนตามสนธิสัญญาและพรมแดนชั่วคราวจะแสดงด้วยเส้นประแบบจุด

  • พรมแดนตามสนธิสัญญา: พรมแดนที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญาหรือข้อตกลงที่คล้ายกัน แต่กฎหมายยังไม่ได้สรุป
  • พรมแดนโดยปริยาย: พรมแดนที่ไม่ได้กำหนดโดยสนธิสัญญาหรือข้อตกลงที่คล้ายกัน แต่ทุกรัฐที่เกี่ยวข้องใช้พรมแดนนี้

พรมแดนที่มีประเด็นพิพาท

พรมแดนที่มีประเด็นพิพาทแสดงด้วยเส้นประสีเทา สถานที่ที่เกี่ยวข้องมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของพรมแดน

ชื่อประเทศ/ภูมิภาค

ชื่อประเทศ เช่น เยอรมนี หรือญี่ปุ่น จะแสดงบนแผนที่โดยตรง Google Maps จะแสดงชื่อสถานที่ด้วยภาษาเดียวกับที่ตั้งไว้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาและโดเมนของ Google Maps

ชายแดนรัฐหรือจังหวัด

ชายแดนรัฐหรือจังหวัด เช่น ชายแดนของนิวเจอร์ซีย์หรืออัลเบอร์ตา จะแสดงเป็นเส้นประแบบจุดสีเทาบางๆ ภายในประเทศ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร