Tolka landsgränser och namn

När du utforskar världen på Google Maps kan du upptäcka olika utseenden, gränser och etiketter.

Internationella landsgränser

Internationella landsgränser visas på olika sätt beroende på gränsens politiska status.

Internationella gränser

Obestridda internationella gränser, som den mellan USA och Kanada, visas som en rak grå linje.

Gränser som fastställts genom fördrag och de facto-gränser

Gränser som fastställts genom fördrag och provisoriska, tillfälliga gränser visas som en streckad grå linje.

  • Gräns som fastställts genom fördrag: en gräns som har avtalats genom ett fördrag eller liknande dokument men som inte har fastställts i lag
  • De facto-gräns: en gräns som inte har avtalats genom fördrag eller liknande dokument men som används av alla berörda stater

Bestridda gränser

Bestridda gränser visas som en streckad grå linje. De berörda regionerna har inte kommit överens om gränsen.

Landsnamn/regionnamn

Landsnamn, som Tyskland eller Japan, visas direkt på kartan. Google Maps visar automatiskt platsnamn på det språk som är inställt i din webbläsare. Läs mer om språk och domäner i Google Maps.

Delstatsgränser och provinsgränser

Delstatsgränser och provinsgränser, som den amerikanska delstatens New Jerseys gräns, visas som en smal, ljusgrå prickad linje inuti ett land.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?