Legenda k hranicím a názvům zemí

Při prozkoumávání světa v Mapách Google si můžete všimnout různých stylů, hranic a štítků.

Mezinárodní hranice zemí

Mezinárodní hranice jednotlivých zemí se zobrazují podle toho, jaký má daná hranice politický status.

Mezinárodní hranice

Nesporné mezinárodní hranice, například mezi Spojenými státy a Kanadou, jsou vyznačeny plnou šedou čárou.

Smluvní a faktické hranice

Smluvní a provizorní hranice, které mají dočasný charakter, jsou vyznačeny přerušovanou šedou čárou.

  • Hranice podle mezinárodních smluv: Hranice stanovená smlouvou nebo podobnou dohodou, která však není potvrzena zákonem.
  • Faktická hranice: Hranice nestanovená smlouvou ani podobnou dohodou, kterou však všechny zúčastněné země používají.

Sporné hranice

Sporné hranice jsou vyznačeny čárkovanou šedou čárou. Zúčastněná místa se na podobě hranice neshodují.

Názvy zemí a oblastí

Názvy zemí jako Německo nebo Japonsko se zobrazují přímo na mapě. Mapy Google automaticky zobrazují názvy míst v jazyce, který jste určili v nastavení svého prohlížeče. Další informace o jazycích a doménách Map Google.

Hranice států nebo provincií

Hranice států a provincií, jako je například New Jersey nebo Alberta, se zobrazují jako tenká šedá tečkovaná čára uvnitř země.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?